Deutsche Bank zavádí nový systém zpracování karet

Společnost Computer Sciences Corporation (NYSE: CSC) dnes oznámila, že její nový systém zpracování karet byl zaveden v Německu v Deutsche Bank AG, druhé největší bance na světě a první bance v Evropě.

Toto řešení, které je prvním zavedením softwaru Card and Merchant System (CAMS) II software společnosti CSC, bylo dodáno s použitím nejnovější technologie relační databáze DB2. Poskytuje širokou škálu funkcí a neporovnatelnou flexibilitu pro velké portfolio karet a karetních produktů, včetně debetních a kreditních karet.

Nový systém umožní Deutsche Bank zachovat si náskok v pokračujícím celosvětovém přesunu k alternativním metodám placení. Umožňuje vydavatelům karet spravovat širokou škálu produktů, od speciálních jednoúčelových karet až po karty s plným rozsahem funkcí a přitom poskytuje základnu pro vývoj nových nebo modernizovaných produktů s cílem přilákat a udržet si zákazníky.

"S novými produkty a schopnostmi budeme moci být jedničkou na evropském trhu pro naše zákazníky," uvedl Fabrizio Girardi, vedoucí projektů ze střediska Center of Competence, Cards, Deutsche Bank, Italy. "Pružnost systému je to, co ho opravdu odlišuje od ostatních."

Zavedení se týká více než 640.000 kreditních karet. Počátkem února banka provedla pilotní zkoušku s více než 3700 kartami. Po této úspěšné zkoušce bylo konvertováno na nový systém zbývající portfolio německých kreditních karet a nový systém je nyní používán ve všech pobočkách Deutsche Bank v Německu.

Specialisté na zavádění systému z CSC obvykle spolupracují s personálem klientů, často v mnohonárodních a mnohojazyčných týmech. U projektu CAMS II pracovali poradci CSC s týmem Deutsche Bank v milánském Center of Competence, Cards. Nová aplikace byla vyvinuta týmem Deutsche Bank ve Španělsku, zatímco zařízení pro hlavní počítače a podporu systému měl na starosti tým v Německu.

"CAMS II je strategickou platformou, která pomůže finančním institucím budovat a chránit vztahy použitím karet jako vybrané platformy pro správu důležitých vztahů se zákazníky," uvedl Asger Jensby, prezident divize pro Evropu, Blízký východ a Afriku skupiny Financial Services Group společnosti CSC. "Jsme potěšeni, že si nás Deutsche Bank vybrala jako významného partnera".

CAMS II zpracovává veškeré operace týkající se karet, včetně automatických zabezpečovacích a ověřovacích funkcí, které bankám pomáhají zvládat bezpečnostní rizika nákladově efektivněji. Systém dává autorizaci novým žadatelům, vytváří a rozesílá čísla PIN a karty a zpracuje kompletní transakce při každém použití karty - včetně automatického odečtu dlužných poplatků, připsáním dlužného zbytku ve prospěch účtů prodejců a akumulace odměn za věrnost na jednotlivé zákaznické účty. Systém CAMS II je schopen zpracovat simultánně 64.000 operací s kartami.

Software CAMS II byl poprvé spuštěn v únoru 1998 po vývoji, který v přepočtu zaměstnal 150 osob na rok a který byl zaměřen na změnu architektury předchozí verze CAMS s cílem využít prostředí relační databáze DB2 s funkcemi, které jsou požadovány rozvíjejícím se odvětvím karet. V Deutsche Bank systém funguje v prostředí CICS Sysplex.

V tomto roce se plánuje dokončit zavedení dvou dalších CAMS II. Tyto implementace zahrnou obrovskou škálu typů karet s podporou afinity a produktů s revolvingovými úvěry.

Deutsche Bank je vedoucí bankou v euroregionu a jednou z největších bank na světě se 75.300 zaměstnanci ve 2310 pobočkách na celém světě.

V roce 1998 Deutsche Bank vykázala rekordní vzrůst čistého zisku před zdaněním ve výši 7,9 miliardy DEM ve srovnání s 2,0 miliardy DEM v roce 1997. Celková aktiva skupiny zůstala v porovnání s polovinou roku 1998 nezměněná na 1,2 biliónu DEM. Celkový objem poskytnutých úvěrů koncem roku 1998 byl 486 miliard DEM. Objem vkladů vkladatelů mimo banky byl 452 miliard DEM.

Skupina Financial Services Group společnosti CSC nabízí komplexní rozsah podnikatelských a technologických řešení, která podporují složité požadavky rozvíjejícího se odvětví globálních finančních služeb. K zákazníkům patří více než 1000 bank, pojistitelů, investičních firem, společnostem spravujícím finance zákazníků a dalším významným organizacím poskytujícím finanční služby po celém světě.

Computer Sciences Corporation pomáhá klientům z průmyslu a vládním organizacím používat informační technologie k dosahování strategických a provozních cílů. Společnost vyvíjí individuální podnikatelská řešení, které dodává 50.000 zaměstnanců CSC ve více než 700 kancelářích po celém světě v oblastech jako je poradenství v řízení a informačních technologiích, systémové poradenství a integrace, podpora operací a zadávání řešení informačních služeb externím dodavatelům (outsourcing).

Od svého založení v roce 1959 je CSC známá svou pružností ve svém vztahu k zákazníkům. Společnost má četné smlouvy s hardwarovými a softwarovými společnostmi a je tak schopná identifikovat a provádět řešení speciálně upravená pro potřeby každého zákazníka. Za dvanáct měsíců do 2.dubna 1999 měla společnost tržby 7,7 miliardy USD. Její ústředí je v kalifornském městě El Segundo. Další informace najdete na webové stránce společnosti na adrese http://www.csc.com.

ots Original Text Service: Computer Sciences Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Amanda Ferrer, Marketing (UK), Financial Services Group, +44-1276-411783, aferrer@csc.com, Marian Kelley, Director, Public Relations, Financial Services Group, +1-512-338-3149, mkelley3@csc.com, nebo Frank Pollare, Director, Public Information, Corporate, +1-310- 615-1601, fpollare@csc.com, všichni ze společnosti Computer Sciences Corporation

Webová stránka: http://www.csc.com

Klíčová slova Deutsche Bank

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.