Quintiles získává Minervu k rozšíření klinického výzkumu

Společnost Quintiles Transnational Corp. (Nasdaq: QTRN) dnes oznámila akvizici společnosti Minerva Medical plc, organizace zabývající se klinickým výzkumem a sídlící ve Skotsku, s mezinárodní pověstí pro získávání pacientů pro rozsáhlé klinické zkoušky, zahrnující chronické nemoci, prostřednictvím své velké sítě zapojených lékařů.

Minerva se sídlem ve skotském Glasgow a s pobočkami v Irsku a Nizozemsku, úzce spolupracuje s předními akademiky a evropskými průzkumnými pracovišti. Tím vytváří silnou zpětnou vazbu pro generaci nových návrhů klinických zkoušek na akademické bázi a inovativní navrhování a zavádění protokolů u projektů s vysokou vědeckou a medicínskou hodnotou.

Minerva má zejména významné zkušenosti v oblasti lipidních a kardiovaskulárních produktů a má úzké pracovní vztahy se sítí význačných akademických tvůrců veřejného mínění v irském Corku, nizozemském Leidenu a v Glasgowu, k nimž patří profesor Jim Shepherd z University of Glasgow, vynikajícího odborníka na kardiovaskulární choroby.

Minerva byla odpovědná za nábor a kontrolu účastníků studie pro prevenci koronárních chorob v západním Skotsku (WOSCOPS). Tato studie, která byla publikována v časopise New England Journal of Medicine, byla první, která prokázala výhodu snížení hladiny cholesterolu u pacientů, kteří neprodělali žádnou srdeční chorobu. Minerva vyšetřila asi 100.000 pacientů na 90 místech základní lékařské péče v průběhu 20 měsíců, aby získala 6595 pacientů vhodných pro účast v této klinické studii.

Minerva, kterou v roce 1987 založil Melvyn Percy, má asi 120 zaměstnanců. Kromě svých vynikajících postupů pro řízení projektů Minerva vyvinula vysoce přesný software pro modelování klinických zkoušek, aby mohla hodnotit realizovatelnost navržených výzkumů a předpovědět časové lhůty pro nábor pacientů a dokončení zkoušek.

"Minerva má vynikající pověst v celé řadě klíčových oblastí terapeutiky a je světovým vůdcem v oblasti řízení velkých zkoušek v pozdní fázi výzkumu," uvedl Ludo Reynders, Ph.D., generální ředitel skupiny Quintiles Product Development. "Klíčem jejího úspěchu je spolupráce s některými ze světových vynikajících terapeutických expertů. Tato akvizice dále rozšiřuje nabídku skupiny společnosti Quintiles Product Development v oblasti rozsáhlých studií primární péče s vysokou vědeckou a komerční hodnotou, v níž jsou to samotní terapeutičtí odborníci, kteří jsou motorem tohoto procesu.

"Model Minervy pro provádění jejích výzkumů urychlí naše vlastní programy na zlepšení kvality a rychlosti klinických zkoušek prostřednictvím vyspělých technologií a inovativního návrhu a řízení studií s cílem přivést potřebné léky v kratším čase pacientům."

Melvyn Percy, výkonný ředitel Minervy, uvedl:" Naše pověst spočívá do značné míry na našem efektivním využití systémů řízení technologie a projektů, což snižuje u studií dobu výběru účastníků. Spojení s Quintiles nám přináší zkušenosti a podpoří rozvoj našeho osvědčeného modelu klinických zkoušek, a to jak z terapeutického, tak geografického hlediska. Strategie v oblasti informatiky našich dvou společností se určitě doplňují a vidíme příležitost v realizaci velkých synergických účinků."

Quintiles získal Minervu výměnou za akcie Quintiles v transakci sdružení podílů, očekává se, že na zisk na akcii Quintiles nebude mít vliv. Minerva bude nadále pracovat pod svým vlastním jménem jako speciální podnikatelská jednotka skupiny Quintiles Product Development group.

Quintiles Transnational Corp. je tržní jedničkou v oblasti poskytování celé škály ucelených řešení v oblasti výrobků a komercionalizace v odvětví farmaceutiky, biotechnologie a medicinských zařízení. Quintiles je také přední společností v oboru výměny elektronických dat a zdravotní informatiky a poskytuje poradenské služby v oblasti zdravotnické politiky vládám a dalším organizacím na celém světě.

Quintiles se sídlem poblíž výzkumného parku Research Triangle Park v Severní Karolíně patří do seznamu 1000 předních firem časopisu Forbes a je členem burzovního indexu Nasdaq-100. S více než 18.000 zaměstnanci na celém světě a pobočkami v 31 zemích Quntiles pracuje prostřednictvím specializovaných pracovních skupin, které jsou zaměřeny na plnění individuálních potřeb zákazníků.

Informace v tomto sdělení pro tisk obsahují takzvaná "výhledová tvrzení". Tato tvrzení zahrnují rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit, a patří k nim schopnost integrovat připojené podniky do současné činnosti společnosti Quintiles, skutečné provozní výsledky, schopnost úspěšně působit v nových oborech podnikání, schopnost udržet si velké kontrakty nebo uzavírat nové kontrakty a skutečné náklady na sloučení podniků. Další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou významně lišit, jsou uváděny v nedávných zprávách, které společnost zasílá Komisi pro burzy a cenné papíry USA (SEC) například v Registration Statements na formulářích S-3 and S-4, ve své výroční zprávě na formuláři 10-K, na formuláři 8-Ks a v jejích dalších periodických hlášeních, včetně formuláře 10.Qs.

ots Original Text Service: Quintiles Transnational Corp.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Pat Grebe, Media Relations, pgrebe@quintiles.com , nebo Greg Connors, Investor Relations, invest@quintiles.com (USA) 919-998-2000, nebo Tony Newton, Media Relations, Europe, +44-162-849-1278, všichni ze společnosti Quintiles Transnational Corp.

Klíčová slova Quintiles-Minerva

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.