Nizozemská Zdravotní Rada podporuje mírné používání solárií

Veldhoven (Nizozemsko) 16. prosince (PROTEXT)

Podle prohlášení vědeckého poradního výboru Nizozemské zdravotní rady (Dutch Health Council) není nic špatného na opalování venku na slunci nebo v soláriích… do té doby, kdy to bereme s mírou. Jako vědecký panel, pokračuje ve svém dopise Nizozemské zdravotní radě, která se zabývá zdravím a ochranou spotřebitele, v žádném případě nejsou pádné důkazy a nemůže být jednoznačně zaručeno, že používání solárií je doprovázeno zvýšeným rizikem rakoviny kůže.

Navíc zdravotní rada vznáší zásadní výhrady k rozhodnutí Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) povýšit UV záření a solária do kategorie rizika rakoviny jedna. Rada podporuje vědecké dokumenty, které poskytly pro tyto výhrady vyvracející podklady.

V prohlášení vědci patřící do vysoce postavené vědecké rady, také vysvětlili pozitivní vliv dostatečného zásobování lidského těla Vitaminem D, který je stimulován UV zářením a vytváří se až v 90-ti procentech v kůži.

"Je to velmi pozitivní znamení renomované instituce, jako je Nizozemská zdravotní rada (Dutch Health Council), která postupuje výlučně dle čistě objektivních, prokazatelných kritérií při hodnocení opalování a vychází z dobře vyvážených závěrů", komentuje Ad Brand ze Sunlight Reseachr Forum (SRF).

Dutch Health Council je v Nizozemí nejdůležitější vědecký panel v oblasti zdraví. Jejími studiemi a jejími prohlášeními společně s doporučeními se často tvoří základ pro legislativní návrhy.

Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v Nizozemí. Jejímž cílem je zpřístupni široké veřejnosti nejnovější lékařské a vědecké poznatky o účincích mírného UV záření na lidský organismus.

Poznámka:

- Prohlášení Dutch Health Council "Advisory letter UV radiation and sunbeds" si můžete stáhnout na webových stránkách SRF: http://www.sunlightresearchforum.eu

- Další informace o Dutch Health Council jsou dostupné na: http://www.gezondheidsraad.nl/en

Kontakt pro média:

Ad Brand

Sunlight Research Forum (SRF)

Tel.: +31 (0)651 358 180

info@sunlightresearchforum.eu

http://www.sunlightresearchforum.eu

Michal Kárych

předseda

Česká Asociace Zdravého Opalování

Tel.: +420 777 913 863

E-mail: info@cazo.cz

Web: http://www.cazo.cz

Klíčová slova Nizozemsko-ČR-zdraví-opalování-firmy-Česká asociace zdravého opalování

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.