"Občanská odpovědnost" jako klíč ke stabilitě

Deset let po pádu komunismu mimořádné úsilí obnovit občanskou společnost prolomilo psychologické bariéry typu vláda se postará o všechno, nebo opačně, člověk je sám pro sebe, říká Eugeniusz Piontek, šéf Rotary v Polsku, jenž se zúčastní Rotary International's European Presidential Conference 18.až 20.března v Drážďanech v Německu.

Konference se zúčastní více než 400 členů Rotary z 15 východoevropských zemí od Litvy po Makedonii, včetně Ruska, a desítky západoevropských zemí. Setkání v hotelu Drážďany Hilton se zaměří na to, jak Rotary a další občanské organizace mohou revitalizovat účast veřejnosti na podpoře sociální stability v regionu. Tisková konference se uskuteční v 17:00 18.března v salónku Evropa v hotelu Drážďany Hilton.

"Po 45 letech komunistického systému, který depersonalizoval lidskou individualitu a bránil osobní iniciativě, mají dosud lidé málo návyků orientovaných na společnost," řekl Piontek. "Dobrovolné organizace typu Rotary se staly pro další modelem jak se vrátit k tradici sousedské pomoci. Toto znovuobnovení důvěry je neodmyslitelné pro rozkvět svobodné společnosti a tržní ekonomiky".

Od návratu do střední Evropy v roce 1989 a Ruska v roce 1990 Rotary poskytl potravinovou pomoc, léky a další humanitární pomoc za více než 17 miliónů dolarů a rozvíjel rozsáhlé podnikatelské, společenské a mládežnické aktivity. Od seminářů o legislativních otázkách v Rusku, přes pečovatelské ústavy pro ženy v České republice, až po podporu a pomoc bulharským sirotkům, 291 klubů Rotary ve východní Evropě, včetně nového klubu v Kyrgyzstánu, pomáhaly obnovit pocit občanské odpovědnosti a života ve společnosti.

"Rotary sehrává sjednocující roli v regionální transformaci k tržnímu hospodářství," tvrdí prezident Rotary International Jim Lacy. "Chceme povzbudit další občanské zapojení - ať už jde o pomoc postiženým dětem, rekvalifikace bezdomovců nebo výuka mládeže ve znalosti obchodu. Rotary může pomoci každému národu přebudovat jejich společnosti - v moderní jednotnou společnost".

Rotary International je celosvětová humanitární organizace s 29.000 kluby v 160 zemích. Jejích 1,2 miliónu členů patří mezí přední obchodníky a odborníky oddaných realizaci humanitárních akcí po celém světě.

Kvůli dalším informacím kontaktujte Jane Lawickiovou ve Spojených státech na telefonním čísle (847) 866-3229.

bw Business Wire: Rotary International

Kontakt: Rotary International

Jane Lawicki, 847/866-3229

lawickij@riorc.mhs.compuserve.com

Telefony: New York 212-752-9600; 800-221-2462;

Boston 617-236-4266; 800-225-2030;

¨ SF 415-986-4422; 800-227-0845;

¨ LA 310-820-9473

Webová stránka: http://www.businesswire.com (375)

Klíčová slova Rotary-International

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.