UPS chce nabídnout akcie veřejnosti

Společnost United Parcel Service of America, Inc. oznámila, že její představenstvo se rozhodlo učinit opatření k vytvoření veřejně obchodovaného cenného papíru. To zajistí společnosti větší finanční pružnost k tomu, aby mohla reagovat na změny globálních tržních podmínek, včetně schopnosti provádět důležité strategické akvizice na významných trzích ve světě. Plán počítá s tím, že zhruba 10 procent vydaných kmenových akcií bude prodáno ve veřejné nabídce. Veřejně nabízené akcie budou mít asi jedno procento hlasovacího práva, zatímco zbývajících 99 procent hlasovací kontroly zůstane současným majitelům akcií.

James P. Kelly, předseda představenstva a generální ředitel UPS, uvedl: "Toto je pro UPS historický krok. Máme v úmyslu zůstat přední společností v našem odvětví a rozšiřovat naši úlohu zprostředkovatele globálního obchodu. Veřejně obchodovaný cenný papír bude stavět na naší finanční síle jakožto společnost s trojím ratingem na stupni A a poskytne nám větší pružnost při sledování strategických příležitostí po celém světě. To nám umožní lépe uspokojovat měnící se potřeby našich zákazníků po inovativních nových produktech a službách."

Společnost UPS, která byla založena v roce 1907, je na světě největším expresním přepravcem a největším doručovatelem balíků, který pracuje ve více než 200 zemích a teritoriích. V roce 1998 vytvořila UPS příjmy 24,8 miliardy USD při dodání více než tří miliard balíků a dokumentů po celém světě. Společnost zaměstnává více než 330.000 osob, denně obslouží na celém světě více než 1,6 miliónu zákazníků a má přes 125.000 akcionářů.

"Úspěch UPS je postaven na naší filosofii vlastnění zaměstnanci, která spojuje zájmy našich zaměstnanců a našich akcionářů. Podle tohoto plánu bude UPS nadále vlastněna zaměstnanci a řízena majiteli, což nám umožní zachovat si ty nejlepší aspekty naší kultury a přitom uspokojit nové úkoly v oblasti podnikání v 21. století," uvedl Kelly.

UPS podala registrační přihlášku Komisi pro burzy a cnené papíry (SEC) týkající se počáteční veřejné nabídky. Kromě toho podala UPS k SEC prospekt týkající se návrhu jejím současným akcionářům, aby umožnili veřejnou nabídku, což bude vyžadovat souhlas většiny v současné době vydaných akcií UPS. Plán by vytvořil obyčejné akcie třídy A, které by měly 10 hlasů na akcii a byly by rozděleny současným akcionářům UPS. Ve veřejné nabídce budou vytvořeny a nabízeny také nové akcie třídy B. Akcie třídy B budou mít stejná ekonomická práva jako akcie třídy A, avšak každá z nich bude mít jeden hlas. Společnost bude usilovat o registraci akcií třídy B na Newyorské akciové burze. Vyjma omezených případů budou akcie třídy A automaticky při převodu nebo prodeji převedeny na akcie třídy B. Po veřejné nabídce bude UPS známa pod názvem United Parcel Service, Inc.

UPS má v plánu použít čistý výnos z počáteční veřejné nabídky k financování hotovostní veřejné nabídky všem současným akcionářům. Společnost v současné době očekává, že zahájí veřejnou nabídku během několika měsíců po veřejném prodeji.

UPS očekává, že její veřejná nabídka akcií bude hotova do konce roku 1999.

V souvislosti s touto transakcí pracují pro UPS jako finanční poradci společnosti organ Stanley Dean Witter a Tanner & Co. Morgan Stanley Dean Witter byla vybrána jako hlavní aranžér veřejné nabídky.

UPS je přední světový poskytovatel speciálních dopravních a logistických služeb pro významné společnosti po celém světě. V anketě časopisu Fortune v roce 1998 byla UPS vybrána jako "Nejobdivovanější společnost na světě" v oblasti poštovních zásilek a přepravy nákladů. SPolečnost se sídlem v Atlantě ve státě Georgia má na webu adresu http://www.ups.com.

Toto sdělení pro tisk obsahuje výhledová tvrzení. Výhledová tvrzení jsou všechna tvrzení, která nejsou historickými skutečnostmi nebo která zahrnují rizika, nejistoty a předpoklady, a patří k nim taková tvrzení, která používají na budoucnost zaměřené termíny, jako slova "věřit", "očekávat", "mít v úmyslu", "plánovat", "odhadovat" nebo podobné výrazy. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od výsledků uvedených v takových výhledových tvrzeních. Je třeba mít na paměti, že mnoho důležitých faktorů může způsobit, že naše výsledky se budou významně lišit od těch, které jsou vyjádřeny ve výhledových tvrzeních. K těmto faktorům patří konkurenční prostředí UPS, ekonomické a další podniky na trzích na nichž UPS působí, stávky, přerušení práce a stávka prací striktně podle předpisů, vládní předpisy, otázky spojené s přechodem UPS na rok 2000, otázky spojené s přechodem na rok 2000 u třetích stran s nimiž UPS spolupracuje, růst cen letecké přepravy a paliva, a cyklické a sezónní výchylky provozních výsledků UPS. Další faktory jsou obsaženy v registrační žádosti UPS podané SEC.

Toto sdělení pro tisk není nabídkou k prodeji ani výzvou ke koupi cenných papírů, ani výzvou k vydání informací o cenných papírech nebo souhlasu k jakémukoli účelu.

POZNÁMKA PRO REDAKTORY: Dnes, 21. července 1999, ve 13:30 času EDT se bude konat tisková telekonference. Přístup na konferenci si zajistíte zavoláním na číslo 800-677-2969 patnáct minut před konferencí a požádáním o připojení na telekonferenci. Zájemci mimo USA volejte na číslo 212-346-6423.

SATELITNÍ SPOJENÍ:

Středa, 21. července 1999

13:00 - 13:30 (EDT)

Telstar 5; Transpondér 16

Spojovací kmitočet: 4020 horizontální

Středa 21. července 1999

15:30 - 16:00 PM (EDT)

GE2; Transpondér 18

Spojovací kmitočet: 4060 horizontální

Pokud budete mít nějaké otázky nebo problémy při napojování na satelit, zavolejte Breta Currana na číslo 212-627-5622.

ots Original Text Service: United Parcel Service of America, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Norm Black, 404-828-7593, nebo Ken Sternad, 404- 828-6124, oba z UPS

Klíčová slova United Parcel Service

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.