Paragon oznamuje změny v kotování svých akcií

Společnost Paragon Trade Brands, Inc. (NYSE: PTB) spolu s burzou New York Stock Exchange ("NYSE") dnes oznámila, že obchodování s obyčejnými akciemi společnosti bude pozastaveno před zahájením obchodování ve čtvrtek 8.července anebo k takovému dřívějšímu datu, kdy i) společnost zahájí obchodování na jiném místě obchodování s cennými papíry, nebo ii) bude informována o tom, že nesplňuje požadavky na kotaci na jiném místě obchodování s cennými papíry nebo iii) společnost oznámí závažné negativní novinky. V důsledku nákladů spojených s rozsudkem ve věci porušení patentu v neprospěch společnosti a s podáním v souladu s kapitolou 11, jakož i nákladů spojených s urovnáním dalších soudních sporů už společnost nevyhovuje plně všem předpisům NYSE pro pokračující kotaci. V brzké době bude podána žádost o kotaci akcií společnosti úřadu National Quotation Bureau a tato žádost bude zveřejněna v bulletinu mimoburzovních obchodů (OTC Bulletin Board).

Paragon Trade Brands je předním výrobcem dětských jednorázových plenek ve Spojených státech a Kanadě. Paragon vyrábí sortiment plenek v různých cenách, trenýrky, dámské vložky a produkty určené pro osoby trpící inkontinencí. Tyto výrobky jsou distribuovány po celých Spojených státech a Kanadě hlavně prostřednictvím potravinářských obchodů, skladů, obchodů s hračkami a lékáren, které na trh výrobky uvádějí pod vlastními značkami. Paragon také vytvořil mezinárodní společné podniky v Mexiku, Argentině, Brazílii a Číně pro prodej dětských plenek a dalších absorpčních produktů pro osobní hygienu.

Prohlášení v tomto sdělení pro tisk, která se netýkají historie, je třeba považovat za výhledová tvrzení. Taková tvrzení podléhají určitým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit od výsledků, uvedených ve výhledových tvrzeních společnosti. K faktorům, které mohou ovlivnit finanční výsledky společnosti, patří například podání podle kapitoly 11, zvýšené ceny surovin, zavedení nových výrobků a balení ze strany konkurentů, zvýšený tlak na ceny a podporu prodeje ze strany konkurentů, noví konkurenti na trhu, otázky spojené s přechodem na rok 2000 a patentové řízení. Tyto faktory jsou popsány ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10-K, předkládaném Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC). Čtenáři by se neměli příliš spoléhat na výhledová tvrzení, která byla učiněna pouze k datu tohoto sdělení a která vyslovil management společnosti v souladu s ustanoveními o "bezpečném přístavu" zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. ots Original Text Service: Paragon Trade Brands, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Kurt P. Ross nebo Guy B. Lawrence, K.P. Ross, Inc., 212-308-3333, nebo email, kpross1@msn.com , nebo Alan J. Cyron, Executive Vice President a Chief Financial Officer, Paragon Trade Brands, Inc., 678-969-5200

Klíčová slova

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.