AlliedSignal a Honeywell fúzují do globální společnosti

Společnosti AlliedSignal Inc. (NYSE: ALD) a Honeywell Inc. (NYSE: HON) v pondělí oznámily, že podepsaly definitivní smlouvu o fúzi, která vytvoří globální technologickou společnost s tržbami 25 miliard USD a předním technickým a sortimentním postavením v celé řadě výrobních odvětví. Fúze zahrnující veškeré akcie má podle očekávání ihned mít pozitivní dopad na zisk na akcii, který je odhadován na 0,17 USD v roce 2000 s růstem na 0,32 USD v roce 2002.

Fúze slučuje dva globální aktéry do společnosti, která bude spadat do seznamu největších 50 společností časopisu Fortune a která spojí manažerský talent a diverzifikované, úspěšné a vzájemně se doplňující podnikatelské činnosti. Celková tržní kapitalizace přesáhne 45 miliard USD a nová společnost tak bude mít finanční sílu, technologické prvenství, zaměření na zákazníka a technologickou kázeň podle systému "Six Sigma", které jí umožní urychlit budoucí růst v podnikatelských aktivitách. Sloučená společnost bude mít název Honeywell a bude mít ústředí v Morristownu ve státě New Jersey.

Podle podmínek smlouvy bude každá z kmenových akcií Honeywellu vyměněna za 1,875 kmenové akcie AlliedSignal. Na základě 126 miliónů nesplacených akcií Honeywell a současné tržní ceny akcií AlliedSignal má transakce hodnotu přes 14 miliard USD. Nová společnost také převezme zhruba 1,5 miliardy USD dluhů společnosti Honeywell. Očekává se, že transakce bude pro akcionáře nezdaněná a bude účtována jako sdružení podílů. Očekává se, že bude ukončena ve čtvrtém čtvrtletí roku 1999.

Lawrence A. Bossidy, 64, předseda představenstva a generální ředitel AlliedSignal, bude předseda představenstva nové společnosti a do svého odchodu do důchodu 1.dubna 2000 se zaměří na integraci obou společností. Michael R. Bonsignore, 58, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Honeywell, bude novým generálním ředitelem společnosti. Představenstvo nové společnosti se bude skládat z devíti členů současného představenstva AlliedSignal a šesti členů současného představenstva Honeywell. Po odchodu Bossidyho do důchodu se stane předsedou představenstva Bonsignore.

Bonsignoreovi budou podřízeni dva provozní ředitelé: Robert D. Johnson, v současné době prezident a generální ředitel divize Aerospace společnosti AlliedSignal, a Giannantonio Ferrari, v současné době prezident a provozní ředitel společnosti Honeywell. Johnson bude odpovídat za sloučenou letecko-kosmickou výrobu ve Phoenixu v Arizoně, což bude největší jednotlivý výrobní segment nové společnosti s ročními tržbami zhruba 10 miliard USD. Ferrari bude mít odpovědnost za všechny ostatní podnikatelské aktivity sloučené společnosti, které mají celkové tržby asi 15 miliard USD: ovládací technika pro průmysl, domácnost, stavebnictví, dále turbodmychadla a další produkty pro dopravu, speciální chemikálie a polymery. Do klíčových funkcí byli jmenováni tito pracovníci: Peter M. Kreindler (AlliedSignal), Právo; James T. Porter (Honeywell), Informace a obchodní služby; Donald J. Redlinger (AlliedSignal), Lidské zdroje a komunikace; Richard F. Wallman (AlliedSignal), Finance a plánování; Kris Burhardt (Honeywell), Technologie a Ray Stark (AlliedSignal), Jakost.

Byl už vytvořen společný integrační tým, který má urychlit plánování a realizaci sloučení obou společností. Stark, v současné době viceprezident divize Six Sigma a produktivita, a Bill Hjerpe, v současné době prezident divize Honeywell Europe, povedou integrační tým, který bude podřízen týmu vedoucích pracovníků, k němuž patří Bossidy, Bonsignore a výkonní ředitelé. Očekává se, že integrace bude dokončena před odchodem Bossidyho do důchodu 1.dubna 2000.

Nová organizace činností v oblasti letecko-kosmické techniky sloučí silné stránky společnosti Honeywell v technicky vyspělé avionice se silnými stránkami AlliedSignal v oblasti výrobků a systémů pro letovou bezpečnost, čímž vznikne eminentní globální dodavatel integrovaných řešení pro všechny třídy letadel. Tento širší záběr zákazníků spolu se silnou přítomností v oblasti náhradních dílů a doplňků pro letecko-kosmickou výrobu společnosti AlliedSignal významně zvýší rozsah podnikání v oblasti letecko-kosmické techniky nové společnosti a umožní jí zrychlení růstu.

"Fúze je vynikající přirozenou volbou obou společností, jejichž činnosti a podniková kultura se do vysoké míry doplňují," uvedl Bossidy. "Obě jsou úspěšné na růst zaměřené technologické společnosti, které se silně koncentrují na výkon, uspokojení zákazníků a světovou třídu našich pracovišť. Fúze dá sloučenému podniku ideální pozici pro zvýšení tržeb a růst příjmů. Představenstvo AlliedSignal a já jsme už dlouho obdivovali vynikající práci, kterou Mike Bonsignore a jeho tým odvedl při transformaci společnosti Honeywell na poskytovatele produktů a služeb na bázi know-how a technologií. Jeho osvědčené manažerské schopnosti povedou sloučenou společnost do nové éry dynamického růstu."

"Larry Bossidy si získal v širokých kruzích respekt za transformaci společnosti do jedné z nejvíce obdivovaných společností na světě s trvalým růstem výnosů a cash flow a vytvářející významnou hodnotu pro akcionáře, zákazníky a zaměstnance," uvedl Bonsignore. "Spolu vytváříme globální společnost s obrovským potenciálem a silnou bilancí, manažerskými schopnostmi, vůdčím technologickým postavením, vizí a disciplínou, které nám umožní dosáhnout ambiciózních finančních cílů. K těmto cílům patří roční růst zisku na akcii přes 15 procent, růst tržeb o 8-10 procent a disponibilní cash flow přes dvě miliardy USD do roku 2002. Budeme mít dobrou pozici na to, abychom urychlili silný organický růst pomocí strategických akvizic. Jsem potěšen, že Larry bude se mnou úzce spolupracovat na zajištění rychlé a úspěšné integrace těchto dvou do vysoké míry komplementárních společností."

Společnosti očekávají, že dosáhnou ročních úspor nákladů zhruba 500 miliónů USD racionalizací režijních nákladů, urychlením zavádění systému Six Sigma, integrací výzkumu a vývoje a dosažením efektivnějšího zásobování. Tyto úspory budou podle očekávání realizovány ihned po ukončení transakce a k jejich plné realizaci má dojít do roku 2002. Sloučená společnost bude mít po dokončení integrace více než 120.000 zaměstnanců, což zahrnuje eliminaci asi 2000 pracovních míst během prvních šesti měsíců po dokončení transakce a redukci o zhruba 2500 dalších míst v následujícím roce. Dojde sice k uzavření ústředí Honeywellu v Minneapolis, nová společnost však bude mít nadále více než 6000 zaměstnanců v oblasti Twin Cities a její aktivity ve vztahu k místní komunitě, k nimž patří i filantropické programy, zůstanou nedotčeny.

"Budeme společností světové třídy v každém ohledu," uvedl Bossidy. "Budeme se zaměřovat na dvě věci, růst a produktivitu. Sloučení osvědčených silných stránek Honeywellu se silnými stránkami AlliedSignal nám umožní redukovat cykličnost a zlepšit konzistenci v oblasti zisků."

Fúzi, kterou jednohlasně schválila představenstva obou společností, musí schválit akcionáři a regulatorní orgány a podléhá obvyklým podmínkám pro uzavírání podobných transakcí.

Bear, Stearns & Co. Inc. byl finančním poradcem společnosti Honeywell a vypracoval tzv. "fairness opinion" (ocenění přiměřené tržní hodnoty) pro Honeywell, a pro AlliedSignal vypracovala toto ocenění společnost J.P. Morgan.

AlliedSignal Inc. je společnost na poli vyspělých technologií v hodnotě 15 miliard USD, která slouží zákazníkům na celém světě svými výrobky letecko-kosmické techniky, automobilové techniky, speciálními chemikáliemi, průmyslovými vlákny, umělými hmotami a pokročilými materiály. Její akcie patří k 30 titulům, z nichž je složen index průmyslových podniků Dow Jones Industrial Average a je také součástí širšího indexu 500 podniků společnosti Standard & Poor. Další informace jsou dostupné na webové stránce www.alliedsignal.com .

Honeywell je přední světový výrobce ovládací techniky pro stavebnictví, domácnosti, průmyslová odvětví a kosmický a letecký průmysl. Společnost má výrobní závody v 95 zemích a v roce 1998 měla tržby 8,4 miliardy USD. Další informace jsou na webové stránce www.honeywell.com .

Toto sdělení může obsahovat výhledová tvrzení o budoucích podnikatelských činnostech, finančních výsledcích a tržních podmínkách. Taková tvrzení jsou vystavena určitým rizikům, nejistotám a dalším faktorům, k nimž patří ekonomické podmínky, faktory mezinárodního obchodu a monetární faktory, které mohou mít vliv na podnikání společností a mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit od výsledků uváděných ve výhledových tvrzeních. Tyto faktory jsou popsány ve výročních a čtvrtletních zprávách společností na formulářích 10-K a 10-Q. Kopie těchto zpráv je možné získat od společností anebo je možné si je prohlédnout v systému EDGAR americké komise pro burzy a cenné papíry (SEC) na webové stránce www.sec.gov .

MÍTINK PRO ANALYTIKY A TISK:

Mítink pro analytiky a tisk, pořádaný Larrym Bossidy, generálním ředitelem AlliedSignal, a Mikem Bonsignorem, generálním ředitelem Honeywellu, se konal v pondělí v 9:30 času EDT v New Yorku v The Equitable Building, 787 Seventh Avenue (na 51.ulici), v Tower Room na 50.podlaží. Pokud se nemůžete účastnit, můžete se připojit k interaktivnímu konferenčnímu hovoru vytočením (800) 553-3587 nebo (USA) 415-217-0050 z území mimo USA nejpozději do 9:20 (EDT). Mítink bude znovu vysílán od pondělí 7.června ve 13:00 EDT do středy 9.června 1999 19:00 EDT. Pro vstup na opětovné vysílání vytočte 1-800-625-5288, nebo (USA) 303-804-1855 z území mimo USA a zadejte identifikační kód 555183.

ots Original Text Service: AlliedSignal Inc. and Honeywell Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Tom Crane, Media, AlliedSignal, (USA) 973-455-4732 nebo pager, 800-980-0557, nebo John Stauch, Investors, AlliedSignal, (USA) 973-455-2222; nebo Harry Savage nebo Mike Millican, (USA) 212-371-2200 oba Robert Marston & Associates; nebo George Sard nebo Debbie Miller, Sard Verbinnen & Co. (USA) 212-687-8080, za AlliedSignal; nebo Melissa Young, Media, (USA) 612-951-0773, nebo Scott Clements, Investors, (USA) 612-951-2121, oba Honeywell

Webová stránka: http://www.honeywell.com. http://www.alliedsignal.com

Klíčová slova AlliedSignal-Honeywell

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.