Anacomp poskytne své služby švýcarské Solothurner Bank

Společnost Anacomp(R), Inc. (Nasdaq: ANCO), světová jednička v oblasti systémů digitální správy dokumentů, dnes oznámila dohodu se švýcarskou Solothurner Bank (SoBa) o zavedení integrovaného systému správy dokumentů, který bude zajišťovat dodávání, vyhledávání a ukládání výpisů z účtů klientů a záznamů o platebních transakcích.

Soukromá banka SoBa, která je zaměřená na drobné klienty a kterou vlastní United Bank of Switzerland, potřebuje sjednotit 20 různých samostatných ukládacích systémů, ve kterých je obsaženo 25 miliónů dokumentů, do jednoho ukládacího a vyhledávacího systému. Nové řešení musí splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy, musí zareagovat do 15 nebo méně sekund na jakýkoliv dotaz do systému učiněný jedním z 400 současných uživatelů a musí rychle najít požadovaný dotaz bez toho, aby bylo přerušeno poskytování služeb pro zákazníky banky.

Po posouzení několika nabídek si SoBa vybrala Anacomp s jeho řešením ImageSTAR (R). ImageSTAR je podnikový systém digitální správy dokumentů společnosti Anacomp na evropském trhu, který zajišťuje rozsáhlé funkce při pořizování, ukládání a dodávání dokumentů. Podle této dohody Anacomp nejprve instaluje potřebné komponenty ke správě všech dokumentů vytvořených pro zákazníky počítačem (ASCII a IBM AFP). Toto řešení obsahuje bezpečnostní aplikaci Cold, která denně shromáždí přibližně 35.000 stránek, umožní přeměnit interní zprávy k dlouhodobé archivaci a skenovat a zobrazovat všechny vstupní dokumenty. Systém na zakázku zajišťuje pro koncové uživatele rozhraní prohlížeče, stejně jako kvalitní administrativní a plánovací nástroje, které dovolují spravovat všechny zprávy a dokumenty zákazníků a mají zabezpečující a obnovovací funkce.

SoBa nainstalovala ImageSTAR do svých zasilatelských provozoven, aby zajistila snadnější rozesílání výpisů z účtů a korespondence zákazníkům. Řešení Anacompu obsahuje také aplikaci "hold-mail", která výrazně omezuje množství papíru, které banka vytváří.

"Anacomp jsme si vybrali z více prodejců z několika důvodů," prohlásil Fritz Simon, ředitel divize organizační podpory SoBa. "Věděli jsme, že Anacomp dodá řešení, které splní naše současné i budoucí potřeby, které nebude po nás vyžadovat dodání dodatečných komponentů a které lze rychle nainstalovat. Tyto podmínky splňoval (Anacomp) velmi dobře," řekl Simon.

"Jako obchodní partner banky SoBa jí na zakázku dodáme řešení pro správu dokumentů, které splňuje řadu jasně stanovených požadavků," řekl Peter Williams, výkonný viceprezident Anacompu. "Mimo zvýšení času zákazníků k jejich reakci díky rychlému zadávání a ukládání informací, ImageSTAR společnosti Anacomp poskytuje správnou kombinaci mezi náklady a účelností, jednoduchou instalací a schopnost doplňovat ostatní bankovní systémy, když výsledkem je celkově lepší správa dokumentů a evidence zákazníků.

Anacomp převádí do obrazové podoby více dokumentů zákazníků, než kdokoli jiný na světě. Společnost je předním poskytovatelem služeb digitální správy dokumentů pro podniky, služeb údržby a systémů a dodávek pro správu dokumentů. Více informací najdete na webové stránce společnosti Anacomp na adrese www.anacomp.com.

Informace v tomto sdělení pro tisk mohou zahrnovat výhledová tvrzení podle zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato výhledová tvrzení podléhají známým i neznámým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou významně lišit od výsledků, které se předpokládají ve výhledových tvrzeních. K takovým rizikům, nejistotám a dalším důležitým faktorům patří: všeobecné ekonomické a podnikatelské podmínky, trendy v průmyslu, kapacita průmyslu, konkurence, náklady a dostupnost surovin, kolísání měny, ztráta významných zákazníků, změny v podnikatelské strategii nebo rozvojových plánech, dostupnost, podmínky a alokace kapitálu, dostupnost kvalifikovaného personálu a změny ve vládních nařízeních anebo neschopnost jim vyhovět.

Sdělení pro tisk společnost Anacomp rozesílá prostřednictvím PR Newswire a přístup k nim je možný prostřednictvím internetu (www.anacomp.com nebo www.prnewswire.com nebo faxem na požádání (800-758-5804 linka 054532).

Anacomp a ImageSTAR jsou registrované ochranné známky společnosti Anacomp, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

Kontakt: Julie Miller, Public Relations tel: (USA) 858-848- 5402, e-mail: jamiller@anacomp.com nebo Alan Essam, Communications tel: +44 149-531-11000, aessam@anacomp.com, oba z Anacomp, Inc.

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/054532.html nebo Fax: (USA) 800- 758-5804, linka 054532

Webová stránka: http://www.anacomp.com

Klíčová slova Anacomp

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.