Výzva předsedy Poslanecké sněmovny

Praha 18. ledna (PROTEXT)

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 2. února 2010 předložily volební komisi Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu devíti členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát volební komise Poslanecké sněmovny, 118 26 Praha 1, Sněmovní 4, tel.: 257 173 561-2, fax: 257 173 563.

V Praze dne 18. ledna 2010

Ing. Miloslav Vlček

předseda Poslanecké sněmovny

Klíčová slova ČR-sněmovna-věda-granty-Poslanecká sněmovna

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.