Prohlášení mluvčího Egona Lánského k případu Hollanco

Prohlášení tiskového mluvčího místopředsedy vlády ČR Egona T. Lánského Petrose Michopulose:

Od počátku letošního srpna se česká média poměrně intenzivně zabývají osobou místopředsedy vlády Egona T. Lánského v souvislosti se sporem mezi Českou republikou (reprezentovanou ministerstvem financí) a firmou Hollanco s.a. Luxemburg, jejímž majoritním vlastníkem byl dlouholetý švédský přítel Egona T. Lánského pan Fritz Hollander. Ve snaze zabránit případným nesprávným interpretacím a nepřesnostem (některé se již vyskytly), zmocnil mě pan místopředseda Lánský vydat následovné prohlášení:

1. Spor mezi uvedenými stranami má svůj počátek hluboko v 80. letech, kdy firma Hollanco s.a. podnikala v Argentině společně s československým podnikem zahraničního obchodu FINCOM, stoprocentně vlastněným československým státem. V té souvislosti se FINCOM vůči Hollancu zadlužil miliónovou částkou v USD.

2. Na základě dávného přátelství se, po marné snaze vymoci svou pohledávku postupně na ČSSR, ČSFR a ČR, pan Fritz Hollander obrátil na Egona T. Lánského s dotazem, zda by mu nemohl pomoci. Jako tehdy soukromá osoba - nezávislý publicista a konzultant - proto Egon T. Lánský v letech 1993-96 několikrát intervenoval u řady vysokých představitelů ČR také ve snaze (úspěšné) zabránit pro ČR negativní publicitě v zahraničí, jíž p. Hollander hrozil. Případ byl zdánlivě vyřešen na podzim 1996, kdy došlo k parafování návrhu dohody o mimosoudním narovnání. Poté náměstek ministra financí ČR přikázal vyplatit částku USD 2,5 mil. zainteresovaným stranám, k nimž p. Egon T. Lánský nepatřil. Z pověření p. F. Hollandera však Egon T. Lánský dočasně deponoval částku USD 290.000, s níž naložil podle dispozicí vlastníka. Vše je řádně dokladováno.

3. Egon T. Lánský (nikoli tedy místopředseda vlády ČR a ani senátor Parlamentu ČR) se tím nedopustil ničeho neetického, nečestného a už vůbec ne nezákonného, naopak hájil principy právního státu a zájmy ČR.

4. Neetických, ba případně i protiprávních činů se ovšem možná dopustilo hned několik vysokých státních úředníků a politických činitelů vlád ČSSR, ČSFR i ČR. Zde mohlo dojít i k vážným hospodářským deliktům v souvislosti s postupem ve sporu s firmou Hollanco s.a. a nakonec i k závažnému zásahu do občanských práv a svobod.

Nejde totiž o respektování osobní integrity a práv pouze nějakého místopředsedy vlády, ale o integritu a právo pro každého občana. Jde také o dobré jméno ČR ve světě. Požadavek fungujícího demokratického právního státu je základním předpokladem má-li se o investice v ČR vůbec zajímat seriózní zahraniční kapitál.

Proto, nikoli pro osobu místopředsedy vlády Egona T. Lánského, je nutné se okolnostmi podobných případů zabývat.

Petros Michopulos, tiskový mluvčí Egona T. Lánského, místopředsedy vlády České republiky

Klíčová slova Lánský

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.