Sappi oznámil zvýšení příjmů za 2. čtvrtletí

Sappi Limited (NYSE: SPP), největší světový producent natíraného bezvodého papíru, oznámil, že příjmy za druhé čřtvrtletí pro období do března 1999 se zlepšily proti prvnímu čtvrtletí. Avšak jak bylo předpovídáno, když Sappi zveřejnil výroční zprávu za minulý rok, pokračující celosvětový tlak na ceny papíru přinesly pokles příjmů na akcii na 69 centů (11 USc) ve srovnání s 84 centy (17 USc) ve stejném období minulého roku.

Pololetní příjmy rovněž klesly -- 133 centů (22 USc) ve srovnání se 137 centy (28 USc) a příjmy bez mimořádných položek byly 175 centů (30 USc) ve srovnání se 196 centy (40 USc).

Konsolidované prodeje za čtvrtletí byly 6,6 miliardy ZAR (randů) (1,1 miliardy USD) (1998 = 5,7 miliardy ZAR) (1,2 miliardy USD) a za první pololetí roku byly 12,3 miliardy ZAR (2,1 miliardy USD) (1998 = 9,4 miliardy ZAR) (1,9 miliardy USD), což odráží zahrnutí akvizice KNP Leykam z ledna 1998.

V souladu s politikou skupiny budou dividendy uvažovány pouze na roční bází a následně nebyly žádné mezidobé dividendy ohlášeny.

Výkonný předseda Eugene van As říká, že ačkoliv byl minimální zisk pod tlakem, jsou zde pro obor povzbuzující známky. Poptávka po natíraném bezvodém papíru byla v Evropě ve druhém čtvrtletí výjimečná, ale dobrá poptávka v USA byla poněkud eliminována růstem dovozu. Ceny viskózové buničiny nadále odrážení slabé postavení průmyslu vláken a textilu, pravděpodobně však brzy porostou.

Sappi v květnu oznámil zvýšení cen pro natírané produkty - poprvé po delší době - v průměru o 6 procent v Evropě a 3 procenta v USA pro jakostní listy. Van Ass dodává, že ceny papírové buničiny se zřejmě v březnovém čtvrtletí odrazily ode dna se zvýšením na většině trhů o 20 až 40 USD za tunu. S dubnovým snížením zásob u producentů buničiny by mohlo být možné další zvýšení cen.

Cash flow skupiny za pololetí zůstal silný, přičemž hotovost vyprodukovaná z činnosti činila 1,9 miliardy ZAR (320 miliónů USD).

Přes začlenění KNP Leykam do plného období čisté finanční náklady placené za první pololetí byly podobné jako v předchozím roce v důsledku poklesu úrokových sazeb. Čisté finanční náklady však stouply asi o 50 miliónů ZAR (8 miliónů USD) v důsledku redukce kapitalizovaných úroků.

Sappi oznámil, že dvě obligace - předtím řešené jako odložený majetek - budou v budoucnosti uhrazeny v hotovosti a jsou proto řešeny jako dluh a minoritní úrok. To odstraňuje převis akcií a zjednodušuje výpočet příjmu na akcii, což bude pravděpodobně analytiky uvítáno. Preferenční akcie v severoamerické pobočce mají být přeměněny na dlužní úpisy, protože Sappi North America využil svůj daňový výnos. To bude mít za výsledek zlepšení čistého příjmu o asi 7 miliónů USD (42 miliónů ZAR) ročně.

Sappi po mnoho let uplatňoval částečnou metodu odkládání daní, která byla v souladu se stávajícími jihoafrickými účetními principy (SA GAAP) Avšak revidovaný standard ohlášený v březnu bude od příštího roku povinný a skupina jej proto přijala a nyní postupuje podle jednotného základu. Tato změna ve spojení se změnou u odložených akcií, odstraní dvě hlavní shodné položky při srovnání účetních standardů Sappi s US GAAP.

Poměr dluhu k celkové kapitalizaci se po těchto změnách kapitálové struktury změnil na 50 procent z předchozích 48 procent.

Skupina vezme ve třetím čtvrtletí daňový náklad přibližně 153 miliónů ZAR (26 miliónů USD), vyplývající z restrukturalizačních nákladů na uzavření celulózky a papírenského stroje - ohlášeného v dubnu - v závodě ve Westbrooku v USA. Hotovostní prvek tohoto nákladu bude zřejmě omezen na 31 miliónů ZAR (5 miliónů USD) po zdanění.

Při pohledu do budoucnosti Sappi říká, že jeho hlavní trhy v Evropě a Severní Americe nadále ukazují ekonomický růst, zatímco v JAR se vyhlídky na obnovený růst zlepšily po trvalé redukci úrokových sazeb. Také asijské trhy ukazují větší stabilitu a jsou opět růstové. Vyváženost kapacit a poptávky po natíraném bezvodém papíru se zlepšila a odvětví více reaguje na potřebu podřízení výroby tržní poptávce a vyhlídky pro tyto druhy papíru také vypadají lépe.

Analytici předpovídají vzestup světových komoditních cen v příštích 18 měsících.

Přes slabý start do současného finančního roku Sappi očekává ve třetím čtvrtletí zlepšení příjmů na akcii, bez vyjímečných položek, proti druhému čtvrtletí a příjmy za celý rok budou zřejmě podobné příjmům v minulém roce.

Prohlášení hledící do budoucnosti

Určitá prohlášení v tomto tiskovém sdělení, které se netýkají ani finančních výsledků, ani historických informací, jsou prohlášeními hledícími do budoucnosti, včetně, ale ne pouze, prohlášení, která jsou předpovědí nebo která uvádějí budoucí události, trendy, plány nebo překážky. Takovým prohlášením by neměla být přičítána přílišná spolehlivost, protože svou povahou podléhají známým a neznámým rizikům a nejistotám a mohou být ovlivněny dalšími faktory, které mohou způsobit odlišnost současných výsledků a plánů a překážek od těch, která jsou vyjádřena nebo zahrnuta v prohlášením hledících do budoucnosti (nebo od minulých výsledků). Společnost se nezavazuje k veřejné aktualizaci nebo revizi těchto do budoucna hledících prohlášení, ať již odrážejí nové informace nebo budoucí události nebo budoucí okolnosti nebo jiné.

Sappi Limited je největší světový producent natíraného bezvodého listového papíru s výrobou v Jihoafrické republice, Spojeném království, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Německu a ve Spojených státech. Čistá provozní aktiva Sappi ve výši asi 29 miliard ZAR jsou umístěna hlavně v Evropě (41 %), Severní Americe (27 %) a JAR (29 %).

Obyčejné akcie Sappi se obchodují na akciové burze v Johannesburgu a jsou dostupné na Bloombergu pod symbolem SAP SJ a na akciové službě Reuters Equities 2000 pod SAPJ.J. Akcie Sappi jsou obchodovány také v Londýně, New Yorku, Paříži a Frankfurtu.

Evropské operace

Sappi je největším evropským výrobcem natíraného bezvodého papíru s výrobou ve Spojeném království, Belgii, Nizozemsku, Rakousku a Německu. Společnost získala v roce 1992 Hannover Papier a v roce 1997 KNP Leykam. Výroba jemného papíru Sappi má ředitelství v Londýně, zatímco evropské operace jsou řízeny z Bruselu.

Kontakt: Stephen van der Linde (Investors) Johan van Wyk (Media) Sappi Limited Tel.: +27-11-407-8111 - nebo - Craig Halgreen Sappi Europe Tel.: +322-676-9611 - nebo - Dana Johnston (Investors) Melanie Morrison (Media) Taylor Rafferty Associates Tel.: +44-171-606-1149

SAPPI LIMITED

Mezivýsledky - Tři a šest měsíců do 31.března 1999 Konsolidované prohlášení o příjmu - převedeno na USD**

Neauditováno

Čtvrtl.končící Pololetí končící

31.března 31.března 31.března 31.března

1999 1998 1999 1998

US$ US$ %změna US$ US$ %změna

milion milion milion milion Prodej 1,092.2 1,165.6 (6.3) 2,071.0 1,941.1 6.7 Náklady na prodané zboží 828.8 855.2 (3.1) 1,552.2 1,432.4 8.4 Hrubý zisk 263.4 310.4 (15.1) 518.8 508.7 2.0 Odpisy 85.5 100.1 (14.6) 169.8 144.0 17.9 Prodejní,obecné a administrativní výdaje 78.5 76.9 2.1 171.6 149.6 14.7 Provozní příjem 99.4 133.4 (25.5) 177.4 215.1 (17.5) Neobchodní příjem(ztráta) (13.9) (9.2) 51.1 (21.7) (7.5) 189.3 Čisté finanční náklady 42.9 50.6 (15.2) 84.3 97.8 (13.8)

Placeno 52.9 70.3 (24.8) 109.7 138.3 (20.7)

Kapitalizov. (10.0) (19.7) (49.2) (25.4) (40.5)(37.3) Příjem před zdaněním 42.6 73.6 (42.1) 71.4 109.8 (35.0) Zdanění

- současné 16.0 21.0 (23.8) 30.8 27.8 10.8

- odložené (1.3) 10.3 (112.6) (14.5) 14.9 (197.3) Příjem po zdanění 27.9 42.3 (34.0) 55.1 67.1 (17.9) Příjem přičitatelný minoritním

zájmům 2.4 7.9 (69.6) 4.9 16.0 (69.4) Čistý příjem 25.5 34.4 (25.9) 50.2 51.1 (1.8) EBITDA 196.6 236.2 (16.8) 372.3 386.1 (3.6) Příjmy na akcii * (centů) 11 17 22 28 Příjmy před mimoř. položkami (Hlavní příjmy) na akcii * (centů) 16.5 27.7 29.5 40.1 Vážený průměr počtu akcií vydaných (miliony) 223.8 203.8 223.8 181.1 Výpočet příjmů před mimořádnýmí položkami (hlavních) očistěné od daně Čistý příjem 25.5 34.4 50.2 51.1 Zisk z odložení obchodu a fixní aktiva -- (15.3) 3.1 (15.5) Náklady na uzavření závodu -- 24.6 -- 24.9 Restrukturalizační náklady rezervy 12.3 6.2 12.6 6.3 Zvýšení jiných rezerv (0.9) 6.5 0.1 5.9 Příjmy před mimoř. položkami (Hlavní) 36.9 56.4 66.0 72.7 ** Vhodný

devizový kurs

$ 1.00 = R 6.0780 4.9338 5.9378 4.8707

* Redukované EPS nejsou uváděny protože efekt redukce zbývajících potenciálních obyčejných akcií je zanedbatelný na bázi, že společnost nyní usiluje o uhrazení v hotovosti obligací dříve pojednaných jako odložený majetek. Srovnatelné údaje byly znovu uvedeny pro změny účetní politiky pro zajištění shodnosti. .

SAPPI LIMITED

Mezivýsledky - tři a šest měsíců do 31.března 1999 Konsolidovaná bilance - převedeno na USD

Neauditováno v 1998 Auditováno v 1998

31.března 1999 30.září 1998

US$ milion US$ milion Fondy zabývající se zájmy držitelů obyčejných akcií 1,480.5 1,577.3 Minoritní zájmy 141.3 151.0 Dlouhodobé výpůjčky 1,699.2 2,527.6 Ostatní dlouhodobé závazky 283.7 261.6 Odložené zdanění 361.8 399.1

3,966.5 4,916.6 Využívání fondů Fixní aktiva 3,756.4 4,038.8 Plantáže a lesní půda 377.6 565.7 ostatní neběžná aktiva 276.1 284.1 Běžná aktiva 1,233.8 1,567.6

Bankovní bilance a depozita 187.4 510.0

Ostatní běžná aktiva 1,046.4 1,057.6 Celková aktiva 5,643.9 6,456.2 Běžné závazky 1,677.3 1,539.6

Závazky nesoucí úroky 710.4 142.0

Bankovní přečerpání 206.5 473.6

Ostatní běžné závazky 760.4 924.0

3,966.6 4,916.6 Počet vydaných akcií (miliony) 223.8 223.8 Dluh k celkové kapitalizaci (%) 0.50 0.48 Poměr běžných aktiv 0.74 1.02 * Vhodný devizový kurs $1.00 = R 6.2220 5.8150

Bilanční kontrola (0.1) --

SAPPI LIMITED

Mezivýsledky - šest měsíců do 31.března 1999 Konsolidované sumární výkaz Cash Flow - převedeno na USD

Neauditováno

Pololetí do

31.března 1999 31.března 1998

US$ million US$ million % změna Hotovost vzniklá z provozu 320.2 379.6 (15.6) Pohyb pracovního kapitálu (142.6) (28.1) 407.5 Čisté fin.náklady (109.6) (138.3) (20.8) Zdanění (27.5) (17.8) 54.5 Dividendy placené (37.7) -- hotově zadržené z provozní činnosti 2.8 195.4 (98.6) Hotovost užitá na investiční aktivity 61.8 (945.0) (106.5) Hotovost.dopady finančních aktivit (371.4) 843.3 (144.0) Čistá vytvořená hotovost (306.8) 93.7 (427.4) * Vhodný devizový kurs

$ 1.00 = R 5.9378 4.8707 ots Original Text Service: Sappi Limited Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Stephen van der Linde, Investors, nebo Johan van Wyk, Media, oba ze Sappi Limited, Tel.: +27-11-407-8111; nebo Craig Halgreen ze Sappi Europe, Tel.: +322-676-9611; nebo Dana Johnston, Investors, nebo Melanie Morrison, Media, obě z Taylor Rafferty Associates, Tel.: +44- 171-606-1149, za Sappi Webová stránka: http://www.sappi.com

Klíčová slova Sappi

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.