SANEP: HOROSKOPY * VĚTŠINA LIDÍ SLEDUJE HOROSKOPY, VÍCE JAK POLOVINA JIM VĚŘÍ

Praha 30. prosince (PROTEXT)

Touha po odhalení budoucnosti provázela lidstvo odnepaměti a nejinak je tomu dnes, kdy různé formy horoskopů zaplavují zejména tištěná média a internet. Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina lidí horoskopy sleduje a jsou i lidé, kteří připouštějí, že horoskopy ovlivňují jejich život.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 14. - 21. prosince 2009 na vybrané skupině 14.300 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 135 tisíc registrovaných uživatelů 38.956 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +-1,5%.

Podle exkluzivního průzkumu společnosti SANEP náhodně sleduje horoskopy 32 % dotázaných, občas 28 % tazatelů a výjimečně 15 % respondentů. Každý den pak horoskopy sleduje 4 % dotázaných. Celkově lze tedy říci, že horoskopy sleduje 79 % dotázaných, a to zejména znamení zvěrokruhu.

Zajímavým zjištěním je, že horoskopům souhrnem věří 51 % dotázaných a 7 % respondentů pak přiznalo, že jim horoskopy ovlivňují život. Někdy horoskopům věří 33 % dotázaných a pouze některým 18 % respondentů. Naopak 45 % dotázaných uvedlo, že horoskopům nikdy nevěří.

Nejvíce jsou sledovány horoskopy vypracované na základě znamení zvěrokruhu, kterým dává přednost oproti všem ostatním 41 % dotázaných. Žádné konkrétní druhy horoskopů pak nepreferuje 45 % dotázaných.

Celkově lze říci, že všechny druhy horoskopů sledují i lidé, kteří jim nevěří. Ovšem nadpoloviční většina dotázaných dává některým horoskopům jistou váhu a skutečně jim věří. Nemalá skupina dotázaných pak připouští, že na jejich životy mají horoskopy vliv, což signalizuje významný psychologický dopad tohoto celospolečenského fenoménu na životy některých lidí, zejména pak na tu část veřejnosti, která horoskopům věří.

Společnost SANEP využívá ve svém průzkumu aktivní účasti 135 tisíc stálých respondentů a používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR.

Více na http://www.sanep.cz

Sanep je exkluzivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti ekonomiky.

Kontaktní osoba:

Oldřich Zajíc

Tiskový mluvčí

tel. 602 538 278

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-styl-zajímavosti-horoskopy-SANEP-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.