SEI Investments rozšiřuje spolupráci se SchwabFunds

Společnost SEI Investments (označení na trhu Nasdaq: SEIC) oznamuje, že její skupina Global Fund Services byla vybrána k poskytování účetnictví, administrativy a služeb zákazníkům pro společnost Charles Schwab Worldwide Funds. Fond zahájil činnost 19. července 1999.

Tento krok rozšiřuje vztah mezi společnostmi SEI Investments a Charles Schwab, který začal poskytováním služeb účetnictví pro fondy a byl následován zajišťováním fondového účetnictví a administrativy pro SchwabFunds, což jsou vzájemné fondy společnosti Charles Schwab.

"Vysoká akceschopnost a kvalifikace společnosti SEI Investments byla vždy působivá," konstatoval hlavní finanční ředitel společnosti SchwabFunds Tai-Chin Tung. "Znalosti a odbornost skupiny SEI na globálních trzích sehrála důležitou roli v našem rozhodovacím procesu."

SEI Investments bude sledovat výkonnost jednotlivých fondů a zajišťovat jejich monitoring, přípravu finančních výkazů, vypracování materiálů pro příslušné regulační orgány, koordinaci výročního auditu a monitoring investičních restrikcí fondů, jako jsou administrativní služby pro společnost Charles Schwab Worldwide Funds plc.

Služby účetnictví, které bude SEI poskytovat, zahrnují výpočet čisté hodnoty aktiv jednotlivých fondů včetně distribuce, koordinace a záznamů veškerého růstu výdajů, kontrolu a záznam růstu výnosů u pevně úročených instrumentů a rozhodování spolu s vedením záznamů o stavu hotovosti volné pro potřeby manažera fondu.

"Jsme vždy velmi potěšeni, když se nám podaří získat nové klienty, ale na rozšíření již existujícího vztahu do oblasti služeb je něco velmi zvláštního a příjemného, zvláště když takový vztah máme s předním a váženým zástupcem oboru," řekl Richard B. Lieb, prezident skupiny Investment Systems and Services, která náleží do organizační skupiny SEI. "Víme, že naše minulá spolupráce se společností Schwab sloužila jako základní kámen tohoto nového úsilí. Náš tým se bude stále snažit zajistit, aby byl každý detail proveden důkladně a efektivně a mohl tak dobře sloužit při globální expanzi skupiny Schwab. Náš úspěch je úzce spjat s úspěchem společnosti Schwab."

SEI Investments začala služby administrativy a správy fondů poskytovat v roce 1990 bankám, společnostem zaměřeným na správu investic a pojišťovacím ústavům. Během prvního roku činnosti činily celkové výnosy milión dolarů. V roce 1998 se objem aktiv ve správě a distribuci skupiny Mutual Fund Services, náležející do skupiny SEI, zvýšil o 62 procent, konkrétně z 85 na 138 miliard dolarů, zatímco výnosy dosahovaly 100 miliónů dolarů. Skupina Global Fund Services, organizačně náležející rovněž do SEI, je předním "offshore" správcem a distributorem více než čtyř miliard dolarů uložených jako aktiva vzájemných fondů.

SEI Investments (http://www.seic.com) poskytuje globální investiční řešení institucím i jednotlivcům a obchodní řešení investičním zprostředkovatelům. Společnost poskytuje služby korporacím, bankám, pojišťovnám, sdružením, nadacím a jednotlivcům s širokou škálou investičních produktů a administrativních služeb. Firma rovněž řídí a spravuje 196 miliard dolarů investovaných aktiv a na správě dalších více než 1,5 biliónu USD se podílí.

ots Original Text Service: SEI Investments

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Margaret Tessaro ze společnosti SEI Investments, tel: (USA) 1-610-676-1910, e-mail: mtessaro@seic.com

Webová stránka: http://www.seic.com

Klíčová slova SEI Investments

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.