Sdělení společnosti Elektro MAR: Siemens+Elektro MAR pro

Energetika je klíčovým sektorem pro fungování ekonomiky České republiky. Spolehlivý a efektivní chod sektoru energetiky vytváří nezbytný základ pro všechny ostatní sektory ekonomiky. Tato pravidla platí také v menším rozměru podniku, výrobní jednotky, města apod. Důraz v menší energetice a teplárenství je kladen na spolehlivost, ekonomiku provozu a ekologii.

Ve dne 26. a 27. května 1999 proběhla v Ostravě V.energetická konference a výstava "OSTRAVA ENERGO '99", na které firma SIEMENS prezentovala svoje nové aktivity. Kapitálovým propojením Elektro MAR a.s. s koncernem Siemens AG vznikl subjekt s vyššími ambicemi v oboru energetika a teplárenství. Akciová společnost Elektro MAR je v regionu severní Moravy a Slezska známa celou řadou realizovaných dodávek automatizačních systémů, měření a regulace a souvisejících dodávek elektrozařízení v oboru energetiky. Naším cílem je realizovat kompletní dodávky technologie s využitím rozsáhlých a hlubokých zkušeností koncernu Siemens. Náš zákazník obdrží kvalitní technologie, pro jejichž výrobu budou využity české podniky. Nedílnou součástí našich dodávek jsou analýzy potřeb zákazníka, zjištění současného stavu a návrhy progresivního řešení. Vzhledem k obtížné finanční situaci většiny českých podniků nabízíme různé varianty a formy postupné úhrady ceny díla. Podmínky jsou vždy sjednávány individuálně. V rámci komplexních služeb prosazujeme důslednou orientaci na zákazníka a to vyjadřuje naše nové heslo ve znění: "Váš úspěch je naším cílem".

Ing. Pavel FOJT

generální ředitel

Klíčová slova Elektro MAR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.