Texaská dětská nemocnice vydává obligace na výstavbu

Podpořena vynikajícím ratingem od tří předních pojišťovacích a investičních firem v zemi vydala houstonská dětská nemocnice Texas Children's Hospital obligace v hodnotě 394 miliónů USD na financování nejambicióznějšího projektu nové výstavby v historii zdravotnického střediska Texas Medical Center.

Emise obligací, největší v 45leté historii této nemocnice specializující se na pediatrii, následuje poté, co jí bylo uděleno nejvyšší možné úvěrové hodnocení agenturami Standard & Poor', Moody's Investors Services a Fitch IBCA, Inc.

"Toto zvýšení kapitálu je nejvýznamnějším počinem v historii nemocnice," uvedl Mark A. Wallace, předseda představenstva a výkonný ředitel Texas Children's Hospital. "Texas Children's je už dlouho v popředí dětské zdravotnické péče, výzkumu a vzdělávání. Náš projekt expanze, financovaný prostřednictvím úvěru a 80miliónové kampaně, nám umožní dále rozšířit služby uspokojující potřeby pacientů a přitom posílit naše postavení na trhu. "

S odvoláním na hospodářské výsledky Texas Children's, kromě špičkové dlouhodobě vykazované multidisciplinární pediatrické speciální péče a výzkumu, přidělily agentury Standard & Poor's a Fitch dluhu nemocnice hodnocení AA. Agentura Moody přidělila rating dlouhodobého zadlužení na stupni Aa2.

"Silná poptávka pacientů vedla k zdravé finanční situaci nemocnici a umožnila ji pustit se do tohoto rozšíření služeb," uvedl Dr. Ralph D. Feigin, primář Texas Children's Hospital a předseda představenstva Baylor College of Medicine. "Tento projekt rozšíření a modernizace v hodnotě 345 miliónů USD nám umožní zavést nové speciální služby a nadále tak stanovovat ty nejvyšší standardy pediatrické medicíny."

Plán rozšíření zahrne přístavbu nové 15poschoďové kliniky k už existující West Tower, výstavbu nového 15podlažního ambulančního střediska a renovaci existujícího Feigin Center na výzkumné zařízení. Projekt, který zvětší areál nemocnice o více než 1,2 miliónu čtverečních stop, má být dokončen v roce 2002.

Celková emise obligací nemocnice byla vydána v poměru 70:30 mezi obligacemi s proměnlivým a pevným výnosem. Vydavatelem obligací byla společnost Harris County Health Facilities Development Corporation. Aranžérem prodeje obligací s pevným výnosem série 199A v hodnotě 118 miliónů USD a obligací s proměnlivým výnosem série 1999B v hodnotě 276 miliónů USD byla společnost Goldman Sachs & Co.

"Použili jsme tuto strategii, abychom využili současných nízkých úrokových sazeb," uvedla Sally Nelsonová, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka nemocnice Texas Children's. "To nám dává pružnost při refinancování dluhu s proměnlivou sazbou, pokud by došlo k prudkému zvýšení úrokových sazeb."

Rozšíření Texas Children's v hodnotě 345 miliónů USD a plánované na čtyři roky je jedním z největších stavebních projektů u zdravotnických zařízení v USA. Nová zařízení a renovované prostory jsou zapotřebí k uspokojení rostoucí poptávky trhu. V roce 1998 dosáhl počet pacientů přijatých na kliniku 18.000, ambulantních návštěv bylo 377.000 proti 255.000 v roce 1993.

Texas Children's Hospital, nezisková nemocnice se 456 lůžky a největší dětská nemocnice ve Spojených státech, získala akreditaci s vyznamenáním od Spojené komise pro akreditaci zdravotnických organizací v roce 1998. Bylo to potřetí po sobě, kdy nemocnice dosáhla tohoto standardu vynikající práce a poprvé, kdy jej získala pediatrická nemocnice.

Další informace o projektu rozšíření nemocnice Texas Children's včetně počítačem vytvořeného zobrazení hotových budov najdete na informačním středisku nemocnice na webové adrese www.texaschildrenshospital.org.

Shrnutí údajů Projekt rozšíření Texas Children's Hospital

- Rozšíření a modernizace připojí více než 1,2 miliónu čtverečních stop k existujícím zařízením nemocnice a celková plocha areálu se tak zvýší na 2,4 miliónu čtverečních stop. Rozšíření zahrnuje tyto stavby:

. nová 15poschoďová přístavba kliniky k současné West Tower

. výstavba nového 15podlažního ambulančního střediska (budova S- Lot )

. přestavba střediska Feigin Center na výzkumné zařízení

- celkové náklady na projekt jsou 345 miliónů USD, financované jednak úvěrem a jednak 80miliónovou kampaní.

- obligace Texas Children's obdržely nejvyšší možné hodnocení od tří předních agentur v zemi - AA od Standard & Poor's a Fitch IBCA, Inc. a rating Aa2 od Moody's Investors Services.

- byly nabídnuty obligace celkem za 394 miliónů USD:

. obligace série 1999A - obligace s pevným výnosem v hodnotě 118 miliónů USD, nabídka 19. května 1999 (organizátor prodeje společnost Harris County Health Facilities Development Corporation)

. obligace série 1999B - obligace s proměnlivým výnosem v hodnotě 276 miliónů USD, nabídka 23. června 1999 (organizátor prodeje Goldman Sachs)

- část emise s proměnlivým výnosem se skládala z obligací v hodnotě 100 miliónů USD s aukční sazbou, které prodávala Goldman Sachs (program PARS) a z obligací s variabilní šekovou sazbou v hodnotě 176 miliónů USD od Morgan Guaranty.

- FKP Architects, Inc. je stavební firma, kterou si nemocnice Texas Children's najala na projekt. Generálním dodavatelem stavby je společnost W.S. Bellows Construction Corp.

- stavba byla zahájena v březnu 1999 a podle plánu má být dokončena v roce 2002.

ots Original Text Service: Texas Children's Hospital

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Steve Sievert, Texas Children's Hospital, (USA) 713-770-2046, nebo email, sdsiever@texaschildrenshospital.org

Webová stránka: http://www.texaschildrenshospital.org

Klíčová slova Texas Children's Hospital

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.