Datastream začne poskytovat řešení E-commerce

Společnost Datastream Systems (označení na mimoburzovním trhu Nasdaq: DSTM) dnes oznámila budoucí podporu technologie BizTalk Framework společnosti Microsoft ve svém řešení e-MRO e-commerce. Produkt e- MRO byl poprvé spuštěn v únoru 1999 a zahrnuje technologii Extensible Markup Language (XML) s platformou Microsoft, včetně technologií Microsoft Transaction Server (TM), Microsoft SQL Server (TM) a Active Server Page (TM).

Za použití technologie Microsoft BizTalk Framework bude e-MRO integrovat jakýkoliv software pro distribuci částí MRO (Maintenance, Repair a operation), který bude kompatibilní s platformou Microsoft e-commerce anebo technologií BizTalk Framework. Zákazníci společnosti Datastream budou navíc moci ušetřit výdaje za klientskou integraci a podporu každého distributora.

"S růstem e-commerce je nezbytná také spolupráce na propagaci běžné metody transakcí e-commerce u takových společností, jako je Microsoft a Datastream," řekl manažer marketingu pro výrobu ve společnosti Microsoft Marcus Schmidt. "Použití BizTalk Framework společností Datastream poskytne stabilní, spolehlivý a rozšiřitelný systém pro nákup technologie MRO."

"Spoluprací s Microsoftem jsme potěšeni, protože můžeme poskytovat architekturu e-commerce postavenou na technologii BizTalk Framework," prohlásil prezident a výkonný ředitel (CEO) společnosti Datastream Larry Blackwell. "S touto architekturou má Datastream možnost rozšířit systém e-MRO tak, aby zahrnoval více aliančních partnerů podle toho, jak technologii BizTalk Framework přijímá pro vzájemné obchodní využití v oblasti e-commerce stále více společností."

S technologií e-MRO mohou zákazníci vyhledávat, vybírat a nakupovat prostřednictvím produktů Datastream schopných provozu na internetu. e-MRO poskytuje integrovaný nákupní systém , který je schopen redukovat akviziční náklady, zkrátit čas vyhledávání v katalogu, zjednodušit vyplňování dokladů, snížit objem vstupních dat, urychlit čas dodání a zlepšit přehled stavu zásob.

"Skutečně se mi líbí celý koncept technologie e-MRO," řekl Bob Fink ze společnosti Morgan Marshall. "Zadáváme spoustu objednávek, a to poměrně často, takže časová úspora a přehled stavu zásob jsou pro nás velmi důležité."

O technologii e-MRO

Rozšíření současné podpory a aplikací prostředků spojuje e- MRO prostřednictvím internetu zákazníky společnosti Datastream s dodavateli součástí Maintenance, Repair a Operations (MRO). e-MRO zpřístupňuje obsah katalogu prostřednictvím dohod se společnostmi Applied Industrial Technologies, Fastenal Company a WESCO Distribution. Tito významní distributoři společně ovládají trh MRO s počtem 1,4 miliónu částí a průměrnými ročními výnosy 5,5 miliardy dolarů.

O technologii BizTalk

BizTalk je nová křížová platforma technologie e-commerce, která umožňuje snadnou integraci aplikací a zprostředkování obchodů po internetu s obchodními partnery a zákazníky. BizTalk Framework se skládá ze schématu XML a odvětvových standardů, které umožňují integraci různých odvětví a obchodních systémů bez ohledu na platformu, operační systém anebo podkladovou technologii. Nově založená specifikace XML poskytne jednodušší, rychlejší a na obsluhu snazší obchodní procesy při eliminaci nynějších systémových hranic. Společnostem rovněž pomůže, aby si vytvořily více obchodů on-line a zvýší také možnost komunikace a kooperace s jinými společnostmi.

O společnosti Datastream

Datastream Systems Inc je předním* poskytovatelem systémů Enterprise Asset Maintenance (EAM) zaměřených na zlepšení efektivity výrobních závodů, zvýšení životnosti zařízení a snížení nákladů pomocí průmyslové automatizace. Technologie e-MRO (SM) jako elektronická komerční iniciativa rozšiřuje podstatu této automatizace tím, že připojuje zájemce i dodavatele podpory prostřednictvím internetu. První internetová aukční stránka na bázi MRO s názvem Maintenance.com je v oboru klíčovým nástrojem pro tyto zájemce i prodejce, která umožňuje efektivní výměnu věcí prostřednictvím aukcí na internetu. Společnost již ve světě prodala přes 50.000 systémů, čímž obsáhla více než 55 procent celkového tržního podílu* v CMMS/EAM. Datastream má zastoupení v deseti zemích, softwarové produkty v patnácti jazycích a klientskou základnu ve 129 zemích včetně více než 60 procent zastoupených ve Fortune 500. Pro další informace o společnosti Datastream navštivte, prosím, vícejazyčnou webovou stránku http://www.dstm.com.

* Podle počtu prodaných systémů zveřejněného v roce 1998 výzkumnou agenturou Automation Research Corporation.

Toto tiskové sdělení obsahuje do budoucna namířená prohlášení s množstvím rizik a nejistot, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou významně lišit od výsledků v minulosti anebo od výsledků zamýšlených. Potenciální rizika a nejistoty zahrnují, přestože jimi nejsou omezena, rizika popsaná ve Výroční zprávě společnosti v oddíle 10-K, která je za rok do 31. prosince 1998 uschována u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). S ohledem na taková do budoucna namířená sdělení společnost Datastream využívá práva na ochranu svých zájmů, kterou jí poskytuje Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995.

Datastream je registrovaná obchodní známka, zatímco e-MRO je obchodní známka společnosti Datastream Systems. Microsoft, BizTalk, Microsoft Transaction Server, Active Server Page a Microsoft SQL Server jsou buď registrované obchodní známky, anebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. Všechna další jména produktů nebo firem zde uvedených jsou použita pouze z důvodu identifikace a mohou být obchodními známkami svých majitelů.

ots Original Text Service: Datastream Systems, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Investor relations, Matt Brusch, tel: (USA) 864-422- 7682, nebo investor@dstm.com, nebo Media, Daniel Teachey, tel: (USA) 864-422- 5298, nebo daniel.teachey@dstm.com, oba ze společnosti Datastream Systems, Inc.

Webová stránka: http://www.dstm.com

Klíčová slova Datastream

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.