DAT chce přijít s černou skříňkou pro auta do konce roku

Společnost Diversified Auto Technology (DAT) se sídlem v Kalifornii a vyvíjející dopravní elektroniku, oznámila své plány uvést na trh svou nejnovější "černou skříňku" do konce roku.

Výrobek s názvem "Vehicle Data Recorder System" (Vozidlový systém záznamu dat) je vyvrcholením 12 let výzkumu a vývoje. Cílem je poskytnout první digitální moderní elektronicky kontrolované "palubní" zařízení pro komerční vozidla pro monitoring a záznam dat s využitím celé řady technologií. Systém je zcela nezávislý na už existujících počítačových modulech vozidla a obsahuje vlastní mikroprocesory, senzory a paměť a do značné míry se tak podobá osvědčeným záznamníkům dat v letadlech, čímž zajišťuje integritu dat.

Základní systém pro komerční nákladní automobily má být nejprve uveden v Evropě a brzy nato v USA a bude obsahovat funkce záznamu nehod, palubní knihu řidiče a zajištění proti krádeži. K dalším modulárním a modernizovatelným technologiím typu "plug-in" patří funkce vážení za jízdy, bezdrátová komunikace (celulární a satelitní přenos hlasu a dat plus dvoucestné mobilní rádio), GPS (globální určení polohy), elektronický výběr poplatků, identifikace hlasu, syntéza hlasu a navigace. Další premiérou bude nabídka systému pro komerční přívěsy, který bude zahrnovat v základní jednotce funkce záznamu nehod, bezdrátové komunikace a GPS. Systém pro přívěsy je možné modernizovat tak, aby obsahoval i funkci vážení za jízdy, která může zahrnovat i zajištění proti krádeži. Funkce bezdrátové komunikace umožňují elektronické stahování dat na pevné nebo mobilní místo a tak zajišťuje efektivnější řízení dopravy.

Zástupci DAT, kteří hledají možnost vytvoření společného podniku se společností zajišťující satelitní komunikaci, se setkali se zástupci společnosti Iridium ve Washingtonu D.C. a se zástupy Motoroly, která vlastní 18 procent Iridia. DAT je toho názoru, že Iridium je vynikající kandidát pro takový společný podnik vzhledem k inherentnímu překrývání možností satelitního pokrytí. Počet registrací komerčních vozidel v Evropské unii (EU), tj. nákladních automobilů, přívěsů a autobusů, už dosáhl čísla 30 miliónů. Pokud by došlo k dohodě, mohlo by začlenění satelitní technologie Iridium do systému "Vehicle Data Recorder System" společnosti Dat přinést obrovský přínos pro obě společnosti. Získání přístupu na trh takové velikosti by mohlo pro Iridium od základu změnit situaci.

Nedávno byla přijata v Bruselu legislativa Evropské unie týkající se palubních monitorovacích zařízení pro určité třídy komerčně využívaných nákladních automobilů a autobusů. Tato nová legislativa, která vznikala 13 let, stanoví povinné používání palubních vozidlových monitorovacích zařízení asi u devíti miliónů nákladních automobilů a autobusů ve všech 15 zemích EU během příštích 10 let.

DAT, která spolupracuje s úředníky EU jakož i se zástupci vlád evropských zemí už více než 11 let, je velmi vlivná a účastnila se při zpracovávání návrhu této důležité dopravní legislativy. Navrhované specifikace EU, které mají být dokončeny do konce tohoto roku, jsou nápodobou našeho systému "Vehicle Data Recorder System." DAT se domnívá, že podobný systém by mohl být brzo přijat i v USA.

Zpracovávají se výrobní plány a DAT se velmi těší z bezpečnosti a kontroly, kterou náš systém bude poskytovat celosvětové dopravě.

ots Original Text Service: Diversified Auto Technology

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Mr. Mark Sabo, Diversified Auto Technology Public Relations, 805- 564-3655, fax: 805-981-9333, sabo@diversifiedautotech.com

Webová stránka: http://www.diversifiedautotech.com

Klíčová slova DAT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.