Sun mění architekturu pro platformu Java

Na úterní konferenci JavaOne Developer Conference společnost Sun Microsystems, Inc. (Nasdaq: SUNW) oznámila nově definovanou architekturu pro platformu Java(TM), která má za cíl usnadnit vývojářům softwaru, poskytovatelům služeb a výrobcům zařízení zaměřit se na specifické trhy. Tato architektura vytváří komplexní ucelený a integrovaný soubor řešení pro úplné spektrum příležitostí na síťovém trhu od malých přenosných spotřebitelských přístrojů až po datová střediska s kritickým posláním.

Revidovaná struktura definuje tři verze platformy Java: Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE); Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) a Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME). (Viz samostatná sdělení pro tisk pro každou verzi). J2EE má veškeré funkce požadované pro vysoce výkonné serverové systémy a J2SE poskytuje příslušné funkce pro stolní zařízení typu desktop a pracovní stanice. J2ME je záměrně malá, aby se vešla do spotřebitelských zařízení s redukovanou pamětí a je schopná přenášet příslušné funkce mezi klientem s omezeným zdrojem a serverem.

"Naším cílem u této struktury je organizovat a integrovat příslušné technologie, které se týkají podniků, desktopů a spotřební elektroniky," řekl Alan Baratz, prezident divize Software Products and Platforms společnosti Sun Microsystems. "Předefinovali jsme platformu Java tak, aby bylo dosaženo větší orientace na trh a abychom usnadnili využití výhod platformy Java pro rostoucí rozsah příležitostí."

Každá z nových verzí platformy Java v sobě slučuje virtuální zařízení Sun Java, programovací jazyk Java, jádrové softwarové balíky a doplňkové volitelné balíky. Nové verze sdílejí mnohé jádrové balíky a programovací jazyk Java a zvyšují tak pro vývojáře produktivitu a zlepšují kompatibilitu. K dalšímu přizpůsobení každé z verzí pro cílový trh, zejména pro trh spotřební elektroniky, pro nějž je určena verze J2ME, bude Sun poskytovat s každou verzí soubory aplikačních programových rozhraní (API), zvané profily.

Specifický profil dodávaný s určitou verzí poskytne kompletní prostředí pro zapojení zařízení na specifickém vertikálním trhu. Příkladem profilu je bezdrátový profil, který propojí levné mobilní telefony a pagery, anebo profil pro ruční přístroje, jako jsou PDA a mobilní platební terminály.

Zavádění nových profilů bude podpořeno procesem Java Community Process (JCP), otevřeným účastnickým procesem, který umožní zájemcům užívajícím technologii Java spolupracovat při definování nových API, které budou podporovat další funkce platformy. Java Community Process využívá striktně definovaného a nezávisle kontrolovaného souboru procedur, které zajistí otevřenou účast v pracovních skupinách v celém odvětví. JCP v současné době pracuje na více než tuctu rozšíření platformy Java 2.

Baratz poznamenal, že platforma Java se rozvíjela stejnou rychlostí jako internet a připojila více než 70 nových rozhraní pro funkce, které sahají od inteligentních karet až po datová střediska s kritickým posláním. "Jsme hrdi na to, čeho jsme dosáhli," uvedl Baratz. "Ale konečný výsledek zanechal skutečný abecední chaos akronymů pro popis různých funkcí. V důsledku toho reorganizujeme technologie tak, aby lépe odrážely trhy, pro něž jsou určeny."

A konečně, uvedl Baratz, nová struktura nemění licenční model pro zdrojový kód platformy Java ani neovlivňuje možnost vývojářů softwaru integrovat prostředí Java Runtime Environment do jejich aplikací s nulovými náklady.

Aplikace u všech tří verzí je možné vyvíjet s použitím společného modelu programování aplikací. Aplikace vyvinuté s použitím programovacího modelu budou zvyšovat svou náročnost od systémů budovaných s Java 2 Platform, Micro Edition až po systémy budované s verzí Java 2 Platform, Enterprise Edition.

Protože kompatibilita mezi jednotlivými platformami je klíčovou hodnotou platformy Java 2, každá verze platformy Java 2 obsahuje soubor testů kompatibility, aby se zajistilo, že všechny aplikace napsané pro určitou platformu jsou schopné bezvadně chodit na všech kompatibilních implementacích této platformy. A podobně u každého profilu bude soubor pro testování kompatibility profilu, který bude spolupracovat se souborem testů kompatibility verze.

O společnosti Sun Microsystems, Inc.

Od svého založení v roce 1982 byla ojedinělá vize "The Network Is The Computer(TM)," (Síť je počítač) motorem, který poháněl společnost Sun Microsystems, Inc., do jejího postavení předního poskytovatele vysoce kvalitního hardwaru, softwaru a služeb pro vytvářející se podnikové intranety a pro rozšiřování schopností internetu. Sun má roční tržby více než 11 miliard USD a má zastoupení ve více než 150 zemích. Na webu je na adrese http://www.sun.com ).

POZNÁMKA: Sun, logo Sun, Sun Microsystems, Solaris a Java jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

ots Original Text Service: Sun Microsystems, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: David Harrah, Sun Microsystems (USA) 408-517-5479, nebo On-site, (USA) 415-978-3686, nebo david.harrah@sun.com; nebo Darcy Harrison, Burson- Marsteller, (USA) 415-591-4029, nebo darcy_harrison@bm.com, za Sun Microsystems

Webová stránka: http://sun.com

Klíčová slova Sun Microsystems

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.