Výroční valná hromada společnosti New Skies Satellites

Na výroční valné hromadě akcionářů společnosti New Skies Satellites N.V. ("New Skies"), která se dnes konala, byly dvě osoby - Nelie-Peper Kroesová a Dr. Shing Kwong Fung - jednomyslně zvoleny akcionáři společnosti do funkcí nezávislých ředitelů bez výkonných pravomocí do dozorčí rady. Kromě toho akcionáři společnosti jednomyslně schválili jmenování tří osob do představenstva společnosti na doplnění počtu členů tohoto orgánu.

Neelie Peper-Kroesová, která donedávna byla prezidentkou univerzity Nijenrode University, je v Nizozemsku dobře známá a má za sebou význačnou politickou kariéru, například v letech 1982- 1989 působila ve funkci ministryně dopravy a spojů. Peper- Kroesová je také členkou statutárních orgánů řady dalších významných společností.

Druhý nový nezávislý člen rady, Dr. Shing Kwong Fung, byl donedávna prezidentem NBC Asia a v současné době působí jako předseda představenstva společnosti Cable & Satellite Broadcasters Association of Asia. Dr. Fung vedl NBC Asia i TVB International na cestě jejich expanze s důrazem zejména na kabelové a satelitní vysílání v Asii. Dr. Fung je známou a respektovanou osobou v celém odvětví elektronických médií v Asii.

Paní Peper-Kroesová a Dr. Fung se připojí k sedmi dalším osobám, které už působí v dozorčí radě New Skies. Jsou to Terry M. Seddon (předseda), Tetsuo Hashimoto, Jerry W. Kolb, Luigi Ruspantini, Claude Seguin, Edson Soffiatti a William Tallah.

Akcionáři společnosti New Skies také jmenovali tři osoby do představenstva společnosti. Novými členy jsou Rudo Jockin ve funkci ředitele prodeje a marketingu, Timothy L. Cowart, ředitel podnikového rozvoje a Dr. Stephen J. Stott ve funkci technického ředitele. V představenstvu se tak připojují k Robertu W. Rossovi (generální ředitel), Andrew Browneovi (ekonomický ředitel) a Danieli S. Goldbergovi (hlavní poradce),

Společnost New Skies Satellites N.V. je poskytovatel komerčních služeb satelitní komunikace, který v současné době provozuje pět geosynchronních orbitálních komunikačních satelitů, které zajišťují celosvětovou kapacitu pro služby distribuce videa, hlasu, data a internetu. Šestý satelit, NSS-KTV, má být podle plánu vypuštěn ve druhém čtvrtletí roku 1999. NSS-KTV je vysoce výkonný satelit, který bude schopný poskytovat moderní služby v Asii, na indickém subkontinentě a zemím tichomořského předělu. New Skies má ústředí v nizozemském Haagu a má oblastní prodejní a marketingové kanceláře ve Washingtonu a Londýně. New Skies má webovou stránku na adrese http://www.newskiessat.com.

ots Original Text Service: New Skies Satellites N.V.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Andrew R. D'Uva, Aduva@newskiessat.com, nebo Claire Miller, cmiller@newskiessat.com, oba z New Skies Satellites, +31- 70- 306-4100, nebo fax, +31-70-306-4289

Webová stránka: http://www.newskiessat.com

Klíčová slova New Skies

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.