IMS zavádí Metadata Specification pro výuku

IMS, světové seskupení více než 200 vzdělávacích institucí, obchodních organizací a vládních organizací, dnes oznámilo, že zavádí IMS Metadata Specification, vyvinuté pro podporu zpřístupnění online distribuovaných výukových zdrojů. Široké přijetí této specifikace zdokonalí interoperabilitu distribuovaných výukových zdrojů pro školy, vyšší vzdělávání a školení.

"IMS Metadata Specification pomůže zajistit, aby distribuované výukové zdroje pracovaly v různých IT platformách, což učiní online vzdělávání přístupnější studentům na celém světě. IBM bude pracovat na tom, aby učinilo Lotus Learning Space IMS poddajným," řekl Sean Rush, generální ředitel IBM Global Education Industry. Robert Iskander, ředitel pro rozvoj podnikání v Sun Microsystems, prohlásil, že "Sun aktivně pracuje na nástrojích, které zcela usnadní zavádění specifikace." Dr. Neal Nored, viceprezident pro vývoj produktů v Blackboard Inc., uvedl: "Mnohé z této specifikace je již začleněno v našem CourseInfo 3.0 a IMS Metadata plně zavedeme do všech našich produktů před koncem letošního roku." Podobně Dr. William Graves, předseda eduprise.com oznámil, že "náš Rapid Course Development and Delivery System(SM) bude vyhovovat IMS Metadata Specification."

Protože stále více vzdělávacích institucí chápe potenciál distribuované výuky, rostoucí počet systémů, softwaru a developerů učebních osnov vstupuje do nabídkových nástrojů a služeb. Avšak v důsledku nedostatku školských standardů jsou nástroje správy vlastnictví a nekompatibilní výukové systémy podřadné. Včasné přijetí IMS Metadata Specification může rychle revolucionizovat trh a "uvést novou éru otevřených systémů, které přinesou zákazníkovi a uživateli podstatné výhody a budou znamenat výraznou inovaci na trhu," řekla Liz Dietzová, viceprezidentka pro strategii a rozvoj v PeopleSoft, který je dalším investorem do IMS. Podobně William H. Dwight, viceprezident pro vývoj produktu, nástroje Java a internetovou výuku v Oracle řekl, že "schopnost výměny výukových zdrojů mezi výukovými systémy od různých prodejců je právě jednou z výhod lpění na specifikacích IMS. Aby pomohla zákazníkům využít takových výhod zapracovává Oracle standardy IMS přímo do svých nejnovějších produktů internetové výuky."

"Dokončení specifikace bylo opravdu celosvětovou snahou," řekl Mark Resmer, výkonný ředitel IMS. "Měli jsme vynikající spolupráci s IEEE, s evropskými projekty ARIADNE, PROMETEUS a Gestalt a s členskými organizacemi IMS z celého světa," uvedl Steve Griffin, technický ředitel IMS. IMS Metadata Specification staví na základním dokumentu IEEE LOM (výsledek aktivní spolupráce mezi ARIADNE a IMS), který je iniciativou EU PROMETEUS považována za mimořádně užitečný standard, protože explicitně adresuje vícejazyčné/vícekulturní položky a kryje pole Dublin Core. Dr. Eddy Forte, koordinátor ARIADNE a předseda PROMETEUS prohlásil, že "většina toho, co je potřebné pro tvorbu vzdělávacích metadat, je v této společné snaze zahrnuto."

Dr. Paul Lefrere, spoluředitel v IMS Centre ve Velké Británii, řekl, že "tato specifikace je základní četbou pro všechny profesionály, zabývající se výukovými zdroji. Její zavedení znamená hlavní krok na cestě k světovému vzdělávání." Philips Lai, ředitel IMS Centre v Singapuru, prohlásil, že "metadatová specifikace nemohla přijít v lepší době, protože regionální vzdělávací organizace se pustily do masového zavádění IT ve školách a univerzitách. Bude to dláždit cestu pro explozivní růst v oboru."

IMS Metadata Specification zahrnuje tři technické dokumenty: "IMS model metadatových informací o výukových zdrojích", "IMS metadata o výukových zdrojích; XML specifikace vazby" a "IMS metadata o výukových zdrojích; průvodce nejlepší praxí a zaváděním". Úplný dokument je k dispozici na webové stránce IMS .

IMS začalo v roce 1997 jako project Educom a bez přerušení pokračovalo, když se v roce 1998 Educom sloučil s CAUSE a vznikl EDUCAUSE. Cílem IMS je široké přijetí technických specifikací pro manažerské nástroje a vzdělávací obsah, podporujících distribuovanou výuku. Všechny specifikace a software IMS jsou veřejně k dispozici zdarma. IMS je podporováno členskými poplatky od rostoucího seskupení 36 investorských členů a více než 200 členů, rozvíjejících sítě. Pro další informace o IMS laskavě navštivte naší webovou stránku http://www.imsproject.org . ots Original Text Service: IMS Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Pedro Hernandez-Ramos, Director of Market Development z IMS, 408-243-3601, nebo pedro@imsproject.org Webová stránka: http://www.imsproject.org

Klíčová slova PROTEXT-IMS

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.