MPSI a NeuroCorp vytvoří poradenskou společnost

Společnosti MPSI Systems Inc. (Nasdaq: MPSI) a NeuroCorp dnes oznámily, že dosáhly principiální dohody o tom, že spojí své síly a vytvoří přední mezinárodní společnost pro modelování a poradenství v oblasti maloobchodu. MPSI založená v roce 1970 je veřejnou společností a globálním dodavatelem systémů prostorové interakce pro podporu rozhodování a informačních služeb. Od svého založení je MPSI předním poradcem pro maloobchod pro ropný průmysl, když tohoto postavení dosáhla a udržuje si ji díky zkušenému profesionálnímu personálu a moderní technologii sběru dat a modelování. NeurCorp se specializuje na maloobchodní poradenství včetně analýz zákazníků, cílového marketingu, průzkumu spotřebitelů a modelování maloobchodní sítě. Produkty a služby obou společností obsahují patentovaný počítačový software, databáze s tržními informace a poradenské služby v oblastech umístění maloobchodů, provozu maloobchodní sítě, průzkumu zákazníků, cílového marketingu a určování cen zboží.

Obě společnosti mají v úmyslu sjednotit své globální operace dohodnutou fúzí do nové holdingové společnosti s ručením omezeným. Generálním ředitelem nové společnosti bude prezident NeurCorpu Michael Berland, předsedou představenstva provozní společnosti bude předseda představenstva MPSI Ronald Harper. Mark Penn, spolumajitel NeuroCorpu, bude předsedou představenstva holdingové společnosti.

Společný podnik bude soukromou společností, která bude usilovat o maximalizaci přední pozice na trhu svých dvou zakládajících partnerů. Fúze bude provedena tak, že holdingová společnost získá 75 procent kmenových akcií MPSI v ceně 3,375 USD za akcii v hotovosti. Zbývajících 25 procent akcií MPSI budou vlastnit manažeři MPSI a podíly NeuroCorp na vlastním jmění budou přeměněny na členské podíly v nové společnosti. Navíc skupina nových akciových a institucionálních investorů zajistí financování akvizice a provozní kapitál pro společnost. V sídle MPSI v Tulse bude základní technické vybavení a skupina datových služeb. Kanceláře NeuroCorpu v New Yorku a Houstonu doplní regionální odbytová a marketingová střediska MPSI v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru, Thajsku, Brazílii, Anglii, Jižní Africe a Kanadě. Tyto regionální kanceláře budou nadále zajišťovat místní styky s domácími a zahraničními klienty.

Mike Berland popsal spojení MPSI-NeuroCorp jako "skvělou alianci společností a lidí s doplňujícími se silnými stránkami v oblasti strategie, technologie a geografického rozložení, což skutečně vytvoří přední společnost pro tržní analýzy a poradenství, která bude moci lépe sloužit našim zákazníkům na celém světě. Spojujeme vynikající portfolia zákazníků, aktiv a lidí a vytváříme tak skupinu, která bude mít finanční zdroje, rozsah a globální dosah pro efektivní konkurenceschopnost v 21. století," uvedl.

Ron Harper uvedl: "Mezinárodní konkurence v odvětví je už ostrá a jak se objeví noví aktéři, ještě víc se vyostří . V takové atmosféře připadnou nejlepší příležitosti k investování těm společnostem, které mají organizační pružnost, velikost a finanční sílu, aby přijímaly tyto velké projekty, které nabízejí skutečně výrazně odlišnou výnosnost. Tato fúze nám umožní spojit nejlepší technologii a odborný personál obou společností a zajišťovat tak pro klienty celou škálu řešení problémů. Ať už je náš klient orientován na zákazníky nebo na určitou lokalitu, budeme mít nyní soubor produktů a služeb, který bude přímo na místě pro pomoc při řešení využití dat - od strategického plánování až po realizaci rozhodnutí.

Ve společném prohlášení Ron Harper a Mike Berland uvádějí, že dlouhodobé cíle a vize nové společnosti vyústí v připojení nového personálu, který tak doplní nynější zaměstnance v důležitých oblastech růstu, jako je internet a modelování pro další vertikální odvětví. "Růst je naším cílem a společně máme vynikající základní prvotřídních lidí jako základ pro tento růst," uvedli. "Orientujeme se na poskytování našim zákazníkům akceschopných řešení v reálném čase pro řešení jejich podnikatelských potřeb. Vytváříme jeden zdroj pro poskytování úplných služeb v oblasti plánování maloobchodu pro nové tisíciletí. Máme lidi, finanční zdroje a přední technologii pro poskytování produktů a služeb na světové úrovni kdekoli na zeměkouli. Týmy managementu společností NeurCorp a MPSI už sdílejí stejnou filosofii. Tato transakce nám dává finanční sílu, pružnost a globální dosah pro sledování příležitostí k růstu, které podpoří tyto cíle a umožní je dosahovat po delší období." Společnosti uvedly, že hodlají zveřejnit podrobné informace pro akcionáře během příštích tří měsíců. Po schválení akcionáři, dokončení procesu tzv. due diligence a vyhotovení konečné dokumentace se počítá s tím, že fúze bude dokončena počátkem listopadu.

Části tohoto dokumentu mohou obsahovat takzvaná "výhledová tvrzení", která jsou činěny v souladu s ustanovením o "bezpečném přístavu" zákona o občanskoprávních sporech v oblasti cenných papírů (Private Securities Litigation Act) z roku 1995. Taková tvrzení zahrnují určitá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit od výsledků v takových výhledových tvrzeních, a zahrnují nejistoty týkající se efektivnosti iniciativ zaměřených na snížení nákladů a zlepšení operací. Další informace o problémech, které mohou takové rozdíly způsobit, mohou být obsaženy v dalších zprávách předkládaných Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC)

ots Original Text Service: MPSI Systems Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Jim Auten, Chief Financial Officer, MPSI Systems Inc., 918-877- 5607, nebo email, jauten@mpsisys.com

Web site: http://www.mpsisys.com

Klíčová slova MPSI-NeuroCorp

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.