WATCH sníží náklady na přeshraniční platby o 40 procent

Dvacet osm finančních institucí z 11 zemí přistoupilo závazně k projektu, který koordinuje NACHA, Sdružení pro elektronické platby, s cílem vyvinout nízkonákladový systém přeshraničních elektronických plateb na bázi internetového protokolu (IP). Zavedení takového systému, nazvaného WATCH (Worldwide Automated Transaction Clearing House - Celosvětové centrum pro automatické zúčtování plateb) by mohlo snížit náklady na přeshraniční platby až o 40 procent.

"Vzrůstající globalizace podnikání vytváří poptávku po efektivnějších a nákladově účinnějších prostředcích provádění přeshraničních plateb," uvedl Elliott C. McEntee, prezident a generální ředitel NACHA. "NACHA byla požádána skupinou bank, aby řídila tento projekt jako nezávislá třetí strana, vzhledem k našim zkušenostem při vývoji pravidel pro provoz průmyslu a podnikatelských praktik."

Projekt WATCH předpokládá vytvoření nové, bankami vlastněné a neziskové společnosti pro zpracování plateb od odesílatelské banky ve formátu platebního systému dané země anebo ve formátu UN/EDIFACT do systému WATCH. WATCH pak převede tento soubor do formátu automatického zúčtovacího centra, v němž se účastní banka příjemce. Směnu deviz provede ta finanční instituce, která transakci zahájila. Plánovaným datem zavedení systému je červenec 2002.

"Na rozdíl od převodů po lince má WATCH zpracovávat velký objem plateb s nízkou finanční hodnotou v dávkovém režimu," uvedla Priscilla Taylorová, ředitelka divize Network Products společnosti NACHA a ředitelka programu WATCH.

S cílem podpořit diskusi a zjistit zájem finančních institucí o globální automatické zúčtovací centrum vydala Přeshraniční komise při NACHA Koncepci globálního automatického zúčtovacího centra, která je nyní k dispozici na webové stránce projektu na adrese http://www.globalach.org.

Minimální počet dvanácti finančních institucí, potřebný k zahájení projektu, byl sice už dosažen, avšak termín pro připojení se k projektu byl prodloužen do 31. srpna 1999, aby se mohly účastnit i další finanční instituce.

Seznam účastníků je uveden na adrese http://www.globalach.org/participants.htm.

ots Original Text Service: National Automated Clearing House Association

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Média: Michael Herd, (USA) 703-561-3924 nebo mherd@nacha.org, nebo Ostatní: Priscilla Taylor, (USA) 703-561- 3916 nebo ptaylor@nacha.org, oba National Automated Clearing House Association

Webová stránka: http://www.nacha.org

http://www.globalach.org

Klíčová slova WATCH

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.