Lear podepsal kupní smlouvu na akvizici UT Automotive

Společnost Lear Corporation (NYSE: LEA) dnes oznámila, že podepsala definitivní kupní smlouvu se společností United Technologies Corporation (NYSE: UTX) na akvizici UT Automotive, Inc., což je dceřiná společnost v Hartfordu ve státě Connecticut, která dosud byla ve stoprocentním vlastnictví společnosti United Technologies Corporation (UTC) za 2,3 miliardy dolarů.

UT Automotive je jedním z předních světových dodavatelů výrobků a systémů zahrnujících elektrovybavení, elektroniku, motory a interiéry pro globální automobilový průmysl. Na celkové produkci společnosti se elektrické komponenty a systémy podílejí asi 75 procenty, zbytek připadá na zařízení interiéru vozidel. UT Automotive s ústředím v Dearbornu ve státě Michigan má roční obrat tři miliardy USD a zaměstnává 44.000 osob v 90 výrobních závodech v 18 zemích.

"Tato akvizice UT Automotive dále rozšiřuje možnosti společnosti Lear v rostoucím segmentu přístrojových desek s vysokou hodnotou, zejména v Severní Americe, a dává společnosti Lear zkušenosti ve výrobě elektrických a elektronických systémů," uvedl Kenneth L. Way, předseda představenstva a generální ředitel (CEO). "Lear nyní bude mít výrobky a technické schopnosti k zajištění kompletních modulů, které spojují systémy interiéru s elektrickými a elektronickými komponenty a systémy. Tato jedinečná schopnost zajistí společnosti Lear možnost poskytovat širší služby, tak jak to požadují naši zákazníci."

"Očekáváme, že tato transakce přispěje k našemu zisku o pět centů v roce 1999 a třicet pět centů v roce 2000," dodal Way.

Akvizice se stane právně platnou po vypršení resp. ukončení čekacích lhůt podle federálního Hart-Scott-Rodinova Dodatku k protimonopolnímu zákonu (Antitrust Improvements Act).

Společnost Lear, která je na seznamu 500 společností časopisu Fortune, je jedním z největších dodavatelů autoprůmyslu na světě a v roce 1998 měla tržby 9,1 miliardy USD. Výrobky světové třídy pro interiér vozů navrhuje, konstruuje a vyrábí více než 60.000 zaměstnanců ve více než 200 závodech umístěných ve 28 zemích. Informace o společnosti Lear a jejích výrobcích jsou dostupné na internetu na adrese http://www.lear.com.

United Technologies Corporation je společnost s tržní hodnotou 25,7 miliardy, která nabízí široký sortiment produktů vyspělé technologie a podpůrných služeb zákazníkům v leteckém průmyslu, stavebnictví a autoprůmyslu po celém světě. K nejznámějším výrobkům UTC patří letecké motory Pratt & Whitney, výtahy Otis, vytápěcí a klimatizační systémy Carrier, helioptéry Sikorsky, vzdušné systémy Hamilton a komponenty a systémy pro autoprůmysl UT Automotive. Společnost také dodává výrobky a služby pro vesmírný program USA.

Toto sdělení pro tisk obsahuje výhledová tvrzení ve smyslu Zákona o reformě obchodů s cennými papíry z roku 1995. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od očekávaných výsledků vlivem určitých rizik a nejistot, například všeobecných ekonomických podmínek na trzích, na nichž Lear operuje, výkyvů ve výrobě vozidel, pro něž je společnost dodavatelem, pracovních sporů týkajících se společnosti nebo jejích významných zákazníků, rizik spojených s podnikáním v cizích zemích a jiných rizik, která jsou čas od času uváděna ve zprávách společnosti předkládaných americké Komisi pro cenné papíry (SEC).

ots Original Text Service: Lear Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: pro média: Leslie A. Touma, Director - Corporate Relations, 248-447-7760, pro analytiky: Jonathan Peisner, Director - Investor Relations, 248-447-1624, oba z Lear Company Novinky po lince: http://www.prnewswire.com/comp/518304.html nebo fax, 800-758-5804, linka 518304

Webová stránka: http://www.lear.com

Klíčová slova Lear Corporation

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.