Baxter vytvoří novou kardiovaskulární společnost

Společnost Baxter International (označení na burze NYSE: BAX) dnes oznámila, že její správní rada schválila plán oddělení kardiovaskulárních aktivit v rámci nedaněného převodu akcionářům společnosti Baxter. Oddělením vznikne nová veřejně obchodovatelná společnost, která se stane vůdčím subjektem v poskytování úplného rozsahu terapie a služeb v oblasti léčení pokročilého stadia kardiovaskulárních chorob. Společnost Baxter, která má vůdčí globální pozici na poli krevní terapie, v poskytování léčebných metod a renální terapie, se bude nadále zaměřovat na poskytování kritické lékařské terapie pro pacienty nacházející se ve stavu ohrožení života.

Baxter očekává, že akcie nové kardiovaskulární společnosti budou vydány akcionářům v rámci nedaněného převodu v prvních šesti měsících příštího roku.

"Jsem velmi rád, že byla vytvořena jedna z největších společností na světě se zaměřením na pokročilé kardiovaskulární choroby," prohlásil prezident a výkonný ředitel společnosti Baxter Harry M. Jansen Kraemer, Jr. "Jako oddělené subjekty budou obě společnosti více konkurenceschopné s vyšší finanční flexibilitou k investicím a růstu. Proto věřím, že Baxter a tato nová kardiovaskulární společnost vytvoří vyšší hodnoty pro zákazníky, pacienty, zaměstnance i akcionáře.

"Za Baxter investujeme více zdrojů do činností společnosti Blood Therapies, I.V. Systems/Medical Products and Renal. To dále zvýší naši schopnost přinášet na trh nové produkty a expandovat v rámci globálních trhů," pokračoval Kraemer.

Výkonným ředitelem nové společnosti se stane viceprezident skupiny Baxter Michael A. Mussallem. Ten je členem řídícího týmu společnosti Baxter a za kardiovaskulární činnost je zodpovědný od roku 1995.

"V oblasti kardiovaskulární činnosti je mnoho jedinečných hledisek, která nám dnes poskytují výrazné konkurenční výhody, a na kterých můžeme postavit mnoho dalších výhod pro zákazníky a pacienty," řekl Mussallem.

"Oddělení bude akcelerovat rychlost inovací našich kardiovaskulárních činností, výrazně přispěje k rozvoji produktové základny a nakonec povede i k větším a dokonalejším možnostem léčby u pacientů trpících kardiovaskulárními chorobami v pokročilém stádiu. Jako nezávislá společnost budeme také agresívnějším konkurentem, což podle mého názoru urychlí náš budoucí růst," pokračoval Mussallem.

Více než 70 procent výrobků a služeb v současném kardiovaskulárním portfoliu má vedoucí pozici na trhu. Toto portfolio zahrnuje terapii srdečních chlopní, mechanické systémy pro léčení srdečních chorob, systémy pro pozorování nemocí srdce, výrobky a služby pro promývání a cévní systémy.

Činnost má rovněž výraznou globální pozici a více než 40 procent tržeb generuje mimo území Spojených států. Extenzívní zpracovatelské provozy fungují v Severní Americe, Japonsku, Evropě a Latinské Americe.

Nová kardiovaskulární společnost bude mít ústředí v Irvine v Kalifornii. Baxter má sídlo v Deerfieldu ve státě Illinois a v současné době zaměstnává zhruba 42.000 lidí, včetně asi 6000 pracovníků v kardiovaskulární oblasti.

Podrobnosti, včetně poměru výměny akcií, budou ještě upřesněny. Finančními poradci společnosti Baxter jsou v této transakci Credit Suisse First Boston a J.P. Morgan.

Baxter je globální společnost poskytující zdravotnické přípravky a služby, která se zabývá zpřístupněním kritické terapie pacientům v ohrožení života. Výrobky a služby společnosti v oblasti krevní terapie (biofarmaceutika a zařízení pro odběr, zpracování a skladování krve), kardiovaskulární medicíny, léčebných přípravků a renální terapie využívají poskytovatelé zdravotní péče a jejich pacienti ve 112 zemích.

Tato tisková zpráva obsahuje do budoucna namířená stanoviska, která zahrnují rizika a nejistoty, včetně technologického pokroku v lékařské oblasti, poptávky po výrobku a akceptace trhu, vlivu ekonomických podmínek, dopadu konkurenčních výrobků a cen, směnných kursů a dalších rizik, která jsou podrobně popsána v prospektu společnosti u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Tato do budoucna namířená stanoviska jsou založena na odhadech a předpokladech, které provedl management společnosti, a jsou považována za dostatečně zdůvodněná, ačkoliv z povahy věci jsou nejistá a je obtížné je předvídat. Vlastní výsledky nebo zkušenosti se mohou od zmíněných do budoucna namířených stanovisek výrazně odlišovat.

ots Original Text Service: Baxter International Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt pro média ve Spojených státech: Mary Thomas, tel: 847-948-2815, nebo Laura Brooks, tel: 949-250-5070

Kontakt pro investory ve Spojených státech: Neville Jeharajah, tel: 847-948-2875, nebo Mary Kay Ladone, tel: 847-948- 3371, všichni ze společnosti Baxter International

Kontakt v Evropě: Gianluca Winkler, tel: +39-02-659-9609

Webová stránka společnosti Baxter: http://www.baxter.com

Klíčová slova Baxter

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.