Základní body kampaně na snížení úmrtnosti na sepsi a septický šok * Cílem je snížení úmrtnosti na zánětlivá onemocnění o 25 procent

V časopisech zabývajících se intenzivní medicínou (Critical Care Medicine a Intensive Care Medicine) a na internetových stránkách Evropské společnosti pro intenzivní péči (ESICM) byly zveřejněny základní body kampaně zaměřené na zlepšení léčby pacientů se sepsí a septickým šokem (tj. kriticky probíhajícími akutními zánětlivými onemocněními).

Tato nová kampaň s názvem "Kampaň za snížení úmrtnosti a kvalitnější léčbu sepse a septického šoku", která je výsledkem spolupráce odborníků v intenzivní péči z celého světa, nabízí lékařům souhrn doporučení, která by v konečném důsledku mohla přispět k záchraně 50 000 lidských životů v USA a dalších stovek tisíc na celém světě.

MUDr. Graham Ramsay z nemocnice Atrium Medical Center v nizozemském Heerlenu a prezident asociace ESICM, který se spolu s MUDr. Mitchellem Levym (Americká společnost intenzivní medicíny - SCCM) z USA podílel na vypracování těchto pokynů, řekl: "Na základě nejnovějších dostupných vědeckých poznatků nastiňuje tento dokument standardizovaný přístup k léčbě sepse a septického šoku a přináší tak do dalších let novou naději pro stovky tisíc pacientů, kteří na celém světě trpí těmito problémy."

Sepse a septický šok jsou v USA jednou z hlavních příčin úmrtí. Postihují každého 50. pacienta hospitalizovaného v nemocnici a každý den zabijí 1 400 Američanů, což je více než rakovina tlustého střeva, plic a prsu dohromady. Na celém světě dochází ke vzniku 18 milionů případů sepse ročně a jen v Evropě je na léčbu těchto nemocí vynakládáno každoročně kolem 7,6 miliardy Eur. Jen v Americe postihne sepse do roku 2010 na 934 000 lidí.

Kampaň na snížení úmrtnosti na sepsi a septický šok je společnou kampaní organizací ESICM, ISF a SCCM a byla zahájena v říjnu 2002 s cílem snížit úmrtnost na tato onemocnění nejméně o 25 procent. Kampaň, kterou již nyní podporuje jedenáct předních světových zdravotnických organizací (1) se zaměřuje na vytváření a přijímání nových standardů a opatření. Eli Lilly & Co., Baxter International a Edwards Lifesciences Corporation poskytly neomezené vzdělávací granty na podporu kampaně. Zdroj: European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Kontakt: Géraldine Libreau Tel.: + 32 2 559 03 50 e-mail: Public@esicm.org http://www.esicm.org http://www.survivingsepsis.com

Klíčová slova PROTEXT-Belgie-zdraví-ESICM

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.