KPNQwest uloží pod Temží vedení z optických vláken

KPNQwest, průkopnická telekomunikační společnost, která do panevropské sítě optických vláken investuje více než jednu miliardu eur, dokončila unikátní 1,2 kilometru dlouhé spojení pod Temží, které spojuje Londýn se zbytkem Evropy. Tento projekt je jedním z nejinovativnějších civilních strojírenských projektů v historii telekomunikací a stal se nejdelší dírou svého druhu pod řekou Temží.

Síť z optických vláken společnosti KPNQwest si žádala pokročilé vrtací a stavitelské techniky spíše známé na severomořských ropných plošinách než u nábřeží Temže. Konečný desén a stavba díry z Tilbury do Gravesend si vyžádaly radarem řízený drilovací stroj na položení 96 šedesátimetrových spojovacích optických vláken pod řečištěm Temže. Přístup KPNQwest k tomuto projektu zajistí maximální kvalitu služby a spolehlivost vůči zákazníkům.

Tím, že KPNQwest vybudovala 60metrové spojení pod Temží z Tilsbury do Gravesend, zajistila mnohem bezpečnější cestu pro svou síť než jakákoliv jiná telekomunikační společnost. Společnost extenzívně investovala do vyloučení nebezpeční , že na kabel narazí jeden z mnoha stavebních projektů v centrálním Londýně v kteroukoliv dobu. KPNQwest také vybudovala Bod Přítomnosti (Point of Presence - PoP) s extrémně vysokou kapacitou ve čtvrti Docklands umožňující londýnským podnikům a místním kabelovým společnostem napojit se na síť.

Richard Howitt, člen Evropského parlamentu za východ Anglie, síť komentoval, "Vylepšené evropské a mezinárodní telekomunikace jsou obrovskou výhodou pro obchod Spojeného království, vzdělání a rodinný život. Vyspělá síť optických vláken dokončovaná společností KPNQwest zavede britské komunikace do příštího tisíciletí.

Jack McMaster, hlavní výkonný ředitel společnosti KPNQwest komentoval, "Je zajímavé registrovat postupující důležitost řeky Temže pro britský a kontinentální obchod jak se dostáváme do příštího tisíciletí. Způsob, jakým je tento obchod provozován nicméně zaznamenává fundamentální posun v nové informační éře - v příštím tisíciletí je myslitelné, že více informací bude jednoho dne, navzdory elektronice, přenášeno na našich laserových kanálech ležících 60 metrů pod Temží spíše než tak jak byly informace přenášeny v průběhu celého 20 století." Podnik KPNQwest byl oznámen minulý listopad a dokončen 13. dubna 1999. Nová společnost staví 13.000 kilometrů dlouhou, na internetovém protokolu založenou, síť za účelem obsluhy zákazníků v klíčových podnikatelských centrech po celé Evropě. Mezi zákazníky společnosti patří multinacionální a další firmy se světovou působností, které žádají komunikace prostřednictvím integrovaného hlasu, dat a image; a další komunikační společnosti které si potřebují koupit velkoobchodní síťovou kapacitu. Internetové aplikace a aplikace elektronického obchodování stále více skutečně umožňují vyšší kvalitu a rychlost nabízenou společností KPNQwest, jejíchž 14 evropských obchodních center nyní slouží na základě nejmodernější, makrokapacitní 96 vláknové sítě operující rychlostí 10 Gb za vteřinu napříč 80 barvami. Služby pro ověřování budoucích dat a internetového protokolu budou zahrnovat na internetovém protokolu založeného hlasové komunikace; vysokorychlostní přístup na internet; intranety; extranety a webové hostování; na internetovém protokolu založené virtuální privátní sítě, ATM (Asynchronous Transfer Mode) a internetový protokol přenosné služby určené pro velkoobchodní trh. O společnosti KPNQwest

KPNQwest je vlastněna rovným dílem společnostmi KPN a Qwest. Nová společnost dává dohromady moderní sítě z optických vláken obou partnerů, zkušenosti s internetovými službami a zákaznickou základnu EUnet International a Xlink Gmbh, druhou největší panevropskou ISP. Společnost má 650 zaměstnanců původně pracujících u KPN INS a EUnet/Xlink International. Společnost plánuje výstavbu a provoz vysokokapacitní evropské sítě z optických vláken, založené na internetovém protokolu, která pokrývá 3500 kilometrů a po dokončení v roce 2001 bude měřit 13.000 kilometrů. Tato síť bude vzájemně propojena s optickou sítí Qwest v USA o délce 29.500 kilometrů. KPNQwest bude nabízet plný rozsah širokopásmových a IP komunikačních služeb. Chcete-li obdržet další informace, prosím, kontaktujte: James Doherty Jerry Yohananov KPNQwest - Media Relations KPNQwest - Investor Relations Tel: + 31 20 530 5321 Tel: + 31 20 530 5333 Email: Email: James.Doherty@kpnqwest.com jerry.yohananov@kpnqwest.com

Tato tisková zpráva nenabízí cenné papíry pro prodej v USA. Cenné papíry KPNQwest nesmí být nabízeny nebo prodávány v USA bez registrace nebo výjimky z registrace. Jakákoliv veřejná nabídka cenných papírů KPNQwest, která by měla být učiněně v USA, bude provedena prostřednictvím burzovního prospektu, který může být získán od KPNQwest a který bude obsahovat podrobné informace o KPNQwest a managementu, stejně tak jako finanční výkazy. Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty. Tato prohlášení se mohou obsahově lišit o skutečných budoucích událostí nebo výsledků. Mezi důležité rizikové faktory, které mohou způsobit odlišnost skutečných výsledků od obsahu výhledových prohlášení, patří potenciální výkyvy čtvrtletních výsledků, závislost na vývoji nových produktů, rychlé technologické a tržní změny, neschopnost dokončit síť podle plánu a rozpočtu, řízení finančního rizika a budoucí růst podléhající rizikům, schopnost KPNQwest vyrovnat se s problémem roku 2000 a změny v předpisech a legislativě. KPNQwest nepřebírá povinnost přezkoumávat nebo potvrzovat očekávání analytiků nebo odhady ani publikovat revize výhledových prohlášení v reakci na události nebo okolnosti po datu této zprávy nebo v reakci na vznik neočekávaných událostí. ots Original Text Service: KPNQwest Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Jerry Yohananov, Investor Relations, +31-20-530-5333, nebo jerry.yohananov@kpnqwest.com; nebo James Doherty, Media Relations, +31-20-530-5321, nebo James.Doherty@kpnqwest.com, oba ze společnosti KPNQwest

Klíčová slova PROTEXT-KPNQwest

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.