Nemocnice v Jilemnici šetří životní prostředí

Jilemnice (Semilsko) 29. prosince (PROTEXT)

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v současné době realizuje projekt "Snížení tepelných ztrát dětského pavilonu a budovy HTS MMN v Jilemnici". Díky projektu jsou zateplovány obvodové stěny, měněny otvorové výplně a zateplovány stropy pod střechou. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca. 60,66 t/rok a k úspoře energie cca. 923,5 GJ/rok. Realizace projektu byla zahájena 03.04.2009, projekt bude ukončen do 31.03.2010. Celkové uznatelné náklady jsou 8,435.923 Kč, z toho dotace EU činí 5,061.554 Kč (60%) a příspěvek nemocnice, příjemce podpory 3,374.369 Kč (40%). Projekt realizuje firma BAK stavební společnost, a.s., projektantem je Ing. Jiří Paulů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Správní ředitel jilemnické nemocnice, Ing. Ota Krejčí k projektu sdělil, že mu předcházela pečlivá tříletá příprava. "O životním prostředí jen nehovoříme, ale chceme se podílet i na jeho zlepšování."

Kontakt na zástupce MMN pro novináře:

Mgr. Petr Maralík

pracovník technicko-ekonomického rozvoje

tel.: 481 551 175

mobil: 773 999 869

e-mail: petr.maralik@nemjil.cz

Ing. Ota Krejčí

správní ředitel

tel.: 481 551 123

mobil: 777 233 015

e-mail: ota.krejci@nemjil.cz

MUDr. Jiří Kalenský

ředitel MMN

tel.: 481 551 120

mobil: 777 165 496

e-mail: jiri.kalensky@nemjil.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografie, která je k dispozici v databázi ČTK Protext - foto a na internetu na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-nemocnice-ekologie-Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Oblast
Liberecký (li)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.