Prodej akcií Genworth Financial na burze v New Yorku zahájen * Veřejná nabídka 145 000 000 ks kmenových akcií za cenu 19,5 dolaru za kus

Společnosti GE a Genworth Financial, Inc. dnes oznámily cenu akcií společnosti Genworth ve veřejné nabídce. Ve veřejné nabídce budou nabízeny 3 různé druhy akcií společnosti Genworth:

145,000,000 kusů kmenových akcií typu A za cenu 19.50 dolarů za akcii. GE dala upisovatelům opci na nákup dalších 21 750 000 kusů akcií pro pokrytí přerozdělení. Prodej těchto akcií na burze v New Yorku byl zahájen v úterý, 25. května pod symbolem "GNW."

Dále je nabízeno 24 000 000 obligací za 25 dolarů na kus. Obligace představují závazek společnosti na odkup kmenových akcií třídy A v roce 2007 a výplatu podílů na zisku v roce 2009. Společnost Genworth bude z obligací čtvrtletně vyplácet dividendu ve výši 2,16 procenta (ročně) z jejich kupní ceny (25 dolarů za kus). Kromě toho bude společnost Genworth platit dividendu z ostatních cenných papírů ve výši 3,84 procenta ročně z kupní ceny. Prodej těchto obligací je na burze v New Yorku zahájen dnes pod symbolem "GNW Pr E."

Dále bude nabízeno 2 000 000 kusů akcií typu A s přednostním právem výplaty dividend za cenu 50 dolarů za akcii. Společnost Genworth bude provádět čtvrtletní výplatu dividend ve výši 5,25 procenta z nákupní ceny za rok (50 dolarů za akcii).

General Electric, jako prodávající akcionář, předpokládá čistý výnos z této transakce ve výši asi 2,5 - 2,9 miliardy dolarů. Společnost uvedla, že zisk chce investovat do posílení svých aktivit a do snížení vnitrofiremních závazků vůči mateřské společnosti GE Capital. Společnost Genworth z transakce nezíská žádné finanční prostředky. Ihned po dokončení úpisu bude mít General Electric ve firmě Genworth asi 70procentní podíl (přesněji 66procentní pokud bude přerozdělovací opce plně využita).

Jeffrey Immelt, generální ředitel a předseda představenstva firmy General Electric, řekl: "Je skvělé, že se nám na takto výrazně obsazené burze podařilo upsat veřejnou nabídku akcií, která patří mezi největší svého druhu. Ani problémy s cenami ropy či světovou politickou nestabilitou a nejistými úrokovými sazbami neodradily investory od využití tak skvělé příležitosti, kterou akcie firmy Genworth představují. Z veřejné nabídky získáme více než 2,5 miliardy dolarů a staneme se největším akcionářem společnosti Genworth. Navíc získáme velký finanční potenciál pro pozdější prodej našeho podílu ve firmě Genworth. Strategická rozhodnutí společnosti GE EPS na rok 2004 zůstávají po transakci i nadále beze změny. V roce 2003 jsme oznámili, že chystáme celou řadu změn v oblasti našeho portfolia, které souvisí se snahou firmy GE o nové budoucí směřování. Za jediné čtvrtletí se nám podařilo dokončit 3 transformační kroky (Amersham, NBC Universal a Genworth). Máme nyní skvělou výchozí pozici pro budoucnost. Morgan Stanley & Co. Incorporated a Goldman, Sachs & Co. jsou našimi hlavními poradci při všech výše uvedených konsolidačních opatřeních."

Registrace veřejné nabídky akcií již byla schválena úřadem SEC (Úřad pro dohled nad obchodováním s akciemi a cennými papíry). Všechny nabídky jsou samostatné a mají svoji vlastní inzerci. Toto tiskové prohlášení není ani nabídka k odkupu akcií, ani nabídka k prodeji a nesmí být, podle zákonů žádné země, za takovou nabídku považováno. Kopie finální podoby nabídek budou po dokončení jejich přípravy k dispozici u společnosti Morgan Stanley. Obracejte se na následující adresu: Prospectus Department, 1585 Broadway, New York, New York 10036, tel. (212) 761-4000. Rovněž se můžete obrátit na firmu Goldman, Sachs & Co., na adresu: Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, tel. (212) 902-1171. O společnosti Genworth Financial

Genworth Financial (index NYSE: GNW) je přední pojišťovnou v USA. Firma se zabývá životním a důchodovým pojištěním, pojištěním staveb a investičními aktivitami. Služeb pojišťovny využívá více než 15 milionů zákazníků ve 20 zemích světa, včetně USA, Kanady, Austrálii a více než 12 evropských zemí. O společnosti GE

GE (index NYSE: je společnost zabývající poskytováním služeb v oblasti finančnictví, technologií a médií. Firma GE prodává letecké motory, generátory elektrické energie, poskytuje finanční služby, televizní vysílání, lékařské přístroje a plastové výrobky. Firma má pobočky ve více než 100 zemích celého světa a zaměstnává více než 300 000 lidí. Více informací získáte na internetových stránkách společnosti http://www.ge.com. Upozornění - předpovědi do budoucna

Toto tiskové prohlášení obsahuje předpovědi do budoucna, ve smyslu novely Zákona o obchodování s akciemi a cennými papíry z roku 1995. Tyto předpovědi do budoucna vyjadřují naše očekávání předpoklady či předpovědi. V textu této zprávy jsou nejčastěji uvozeny slovy, jako například: očekáváme, předpokládáme, myslíme si, věříme, doufáme, zamýšlíme, hodláme, snažíme se, apod. Tyto předpovědi jsou založeny na našich současných očekáváních a podléhají určitým rizikovým faktorům, které jsou mimo naši rozumnou kontrolu.

Skutečné výsledky naší společnosti se mohou od těchto očekávání lišit z důvodu změn světové politické či ekonomické situace, rostoucí konkurence na trhu či opatření regulačních orgánů. KONTAKT: General Electric, Fairfield Peter Stack, 203/373-2283 peter.stack@corporate.ge.com nebo Genworth Financial, Inc., Richmond Jean Peters, 804/662-2693 jean.peters@genworth.com

Klíčová slova PROTEXT-USA-finance-burzy-Genworth Financial

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.