Zveme Vás na tiskovou konferenci "Mezinárodní výuka v 21.století"

Praha 23. ledna (Protext) - Zveme Vás na tiskovou konferenci "Mezinárodní výuka v 21.století", která se bude konat u příležitosti Dne otevřených dveří v pátek 30. ledna 2009 od 10.00 v posluchárně E 4 (přízemí), Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze (Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol).

Bude představeno moderní komunikační pracoviště s videokonferenčním zařízením, jedno z největších na vysokých školách v České republice. Umožňuje významné rozšíření vedení výuky v externích univerzitních střediscích, ale i komunikaci s univerzitami v rámci Evropské unie i mimo ni. Sofistikované řešení je využíváno také pro přednášky zahraničních lektorů našim studentům. Usnadňuje komunikaci mezi vědeckými pracovníky nejen na konferencích světového významu. V případě řešení grantu EU zprostředkovává komunikaci s orgány Evropské unie.

Na konferenci vystoupí:

Prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prorektor pro pedagogickou činnost ČZU v Praze, prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Na dotazy novinářů budou dále připraveni:

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., proděkan PEF ČZU, Ing. Martin Pelikán, Ph.D., proděkan PEF ČZU, doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., proděkan PEF ČZU.

a odborníci pro oblast informačních a komunikačních technologii:

Ing. Ondřej Hradecký, Ing. Václav Lohr, Ing. Petr Benda, všichni PEF ČZU a Ing. Roman Chýle (Soning).

Po skončení si novináři budou moci prohlédnout prostory Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze (program viz příloha DOD plakát).

Prosíme o potvrzení účasti na tiskové konferenci na e-mail: maraulasova@pef.czu.cz (č. tel.: 773 451 989, 224 382 231, 603 934 466)

Děkujeme a těšíme se při této příležitosti na setkání s vámi.

Kontakt:

Mgr. Eva Maraulasová

tisková mluvčí

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

tel.: +420 224 382 231

tel.: +420 773 451 989

e-mail: maraulasova@pef.czu.cz

ČTK ke zprávě vydává program Den otevřených dveří, který je k dispozici v databázi ČTK Protext - na internetu na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-ČZU-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.