Sdělení společnosti Českomoravský cement, a.s.

Tisková zpráva z Řádné valné hromady společnosti Českomoravský cement, a.s. konané dne 30. června 1999:

Řádná valná hromada schválila výroční zprávu a roční účetní závěrku akciové společnosti vypracovanou ke dni 31.12.1998 a ověřenou bez výhrad auditorem akciové společnosti tj. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jakož i návrh na rozdělení zisku včetně výplaty dividend.

Dále schválila projekt rozdělení akciové společnosti na dvě nástupnické akciové společnosti. Akciová společnost se zrušuje bez likvidace jejím rozdělením a přechodem obchodního jmění na dvě nástupnické společnosti, a to Českomoravské vápno, a.s., se sídlem Mokrá 359, 644 04 Mokrá, a Českomoravský cement, a.s., se sídlem Kubátova 65, 266 01 Beroun s tím, že rozdělení bude realizováno v souladu s předloženým projektem. Každá akcie Českomoravský cement, a.s. bude vyměněna na akcie nástupnických společností v poměru 1:1:1. Projekt rozdělení řeší i pracovně právní vztahy zaměstnanců.

Ing. Miroslav Weber

Předseda představenstva

Kontakt: Davay Communications, s.r.o., Miroslav Jandora, tel. (05)41148144, fax: (05)41148141, e-mail: mjandora@davay.cz

Klíčová slova PROTEXT-Českomoravský cement-Davay

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.