Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora poskytuje kvalitní služby ovocnářům - producentům jablek

UNIKOM a.s. Kutná Hora se svými dvěma klimatizovanými velkosklady ovoce v Kutné Hoře a v Českém Brodě s celkovou kapacitou 21 000 tun naskladněných jablek je největším skladovatelem jablek v České republice. "Víme, že silný tlak zejména zahraniční konkurence bude čím dál větší a že se v ní můžeme prosadit jedině dobrou kvalitou a přijatelnou cenou našeho zboží" uvedl ředitel velkoskladu v Českém Brodě Ing. Miroslav Bartl.

Právě silný konkurenční tlak vedl v akciové společnosti Unikom k mohutným investicím do technologie, s jejíž pomocí je možné kvalitní jablka také kvalitně uskladnit v řízené atmosféře nebo v atmosféře ULO (ultra nízký obsah kyslíku) a kvalitně a šetrně vytřídit a zabalit na třídící a balicí lince.

Unikom a.s. Kutná Hora se také stal jedním ze zakládajících členů Odbytového družstva producentů ovoce a zeleniny, které sdružuje největší výrobce a skladovatele ovoce v České republice.

Klíčová slova Unikom

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.