Anacomp poskytne BICS systém digitální správy dokumentů

Společnost Anacomp(R), Inc. (Nasdaq: ANCO), světová jednička v oblasti systémů digitální správy dokumentů, dnes oznámila dohodu s bankou BICS-Banque Populaire of France o zavedení vnitropodnikového systému digitální správy dokumentů ImageSTAR(R), který bude zajišťovat dodávání, obnovu a ukládání v paměti výpisů z účtů klientů a záznamů o platebních transakcích.

ImageSTAR je podnikový systém digitální správy dokumentů společnosti Anacomp na evropském trhu, který zajišťuje rozsáhlé funkce při pořizování, ukládání a dodávání dokumentů. Podle této dohody Anacomp nejprve instalovala aplikaci ImageSTAR pro správu počítačem vytvářených dokumentů a později nainstaluje komponenty pro skenování a zobrazování. Celkem bude systém ročně třídit a ukládat v paměti více než 70 miliónů stránek. Dokumenty budou indexovány podle čísla účtu a budou okamžitě dostupné bankovnímu personálu, který zajišťuje provoz v 90 pobočkách v Paříži a přilehlých oblastech. ImageSTAR, která nahradí dosavadní systém BICS na základě (mikro)filmů, podstatně sníží dobu přístupu a zajistí zvýšenou produktivitu díky rychlé dostupnosti informací o klientech.

"Anacomp je potěšena, že si ji BICS vybrala jako dodavatele řešení, které nabízí jak zvýšený servis zákazníkům, tak schopnost růstu při expanzi klientely," uvedl Peter Williams, výkonný viceprezident společnosti Anacomp. "Tato dohoda odráží úsilí společnosti Anacomp o pokračující růst naší nabídky digitálních systémů v Evropě a o posílení pozice Anacompu na globálním trhu finančních služeb."

"Anacomp má unikátní řešení, které se hodí pro naše speciální potřeby v počítačovém prostředí, které jsme si vybrali," uvedl Jean-Claude Beaujot, výkonný ředitel BICS-Banque Populaire. "Obzvlášť na nás zapůsobily technické schopnosti společnosti Anacomp a její angažovanost pro toto řešení."

Anacomp převádí do obrazové podoby více dokumentů zákazníků, než kdokoli jiný na světě. Společnost je předním poskytovatelem služeb digitální správy dokumentů pro podniky, služeb údržby a systémů a dodávek pro správu dokumentů. Více informací najdete na webové stránce společnosti Anacomp na adrese www.anacomp.com.

Informace v tomto sdělení pro tisk mohou zahrnovat výhledová tvrzení podle zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato výhledová tvrzení podléhají známým a neznámým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou významně lišit od výsledků, které se předpokládají ve výhledových tvrzeních. K takovým rizikům, nejistotám a dalším důležitým faktorům patří: všeobecné ekonomické a podnikatelské podmínky, trendy v průmyslu, kapacita průmyslu, konkurence, náklady a dostupnost surovin, kolísání měny, ztráta významných zákazníků, změny v podnikatelské strategii nebo rozvojových plánech, dostupnost, podmínky a alokace kapitálu, dostupnost kvalifikovaného personálu a změny ve vládních nařízeních anebo neschopnost jim vyhovět.

Anacomp a ImageSTAR jsou registrované ochranné známky společnosti Anacomp, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

ots Original Text Service: Anacomp, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Julie Miller, (858) 848-5402 nebo email jamiller@anacomp.com.

KONTAKT: Média: Julie Miller, Public Relations, Anacomp, Inc., 858-848-5402, jamiller@anacomp.com; nebo Alan Essam, Communications, Anacomp International, +44-149-531-11000, aessam@anacomp.com

Informační linka společnosti (Company News On-Call): http://www.prnewswire.com/comp/054532.html nebo fax, 800-758-5804 linka 054532

Webová stránka: http://www.anacomp.com

Klíčová slova Anacomp

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.