Tan Range a Newmont se dohodly na prozkoumání Tanzanie

Společnosti Tan Range Exploration Corporation a Newmont Gold Company podepsaly hlavní body dohody, podle kterých bude mít Newmont práva na zisk do výše 70 procent ze zisků Tan Range v jejích čtyřech tanzanských zlatých dolech, jmenovitě v Kabahelele, Luhale, Mnekezi a Mulehe.

Za každý individuální majetek může Newmont vydělat počáteční 60procentní zisk s náklady 1,5 miliónu USD na průzkum během tří let v celkové výši až do 6,0 miliónu USD. Hlavní projekt Tan Range, Itetemia, není součástí dohody.

Na akvizici první účasti v jakémkoli podniku může Newmont vydělat dodatečný zisk 10 procent z majetku tím, že do tří let dokončí studii a bankovní studii rentability.

Po akvizici další účasti v jakémkoli podniku získá Newmont předkupní právo, prostřednictvím soukromých investic, na koupi maximálně deseti procent posléze emitovaných nesplacených akcií Tan Range za cenu nižší o deset procent oproti ceně tržní.

Newmont také souhlasil, že personál Tan Range bude použit na dokončovací průzkumné práce během těžby a že Tan Range uhradí náklady s tím spojené.

Navíc Newmont zaplatí společnosti Tan Range počátečních 50.000 USD při podpisu oficiální dohody a během druhého roku dohody zaplatí každý měsíc 8333 USD. Během třetího roku zaplatí každý měsíc 12.500 USD a během čtvrtého roku 20.833 USD za měsíc.

Dohoda podléhá schválení radou ředitelů společností Newmont a Tan Range a všem požadovaným akciovým a regulačním schválením a také dokončení a provedení oficiální dohody.

Newmont je druhou největší zlato těžící společností na světě a je s nejnižšími náklady vyrábějícím producentem mezi světově proslulými hlavními těžebními společnostmi. V roce 1997 zveřejnila své zlaté rezervy 52,7 miliónu uncí a hotovostní náklady 187 USD za unci při celkovém množství produkce na úrovni čtyř miliónů uncí. Hotovostní náklady byly nižší u zahraniční produkce než u domácí produkce.

Tan Range je těžební společností, která má v držení široké portfolio licencí k průzkumu v oblasti Viktoriina jezera v Tanzanii. Tento africký region přitahoval svými zásobami čítajícími multimilióny uncí zlata světové výrobce zlata. Vzhledem k její ranné účasti na průzkumu dnes společnosti patří a kontroluje licence na průzkum v některých klíčových oblastech.

Hlavní projekt Tan Range, Itetemia-Golden Horseshoe Reef, je v počáteční fázi a údaje k dnešnímu dni jsou vysoce optimistické. Tento projekt se blíží depozitu Bulyankhulu čítajícímu 8,8 miliónu uncí, které je v současnosti v držení společnosti Sutton Resources Ltd. a podléhá zvláštní žádosti o převzetí společností Barrick Gold Corporation.

Společnost Ashanti Goldfields Company Limited přistoupila k dohodě o prozkoumání svého teritoria Geita East se zásobami blížícími se 3,4 miliónům uncí v dole Geita, v dolarech 150miliónový projekt,který se v roce 2000 stane jedním z největších afrických dolů s roční těžbou 450.000 uncí zlata.

Akciová burza v Albertě nepotvrdila ani nevyvrátila informace zde obsažené.

ots Original Text Service: TanData Corporation Internet: http://www.newsaktuell.de Contact: (investor relations) tel 00 1 800 811 3855 nebo website http://www.tanrange.com

Klíčová slova Tan Range-Newmont Gold Company

Oblast
Afrika (af)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.