Virtuální pes pomáhá nevidomým číst v internetu

Společnost Seznam.cz, a. s., jejímž maskotem je právě pes, finančně podporuje vývoj speciálního software, který umožní nevidomým pracovat s počítačem a internetem.

Zdraví lidé si představují, že k nevidomým a slabozrakým patří jenom bílá hůl a vodící pes. Skutečnost, že slepec může číst třeba noviny, je pro mnoho lidí absurdní. Přesto je to díky technice možné.

V srpnu loňského roku se firma Seznam.cz, a. s., dohodla s obecně prospěšnou společností BrailCom o. p. s. na finanční podpoře projektu vývoje speciálního software pro zrakově postižené s názvem Free(b)soft. Vývojem tohoto specifického software se BrailCom zabývá jako jediný v České republice. Navíc ho zrakově postiženým nabízí zdarma jako tzv. svobodný software.

Podpora ze strany společnosti Seznam.cz probíhá prostřednictvím nově zavedené funkce zvětšování emailových schránek služby Seznam Email. Tato služba je pro uživatele zpoplatněna. Za každé zvětšení stránky uživatelem o 5 nebo 10 MB přispěje Seznam.cz 5 respektive 10 korunami na vývoj software pro nevidomé a slabozraké. Díky úspěchu této služby se vybraná suma vyšplhala na 100.000 korun, které byly převedeny na účet společnosti BrailCom. Projekt není časově omezen, takže z každého úspěchu firmy Seznam.cz budou současně profitovat i zrakově handicapovaní lidé. I virtuální pes tak může být pro zrakově handicapované průvodcem po světě. V tomto případě světě internetu.

Technika činí věci možnými

Slepí a slabozrací sice nevidí, o to více ale mají vyvinutý sluchový a hmatový smysl. A právě na této skutečnosti staví technika, umožňující jim také číst. Speciální software přenáší impulsy z klasické klávesnice na klávesnici, která vytváří Brailovo písmo.Kromě toho jsou texty, které běžný člověk vidí na obrazovce, přenášeny do zvukové podoby. Software je schopen reprodukovat nejenom slova, ale má také zvukové kódy pro řádky, závorky apod. Díky tomuto softwaru mohou zrakově handicapovaní dokonce zasílat a přijímat sms prostřednictvím mobilního telefonu a také zjišťovat stav jeho baterie.

Seznam.cz pokládá internet a příslušný software umožňující jeho využití za vynikající prostředek pro kompenzaci ztráty zraku. Bez nadsázky se dá říci, že umožňuje slepým "vidět", otvírá jim přístup k informacím, pro ně dříve nedostupným. Mohou se například učit cizí jazyky nebo číst denní tisk. Jan Buchal, ředitel společnosti BrailCom o. p. s. dodává: "Software, který vyvíjíme i díky podpoře společnosti Seznam.cz, umožňuje zrakově handicapovaným pracovat s počítačem jako účinnou kompenzační pomůckou. Obrazně řečeno upravený počítač je tužkou i papírem a umožňuje komunikaci s okolním světem. Tyto činnosti připadají "zdravým" lidem naprosto přirozené a přesto jsou zrakově postiženým odepřeny."

Podle Informační společnosti pro lidi se zdravotním postižením má v České republice přístup k internetu 38 % dospělých obyvatel. U lidí s dlouhodobě trvající nemocí je to ale jenom 14 %. Zprostředkování informací přes internet může handicapovaným například umožnit studium a nalezení vhodného pracovního uplatnění. Počítačová gramotnost by neměla být přístupná jen zdravé části populace. "Pro lidi se zrakovým handicapem může internet znamenat mnohem větší pomoc a díky řešení, které vyvíjí BrailCom, jim umožňuje plnohodnotně komunikovat s okolním světem", říká Ivo Lukačovič, předseda představenstva Seznam.cz. Pro lidi bez handicapů činí technika věci pohodlnějšími. Pro lidi s handicapem činí technika věci možnými.

Společnost Brailcom byla založena roku 1996 s cílem zprostředkovávání důležitých informací slepým a těžce zrakově postiženým. Činnost organizace je zaměřena na vytváření mnohostranných materiálních podmínek pro pomoc při překonávání překážek na cestě duchovního vývoje slepého člověka nebo člověka s těžkou vadou zraku.

Internetové stránky společnosti BrailCom: http://www.brailcom.org

Internetové stránky projektu Free(b)soft: http://www.freebsoft.org

Tiskové zprávy, statistiky a další informace o aktivitách společnosti Seznam.cz, a.s. naleznete na PR blogu Seznam.cz na adrese http://PR.seznam.cz

Kontakt:

Hana Bakičová

Tisková mluvčí

Seznam.cz, a.s.

hana.bakicova@firma.seznam.cz

tel +420 234 694 111

gsm +420 602 259 026

http://PR.seznam.cz

Klíčová slova PROTEXT-média-internet-menšiny-Seznam.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.