Uniform Code Council a EAN budou spolupracovat s CPMA

Uniform Code Council, Inc. a EAN International budou spolupracovat se Sdružením výrobců spotřebního zboží (CPMA), aby pomohly vyvinout univerzální standard pro zabezpečení baleného zboží. Tyto organizace jsou kromě jiného přesvědčeny, že takový standard zvýší snahy výrobců a maloobchodníků o zamezení krádežím v obchodech a falšování výrobků.

Uniform Code Council (UCC) a EAN International společně udržují standardy pro system EAN-UCC, který zahrnuje U.P.C. (Universal Products Code - Univerzální kód výrobků) a EAN 13symbolový kód, které jsou široce používány v maloobchodních obchodech. Kombinované činnosti UCC a EAN se zaměřují na vývoj světových víceoborových standardů, které odpovídají mezinárodním obchodním potřebám.

"Angažováním vstupu širokého spektra společností a organizací jsme přesvědčeni, že CPMA zaujmme správný přístup k významné výzvě vývoje standardu pro zabezpečení výrobků," řekl Thomas S. Rittenhouse, prezident a výkonný ředitel UCC.

Reinhold van Lennep, ředitel EAN International, dodal: "Tato spolupráce se jistě ukáže jako prospěšná pro všechny. Věříme, že využitím zdrojů EAN se bude světová dimenze iniciativy od začátku integrovat."

"Je vzrušující, že organizace povahy UCC a EAN s námi budou spolupracovat," řekl Vic Wasilov, zástupce Eastman Kodak v Řídícím výboru CPMA. "Jejich vklad a odbornost budou absolutně důležité pro úspěch našeho úsilí."

Členství v CPMA je otevřené pro ostatní; byly zřízeny Poradní výbory a webová stránka.

CPMA bylo založeno v březnu jako konsorcium výrobců spotřebního zboží, aliance společností Kodak, Johnson&Johnson a Procter&Gamble. Dnes tyto společnosti oznámily dva kroky, které pomohou vytvořit to, co Wasilov nazval "opravdu světové, celoodvětvové úsilí." Za prvé se otevírají členství v jejich organizaci dalším výrobcům, kteří o účast mají zájem. Za druhé finalizují řadu poradních výborů pro usnadnění vstupů z co nejširší řady skupin, včetně maloobchodníků, odvětvových a obchodních sdružení, technických odborníků a dalších.

S ohledem na tyto kroky změnili zakládající členové CPMA poslední slovo v názvu aliance z "konsorcia" na "sdružení". Probíhá také proces vytváření neziskové korporace, která bude napomáhat v realizaci úsilí.

"Jasně, nemůžeme a nebudeme vyvíjet žádný standard ve vzduchoprázdnu," řekl Pat Rizzotto, zástupce Johnson&Johnson v Řídícím výboru CPMA. "Podle našich zkušeností ze začátku se žádná sada specifikací nestane univerzálním standardem, pokud se široký průřez výrobců, maloobchodníků a dalších ze všech částí světa nedohodne, že nabízí nejlepší šanci pro široké přijetí. Krátce řečeno, oba dnes oznámené kroky - otevření CPMA dalším výrobcům a založení těchto poradních výborů - jsou základem pro hledání světového konsenzu."

Mezi těmi, kdo vyjádřili zájem o účast jsou Automatic Identification Manufacturers (AIM), Voluntary Inte-Industry Commerce Standards (VICS) a Electronic Commerce Council of Canada (ECCC).

Rizzotto dodal, že názvy a přičlenění všech členů CPMA a poradních výborů budou oznámeny (po jejich potvrzení) na nově zřízené webové stránce skupiny na www.cpma-global.org . Tato stránka bude také sloužit jako clearingová banka pro každého, kdo chce informace o členství. Z domovské webové stránky zájemci kliknou na oddíl "About CPMA" a dále se budou řídit danými instrukcemi, řekl Rizzotto.

"Anylýza potřeb" zabezpečení

Od března - navíc k otevřenému dialogu s řadou organizací - CPMA pracuje na dokončení předběžné "analýzy potřeb" navrhovaného bezpečnostního standardu. Podle Larryho Kellama - zástupce P&G v Řídícím výboru CPMA - bude tato analýza založena na zpětné vazbě jak od maloobchodníků, tak od zakládajících členů CPMA. Řekl, že shrnutí analýzy bude uvedeno na webové stránce skupiny.

"Jak postupujeme vpřed, cítíme, že tato předběžná analýza byla důležitým prvním krokem," vysvětlil Kellam. "Je to základní "seznam přání" od výrobců a maloobchodníků, který nám dává jasnější obraz toho, co by standard měl obsahovat. Naším okamžitým dalším krokem je projednání analýzy s ostatními, abychom se ujistili, že jsme na cestě, která povede ke světovému konsenzu." ots Original Text Service: Consumer Products Manufacturers' Association Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Pete Abel, (v USA) 314-982-9153, nebo Jack Farmer, (v USA) 314-982-8630, oba z Consumer Products Manufacturers' Association Webová stránka: http://www.cpma-global.org

Klíčová slova Uniform Code Council

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.