FMC a Solutia oznamují změny v podniku Phosphorus

Společnosti FMC Corporation (NYSE: FMC) a Solutia Inc. (NYSE: SOI) ve středu oznámily, že Jerry C. Sibley byl jmenován generálním ředitelem nedávno ohlášeného společného podniku, který se skládá z činností fosforové chemie obou společností v Severní Americe a Brazílii. Sibley, kterému je 54 let, byl ředitelem divize Phosphorus Chemicals Division společnosti FMC od roku 1991.

Obě společnosti se také dohodly, že společný podnik bude mít ústředí v St.Louis ve státě Missouri, v centru základny zákazníků společného podniku a sítě provozních závodů.

"Hloubka a šíře chápání průmyslu fosforové chemie jsou kvalifikací Sibleyho pro tuto novou vedoucí funkci," poznamenal Robert I. Harries, viceprezident FMC a generální ředitel skupiny Chemical Products Group. Michael E. Miller, místopředseda představenstva společnosti Solutia Inc., dodal: "Jeho znalosti výrobní technologie a zákaznických aplikací spolu s jeho manažerskými schopnostmi dobře poslouží společnému podniku."

Před svým působením v Phosphorus Chemicals Division Sibley byl ředitelem divize Airline Equipment Division společnosti FMC a generálním ředitelem závodu na výrobu hasicích přístrojů. Získal titul bakaláře věd elektroinženýrství na Princetonské univerzitě a titul M.B.A. (Master of Business Administration) na Stanfordské univerzitě.

Dozorčí rada společného podniku, odpovědná za řízení nové společnosti, se skládá ze šesti osob, přičemž po třech jmenují obě mateřské společnosti. FMC jmenovala tyto osoby: Harries, J.Paul McGrath, starší viceprezident, generální poradce a tajemník a William J. Wheeler, vicepresident divize chemických společných služeb. Solutia jmenovala tyto osoby: Miller, Dennis L. Cavner, vicepresident pro kvalitu výroby a James M. Sullivan, ředitel obchodních analýz. Pro první dvouleté období byl jmenován předsedou dozorčí rady Dennis Cavner.

Integrační týmy vedené zkušenými zástupci mateřských společností budou řídit a koordinovat počáteční činnost společného podniku v oblastech služby zákazníkům, výroby, lidských zdrojů a životního prostředí. Integrační týmy budou řídit Paul McGrath a Dennis Cavner. Tým pro komunikaci zahájil proces výběru názvu pro novou společnost.

Výrobní závody FMC zahrnuté do společného podniku sídlí v těchto městech: Lawrence v Kanadě, Carteret ve státě New Jersey, Kemmerer a Green River (pouze závod na výrobu fosfátů) ve státě Wyoming, Pocatello a Dry Valley ve státě Idaho. Solutia zahrnuje do společného podniku tyto závody: Augusta ve státě Georgia, Carondelet (St. Louis) ve státě Missouri, Ontario v Kalifornii a závody určené na výrobu fosforových chemikálií v Trentonu ve státě Michigan, Saugetu ve státě Illinois a Sao Jose dos Campo v Brazílii.

Mateřské společnosti oznámily vytvoření společného podniku Federální komisi pro obchod (FTC). "Sice nemůžeme předpovídat přesnou dobu," uvedl Harris, "ale věříme, že dostaneme souhlas FTC na základě komplementárních silných stránek podnikatelských činností, pokračující konkurence ze strany jiných výrobců a dovozců a výhod pro zákazníky z obrovské efektivity, kterou tato transakce vytvoří."

FMC je jedním z předních světových výrobců chemikálií a strojů pro průmysl a zemědělství. FMC zaměstnává zhruba 16.000 osob ve více než 100 výrobních závodech a dolech v 25 zemích. Společnost dělí svou činnost do pěti segmentů: Energetické systémy, Potravinářství a dopravní systémy, Zemědělské produkty, Speciální chemie a Průmyslové chemikálie.

Prohlášení o "bezpečném přístavu" podle Zákona o soukromých obchodech s cennými papíry (Private Securities Litigation Act) z roku 1995: Prohlášení v tomto sdělení pro tisk, která jsou výhledová tvrzení, podléhají různým rizikům a nejistotám pokud jde o určité faktory uváděné ve zprávě společnosti na formuláři 10-K a v jiných zprávách předkládaných Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC). Tyto informace zde obsažené představují nejlepší úsudek managementu k datu tohoto sdělení na základě v současné době dostupných informací. Společnost nemá v úmyslu tyto informace aktualizovat a odmítá jakýkoli právní závazek v opačném smyslu.

ots Original Text Service: FMC Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Media, Pat Brozowski, (USA) 312-861-6104, nebo Tom Kline, (USA) 312-861- 6100, nebo Investor Relations, Randy Woods, (USA) 312-861-6160, všichni z FMC Corporation

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/121861.html nebo Fax, (USA) 800- 758-5804, linka 121861

Klíčová slova FMC-Solutia

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.