Fabmaster otevírá dveře v Kemitronu

Kemitron Technologies, výrobce špičkových tištěných obvodů a elektronických montážních celků z North Walesu, potřebuje rychle reagovat na zavádění nových součástek a modernizovaných produktů, které se zrychluje mezi tržně uvědomělými výrobci původního zařízení. Proces začleňování nových konstrukcí do výroby je v podstatě komplexní; bez správných nástrojů je pracovně intenzivní a potenciálně je kvalitativním minovým polem. Protože výrobní portfolio Kemitronu zahrnuje vysokou úroveň různorodosti, společnost se intenzivně zaměřila na nástroje a techniky zavádění nového výrobku.

Kemitron široce zkoumal trh, aby získal balík, který by mohl pomáhat při integraci zákaznických seznamů součástek do výrobních procesů Kemintronu. Podle vyjádření Strojírenského odboru poskytuje Fabmaster pružnost a sílu tohoto softwarového nástroje, který umožnil Kemintronu upravit informace CAD pro generování programů pro jeho pět strojů pro umisťování povrchových montáží Mydata, pro jeho Teradyne ATE a pro jeho nový Flying Probe Tester s využitím minima lidských zásahů a s veškerým potenciálem pro představení chyby.

Protože se technický personál stále důvěrněji seznamuje se svým potenciálem, jsou plány na využití Fabmasteru pro rozvoj výrobní pomoci, včetně sledovací stanice pro větší podporu především procesu.

Kemintron nyní může poskytovat lepší službu zákazníkům, nejvýznamněji tam, kde výrobce původního zařízení potřebuje rychlý obrat. Balík Fabmasteru poskytuje jednosložkovou podporu rostoucímu úsilí Kemitronu v oblasti prototypů.

Ředitel Paul Smith poznamenal: "V rychle se pohybujícím prostředí jako je naše, je zásadní mít správný hardware a software pro podporu výrobních procesů. Jsme potěšeni nárůsty kvality a efektivnosti, který jsme dosáhli prostřednictvím Fabmasteru a budeme rozšiřovat využívání tohoto balíku v souladu s naším rozhodnutím nabízet zákazníkům špičkovou službu pro výrobu elektroniky."

Skupina FABMASTER je předním celosvětovým dodavatelem automatizačního softwaru počítačem řízené výroby (CIM) pro optimalizaci montáže tištěných spojů, obvodové a předmontážní zkoušky, dílenskou dokumentaci a opravy bez dokumentace. S instalovanou základnou 3000 programovacích stanic, působících v Evropě, Americe a Asii, je globální řešení Fabmasteru používáno více než 700 zákazníky v 30 zemích. FABMASTER S.A. s ředitelstvím v Grenoblu ve Francii má pobočky ve Spojených státech, Velké Británii, Číně a na Tchaj-wanu. (Obchodní symbol: SICOVAM 6327).

Informace o společnosti jsou na internetu na http://www.fabmaster.com

Navštivte společnost na Nepcon Ireland Booth #930, Test UK Booth #180, Nepcon Texas Booth #340 & Productronica ots Original Text Service: FABMASTER S.A. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Sheila Drury z Kemitron Technologies, +44-1244-520510, nebo sheila.drury@kemitron.com; nebo Isabelle Pellerey, Marketing Manager of FABMASTER, +33-4-76-41-81-04, nebo fax, +33-4-76-41- 28-24 Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/141087.html nebo fax, 800-758-5804, linka 141087 Webová stránka: http://www.kemitron.com

Klíčová slova Kemitron-Fabmaster

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.