Merck reorganizuje své činnosti v Japonsku

Společnost Merck KGaA bude své laboratorní aktivity v budoucnu provádět prostřednictvím Merck Japan Ltd. po uzavření příslušné smlouvy s jejím dlouholetým partnerem, společností Kanto Chemical v Tokiu. Merck Japan převezme od Kanto Chemical výhradní prodejní práva na laboratorní výrobky Merck s účinkem od června 2000. Obě společnosti budou také v budoucnu spolupracovat na neexkluzivní bázi při distribuci laboratorních produktů. Jak oznámilo tiskové oddělení společnosti Merck, skupina Merck Group hodlá touto změnou dosáhnout větší expanze na japonském trhu. Po konečném vyřešení podrobností chce Kanto odkoupit 30procentní podíl, který v ní má Merck.

V roce 1998 dosáhla Merck Group v Japonsku tržeb ve výši 365 miliónů DEM. Z toho přímé prodeje v oblasti laboratorních výrobků činily 20 miliónů DEM. Kanto měla tržby zhruba 810 miliónů DEM.

ots Original Text Service: Merck KgaA

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Merck KGaA - Press Office

Tel.: (Německo) +49-6151/ 722386/ 727109

Fax: (Německo) +49-6151/ 727707/ 723138

Klíčová slova Merck

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.