LeukoSite a ILEX Oncology představují CAMPATH (R)

Společnosti LeukoSite Inc. (Nasdaq: LKST) a ILEX Oncology Inc. (Nasdaq: ILXO) oznámily, že byl dnes zveřejněn konspekt nazvaný "Multicentrální studie výrobku CAMPATH-1H u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (B-CLL) odolnou vůči flaudarbinu". Publikování konspektu předchází vědecké prezentaci CAMPATH (R) v prvotní Fázi II. s datem testování 12. června 1999 na výročním setkání Evropské hematologické asociace v Barceloně. Společnosti budou moci podat úplné údaje po sobotní prezentaci.

LeukoSite a ILEX vyvíjejí CAMPATH (R) v rámci společného podniku, který byl založen v květnu 1997.

LeukoSite je biotechnologická společnost vyvíjející vlastní patentované léky určené k zablokování jevů, které prohlubují nemoc bílých krevních krvinek. Předmětem výzkumu a vývoje společnosti LeukoSite jsou léky na léčbu rakoviny, popálenin, autoimunních a virových onemocnění. Kromě svých výzkumným a vývojových programů zaměřených na monoklonální protilátky zaštiťuje LeukoSite pod sebou ještě devět malých partnerských programů zaměřených na výzkum a vývoj molekul. LeukoSite má v oblasti léků čtyři kandidáty na klinický vývoj. LeukoSite spolupracuje se společnostmi Warner-Lambert Co., Roche Bioscience, Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, Genentech Inc., Ilex Oncology Inc. a MorphoSys AG.

Tisková prohlášení vydaná společností LeukoSite Inc. jsou dostupná díky službě "Company News On-Call" poskytované společností PR Newswire. Telefonní číslo je 800-758-5804 a linka společnosti LeukoSite je 114510.

Společnost ILEX Oncology Inc. se zaměřuje exkluzivně na zrychlený rozvoj léků na léčbu a prevenci rakoviny. Společnost toto provozuje dvěma způsoby: rozvíjením diverzifikovaného portfolia protirakovinových léků prostřednictvím své dceřiné společnosti ILEX Products za prvé a za druhé nabízením služeb souvisejících s vývojem léků na smluvní bázi farmaceutickým a biotechnologickým společnostem prostřednictvím dceřiné společnosti ILEX Oncology Services. Tyto doplňkové divize vznikají na základě klíčových expertíz společnosti a zahrnují: vztahy s mezinárodními experty na onkologii, strategické aliance poskytující neparalelní přístup k požadavkům pacienta při klinických testech a současně probíhající evropské a americké rozvojové a schvalovací programy.

Další informace o společnosti ILEX Oncology Inc lze obdržet na adrese http://www.ilexoncology.com

Některá prohlášení zde obsažená, jako jsou úmysly společnosti zapsat se u BLA a FDA do poloviny roku 1999, jsou "zaměřená na budoucnost" (tento termín je definován v textu Zákona o reformě rozepří ve věci soukromých cenných papírů z roku 1995). Protože takováto prohlášení v sobě zahrnují rizika a nejistoty, mohou se skutečné výsledky materiálně lišit od těch, které jsou v takovýchto prohlášení "zaměřených na budoucnost" vyjádřeny či naznačeny. Faktory, které mohou způsobit rozdíly mezi skutečnými výsledky a těmi, které jsou zde vyjádřeny či naznačeny, zahrnují, ale neomezují se pouze na rizika spojená s technologií a rozvojem produktu a na rizika spojená s neúspěšnými klinickými testy. Dalšími faktory může být neúspěch v žádosti u regulačních orgánů, konkurenční rizika a rizika rozebíraná ve zprávách LeukoSite Inc. a ILEX Oncology Inc. pro Komisi pro cenné papíry a burzu. Společnosti se distancují od jakýchkoli závazků spojených s načasováním těchto prohlášení.

ots Original Text Service: LeukoSite, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: LeukoSite, Inc.: Theresa McNeely ze společnosti Feinstein Kean Partners Inc., tel (USA) 617-577-8110 nebo ILEX Oncology, Inc.: Deborah Sibley, Marketing, tel (USA) 210-949-8287

Webová stránka: http://www.ilexoncology.com

Klíčová slova LeukoSite-ILEX Oncology

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.