Společnost Harmon získala firmu DJR

Společnost Harmon Industries, Inc (označení na mimoburzovním trhu Nasdaq: HRMN), která je vedoucím dodavatelem signálních zařízení a produktů pro řízení provozu na železnicích, stejně jako systémů městské dopravy v Severní Americe a ve světě, oznamuje, že převzala obchodní aktivity společnosti DJR, Inc se sídlem v Glenelgu ve státě Maryland. DJR provádí instalaci a údržbu výrobků a zařízení, která se používají na železnici a v oborech, které jsou s železnicí spojeny.

Společnost DJR, Inc byla založena před 11 lety a své služby poskytuje železnicím, hromadné dopravě a ostatním příbuzným odvětvím ve středoatlantické oblasti. Ačkoliv obchodní aktivity společnosti zahrnují především instalaci výstražných systémů u mimoúrovňových křižovatek, společnost rovněž provádí instalaci a údržbu signálního zařízení pro dálnice.

"Instalaci a údržbu jsme do naší organizační struktury začlenili v loňském roce. Tato akvizice posiluje naši kapacitu v této oblasti, zvyšuje podíl na trhu a umožňuje nám kompletněji reagovat na potřeby klientů po dalších službách," prohlásil prezident a výkonný ředitel společnosti Harmon Industries, Inc Bjorn E. Olson.

Podmínky akvizice nebudou zveřejněny.

Jde o třetí akvizici, kterou společnost Harmon v posledních týdnech oznámila, a přichází po akvizici společnosti Syseca, Inc. To je společnost, která vyrábí bezpečnostní zařízení pro odvětví dopravy a energetiky.

Harmon Industries, Inc je vedoucím dodavatelem signálních, kontrolních, řídících a komunikačních systémů pro vlakové soupravy, stejně jako komunikačních výrobků a systémů pro nakládkové a přepravní systémy v celosvětovém měřítku. Společnost je obchodována na přepážkovém trhu a je kotována na mimoburzovním trhu Nasdaq National Market System pod značkou HRMN.

Bližší informace podá pan Charles M. Foudree, výkonný zástupce prezidenta pro finance, Harmon Industries Inc., 1600 N.E. Coronado Drive, Blue Springs, Mo. 64014. Telefonní číslo je 816-229-3345.

ots Original Text Service: Harmon Industries, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Charles M. Foudree, z Harmon Industries, Inc. email: cfoudree@harmonind.com, (USA) 816-229-3345

Klíčová slova Harmon-DJR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.