Grantová agentura - volba

Výzva předsedy Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení paragrafu 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby do 8. října 2004 předložily volební komisi Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na jednoho člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát volební komise Poslanecké sněmovny, 118 26 Praha 1, Sněmovní 4, tel.: - 257 173 561-2, fax - 257 173 563.

Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny

V Praze dne 23. září 2004

Klíčová slova PROTEXT-sněmovna-věda-granty

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.