Společnost Avis Rent A Car vykázala v druhém čtvrtletí

Společnost Avis Rent a Car, Inc. vykázala rekordní výsledky za druhé čtvrtletí, končící 30. června 1999.

Příjmy za tři měsíce končící 30. června 1999 dosáhly 637,5 miliónu dolarů, a zvýšily se tak ve srovnatelném období minulého roku o 11 procent. Čistý zisk a zisk na akcii činily 27,3 miliónu dolarů, respektive 22 centů.

Příjmy za šest měsíců, končících 30. června 1999, dosáhly 1204,4 miliónu USD a meziročně se zvýšily o 11 procent. Čistý zisk činil 42,5 miliónu USD a meziročně se zvýšil o 43 procent a zisk na akcii dosáhl 1,31 dolaru. Ten se v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 52 procenta. Výsledky zahrnují již dříve zveřejněný zisk před zdaněním za 1. čtvrtletí ve výši 7,5 miliónu USD, což představuje 13 centů na akcii, který vyplynul z redukce přiznaných pojistných plnění společnosti. Čistý zisk a zisk na akcii se zvýšil o 28 procent a 37 procent, avšak nezahrnuje neopakované zisky.

"Výrazný nárůst zisku v druhém čtvrtletí zaznamenal Avis již osmé po sobě jdoucí čtvrtletí," řekl výkonný ředitel Kevin Sheehan. "Během čtvrtletí jsme úspěšně dokončili náš licenční akviziční program a zaměřili naši společnost dlouhodobě na dokončení akvizice se společnostmi obsluhujícími vozový park a poskytujícími platební karty na pohonné hmoty PHH a Wright Express."

"Nyní se výrazně zabýváme půjčováním automobilů, leasingem vozidel a správou vozidel a budeme pokračovat v efektivním řízení našich aktiv, provozů a kapitálové struktury pro dlouhodobý prospěch našich akcionářů."

Avis je druhým největším půjčovatelem automobilů na světě a své činnosti provozuje ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v latinskoamericko-karibském regionu. Avis poskytuje správu automobilů a platební karty na pohonné hmoty prostřednictvím tří samostatných jednotek: PHH North America, PHH Europe a Wright Express. Služby těchto tří jednotek zahrnují leasing automobilů a široký okruh souvisejících služeb. Společnost vede vozový park přibližně okolo miliónu automobilů a má v oběhu více než 3,6 miliónu palivových karet.

Tato tisková zpráva obsahuje vyjádření vztahující se k budoucím výsledkům, které jsou výhledové a jsou v souladu se zněním zákona o zabezpečení soudních procesů. Výhledové prohlášení se týká rizik a nejistot, včetně vlivu konkurenčních produktů a cen, změn tržních podmínek, schopnosti společnosti a jejích prodejců dokončit důležité činnosti před změnou počítačového systému v roce 2000 a dalších rizik, které jsou občas zveřejněny v dokumentech společnosti, ve výroční zprávě na formuláři 10-K pro období končící 31. prosincem 1998. Aktuální výsledky se mohou od těchto výsledků lišit. Více informací získáte na adrese http:/www.avis.com nebo na telefonním čísle 800-758-5804, přístupový kód 078975

AVIS RENT A CAR, INC.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

(v tisících, s výjimkou akcií a zisku na akcii)

Tři měsíce, končící 30. červnem,

(neauditované) 1999 1998(2) Příjmy $637,457 $575,280 Náklady a výdaje: Čisté přímé provozní náklady 250,773 230,253 Amortizace a čisté leasingové 161,765 144,032 poplatky Náklady na prodej a administrativní náklady 120,381 108,966 Čisté příjmy z úroků 53,817 49,150 Amortizace nákladů převyšující čistá získaná aktiva 3,177 2,969

589,913 535,370 Příjem před zdaněním 47,544 39,910 Rezervy na čistý příjem 20,262 17,560 Čistý zisk $27,282 $22,350 Zisk na akcii: Základní $0.87 $0.62 Zředěný (1) $0.85 $0.61 Vážený průměr počtu nesplacených akcií: základní 31,188,977 35,925,000 Zředěný (1) 32,237,810 36,730,233

Šest měsíců končící 30. červnem

(neauditované)

1999 1998(2) Příjmy $1,204,374 $1,086,670 Náklady a výdaje: Čisté přímé provozní náklady 476,938 440,684 Amortizace a čisté leasingové poplatky 311,167 277,394 Náklady na prodej a administrativní náklady 231,182 213,114 Čisté příjmy z úroků 104,362 96,818 Amortizace nákladů převyšující čistá získaná aktiva 6,351 5,521

1,130,000 1,033,531 Příjem před zdaněním

74,374 53,139 Rezervy na čistý příjem 31,906 23,381 Čistý zisk $42,468 $29,758 Zisk na akcii: základní $1.35 $0.88 Zředěn (1) $1.31 $0.86 Vážený průměr počtu nesplacených akcií: Základní 31,529,114 33,687,431 Zředěný (1) 32,380,499 34,680,670

(1) Zahrnuje "zřeďující" dopad uplatněných akciových opcí

(2) Jistá částka je reklasifikovaná, aby souhlasila s údaji

za předkládaný rok

(3) Výše uvedené výsledky nezahrnují výsledky provozů PHH

Europe, PHH North America a Wright Express k 30. červnu

ots Original Text Service: Avis Rent A Car, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Media Relations - Tony Fuller, 516-222-4690, Investor Relations - Elizabeth Logler, 516-222-4795, oba za Avis Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/078975.html or fax, 800-758- 5804, ext. 078975 Company News On-Call: http://www.prnewswire.com or fax, 201-432-0504, ext. 078975 Web site: http://www.avis.com

Klíčová slova Avis Rent A Car

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.