Genworth Financial začíná obchodovat na Newyorské burze * 145.000.000 kmenových akcií třídy A v hodnotě 19,50 dolaru za akcii v první veřejné nabídce

GE a Genworth Financial Inc. dnes oznámily hodnotu první veřejné nabídky Genworth. První veřejná nabídka se skládá ze třech tříd cenných papírů společnosti Genworth:

-- 145.000.000 kmenových akcií třídy A, které mají hodnotu 19,50 dolarů za akcii. GE zaručila vlastníkům nových akcií možnost koupit další akcie až do výše 21.750.000 kusů, aby byly pokryty všechny dodatečné příděly akcií. Očekává se, že obchodování na Newyorské burze začne v úterý 25. května pod symbolem "GNW".

-- 24.000.000 podílů na základním jmění v ceně 25 dolarů za kus. Každý podíl se skládá ze smlouvy na koupi kmenových akcií třídy A v roce 2007 a vlastnického podílu na dluhopisu splatného v roce 2009. Genworth bude podle kupní smlouvy s úrokovou mírou 2,16 procent za rok z uvedené částky 25 dolarů za kus čtvrtletně upravovat smlouvu o platbách. Kromě toho bude Genworth čtvrtletně vyplácet úroky z dluhopisů s úrokovou mírou 3,84 procent za rok. Očekává se, že obchodování s podíly na Newyorské burze začne v pátek 28. května pod symbolem "GNW Pr E".

-- 2.000.000 prioritních akcií série A za cenu 50 dolarů za akcii. Genworth bude čtvrtletně vyplácet dividendu na prioritní akcie série A s úrokovou mírou 5,25 procent za rok za uvedenou likvidační preferenci 50 dolarů za akcii.

General Electric jako prodávající makléř v těchto nabídkách očekává, že obdrží čistý výnos přibližně 2,5 až 2,9 miliard dolarů. GE uvedla, že zamýšlí použít svůj výnos k investicím do rostoucích iniciativ a snížení "mateřské zadluženosti" u GE Capital. Genworth nedostane žádný výnos z nabídek.

Okamžitě po skončení nabídek bude General Electric vlastnit přibližně 70 procent kmenových akcií společnosti Genworth (66 procent pokud se plně projeví návrh celkového přerozdělení vlastníků nových akcií).

"Je úžasné vidět, že dokonce na tomto nepoddajném trhu jsme byli schopni vypustit IPO, která se zařadila mezi jednu z největších," řekl Jeffrey Immelt, předseda a výkonný ředitel General Electric. "Nepříznivé vnější okolnosti - od cen ropy a geopolitické situace až k nejistotě úrokové míry - nezabránily investorům v tom, aby rozpoznali příležitost, kterou představuje společnost Genworth. IPO vypustí více než 2,5 miliard dolarů vlastního jmění a ponechá GE, velkému vlastníku akcií Genworth, značné potenciální příležitosti, pokud řádně sníží vlastnictví GE v nadcházejících měsících a letech. Včetně dopadu od tohoto IPO, výhled EPS GE pro rok 2004 zůstává stejný, protože se naše obchody dále vyvíjejí dobře a posilují.

"V roce 2003 jsme oznámili hlavní změny portfólia, které budou ovlivňovat budoucnost GE různými způsoby. S Amersham, NBC Universal a nyní Genworth jsme dokončily tři transformační změny v jediném čtvrtletí. Máme úžasnou pozici pro budoucnost."

Morgan Stanley & Co. Incorporated a Goldman, Sachs & Co. jsou společní makléři pro všechny tři nabídky.

Registrační prohlášení týkající se těchto veřejných nabídek byla podána a Komise pro prodej cenných papírů je odsouhlasila. Každá z těchto nabídek byla učiněna zvlášť s objasněním podnikatelského záměru. Tato emise nepředstavuje nabídku k prodeji nebo získání nabídky ke koupi ani se za jakýchkoli podmínek neuskuteční žádný prodej těchto cenných papírů v jakémkoli státu nebo právním řádu, ve kterém by byla taková nabídka, získání nabídky ke koupi nebo prodej nezákonný před registrací nebo kvalifikací podle práv o cenných papírech v jakémkoli takovém státu nebo právním řádu. Až budou kopie konečného podnikatelského záměru k dispozici, lze je obdržet od Morgan Stanley, k rukám: Prospectus department, 1585 Broadway, New York, New York 10036, tel. (212) 761-4000, nebo od Goldman, Sachs & Co., k rukám: Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, tel. (212) 902-1171. O Genworth Financial

Genworth Financial (index NYSE: GNW) je vedoucí pojišťovací společnost ve Spojených státech, která se zabývá životním pojištěním, důchodovým připojištěním, pojištěním investic a hypotékami pro více než 15 miliónů zákazníků v 20 zemích včetně USA, Kanady, Austrálie a mnoha dalších Evropských zemí. O GE

GE (index NYSE: GE) je společnost, která provozuje služby v oblasti různorodých technologií, médií a financí a věnuje se vytváření produktů, které pomáhají usnadnit život. Zabývá se širokou škálou činností, od výroby letadlových motorů a vývoje motorů až po finanční služby, lékařskou zobrazovací techniku, programování televizí a plasty. GE působí ve více než 100 zemí a zaměstnává více než 300.000 lidí na celém světě. Pro více informací navštivte webovou stránku společnosti na http://www.ge.com Opatrnost týkající se předem očekávaných prohlášení

Tento dokument obsahuje některá "předem očekávaná prohlášení" v rámci významu Zákona o cenných papírech z roku 1995. Tato předem očekávaná prohlášení obsahují mimo jiné naše plány, cíle, očekávání a záměry a další prohlášení obsažená v tomto dokumentu, která jsou historickými fakty stejně jako prohlášení uváděná slovy jako "očekává", "odhaduje", "zamýšlí", "plánuje", "věří", "hledá", "odhaduje" nebo slova podobného významu. Tato prohlášení se zakládají na našich současných očekáváních a jsou bezpodmínečně předmětem významných nejistot a změn v okolnostech, z nichž se řada vymyká naší kontrole. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od těchto očekávaní v důsledku změn v globální politice, ekonomice, obchodě, konkurenci, tržních a regulačních faktorech.

KONTAKT: General Electric, Fairfield

Peter Stack, 203/373-2283

peter.stack@corporate.ge.com

nebo

Genworth Financial, Inc., Richmond

Jean Peters, 804/662-2693

jean.peters@genworth.com

Klíčová slova PROTEXT-USA-finance-burzy-Genworth Financial

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.