Chiron doporučuje proti H. pylori očkování

Výzkumní pracovníci společnosti Chiron Corporation (zkratka na trhu Nasdaqu je CHIR) 21. května vydali vědeckou studii pojednávající o tom, že očkování by mohlo být nejslibnější metodou, jak vymýtit Helicobacter pylori (H. pylori), infekční baktérii, která je hlavní příčinou břišních a žaludečních vředů. V současnosti má polovina lidské populace H. pylori obsaženou ve svém žaludku, což znamená, že jde o převládající infekci na světě. Studie ujišťuje, že celosvětová rozšířenost této baktérie v kombinaci s objevujícími se kmeny, které jsou rezistentní vůči antibiotikům, si opět vynutila potřebu vakcíny, která by byla schopna zastavit tuto infekční nemoc.

"Přes možnost konvenční antibiotické léčby míra výskytu H. pylori dosáhla globální úrovně," řekl Rino Rappuoli, viceprezident výzkumu očkovacích látek v zdravotnickém zařízení v italské Sieně a jeden z autorů studie. "Ve světle objevující se antibiotické rezistence výzkum Chironu poskytuje silný důkaz o tom, že očkování by mohlo být nejefektivnějším způsobem jak zastavit a časem i vymýtit tuto nemoc.

Výzkumní pracovníci Chironu v italské Sieně identifikovali klíčové bakteriální proteiny, které jsou důležité pro infekci H. pylori a které přispívají k žaludečním vředům. Pomocí genetické informace Chiron vyvinul potenciální očkovací látky, které v předklinických modelech vykazovaly obranu proti bakterii. Další otázkou je, jestli tyto předklinické výsledky budou moci být reprodukovány v člověku.

Objev z roku 1982, že H. pylori je hlavní příčinou nemocí, které způsobují žaludeční vředy, dramaticky změnil způsob léčby této nemoci, kdy došlo k nahrazení celkové léčby a dokonce operací kombinací jednoho protisekrečního léku a dvou antibiotik, která se aplikuje jeden až dva týdny.

I když konvenční léčba vykazovala účinnost v terapii infekce H. pylori, výskyt rezistence kmenů bakterie na antibiotika může podle Rappuoliho znamenat omezení efektivity současně praktikované terapie. Předpokládá se, že očkování bude mnohem účinnějším způsobem zastavení nemoci a snad i vyléčení této choroby.

Současná epidemologie

Autoři ve své zprávě uvádějí, že v rozvojových zemích je infekce téměř obecně rozšířená, zatímco v severní Evropě a ve Spojených státech se infekce H. pylori mnohem více vyskytuje u dospělých. Zatímco většina dospělých byla infikována v dětství, u dnešních dětí je infekce mnohem méně frekventovaná. Ve studii se také uvádí, že existuje důkaz o tom, že genetická predispozice může hrát u nákazy určitou roli. Ve Spojených státech je H. pylori mnohem obvyklejší u Afroameričanů a u hispánské populace.

H. pylori je primární příčinou nemocí, které způsobují žaludeční vředy.

Helicobacter pylori, tvarem spirálovitá bakterie, která žije v žaludku a dvanácterníku (části tlustého střeva pod žaludkem), má unikátní vlastnost se přizpůsobit nepřátelskému tělnímu prostředí. Přibližně 25 miliónů Američanů trpí žaludečními vředy. Každý rok přibývá 500.000 až 850.000 nových případů nemocí, které způsobují žaludeční vředy, a u více než jednoho miliónů vředů je nutná hospitalizace. Podle Center pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control CDC) nemoci, které se týkají žaludečních vředů, stojí Spojené státy téměř šest miliard dolarů v nákladech na přímou léčbu a nepřímých nákladů, které jsou způsobené ztrátou práce a pracovní produktivity.

O autorech vědeckého článku

Studii pod názvem Helicobacter pylori, Virulence a Genetic Geography, napsali Antonello Covacci, M.D., John Telford, Ph.D., Giuseppe Del Giudice, M.D. a Rino Rappuoli, Ph.D. ze společnosti Chiron, Itálie, Siena a Julie Parsonnetová, M.D., Ph.D., z katedry medicíny a infekčních nemocí ze Stranford University.

Informace o společnosti Chiron

Chiron Corporation, která má svoji základnu v kalifornském Emerville, je vedoucí biotechnologickou společností, která se angažuje na třech celosvětových trzích zdravotní péče: na biofarmaceutickém trhu, v očkování a v testování krve. Společnost využívá široký a integrovaný vědecký přístup k rozvoji inovačních výrobků na prevenci a terapii rakoviny, infekčních nemocí a kardiovaskulárních chorob. Tento přístup je podpořen výzkumem rekombinačních proteinů, lidského genomu, molekul s nízkou molární hmotností, genové terapie a očkování.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová tvrzení, která se týkají potenciálních očkovacích látek na H. pyroli. Vlastní výsledky se mohou značné lišit od těch, které byly popsány v této tiskové zprávě jako výsledek mnoha faktorů, k nimž patří mimo jiné: Neexistuje žádná jistota, že jakýkoliv výrobek z produkce Chironu bude úspěšně rozvíjen a vyráběn nebo že konečné výsledky klinických zkoušek na člověku podpoří regulační souhlasy, které jsou potřeba pro uvedení výrobků na trh nebo že konečný regulační souhlas, pokud bude vůbec získán, bude vydán v blízkém období, nebo že pacienti nebo doktoři budou souhlasit s používáním tohoto výrobku. Chiron se nezavazuje, že bude revidovat nebo aktualizovat tvrzení zveřejněná v této tiskové zprávě jako reakci na události nebo okolnosti, které nastanou po publikaci této zprávy. Další informace o faktorech, které mohou ovlivnit provozní a finanční výsledky společnosti, najdete v dokumentech zasílaných americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC) včetně nejnovější zprávy na formuláři 10-Q.

ots Original Text Service: Chiron Corporation Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Julie Wood, Ředitelka pro komunikaci společnosti a investorské vztahy tel: (USA) 510-923-6686, nebo Gabrielle Friedly, Vedoucí komunikace společnosti (USA) 510-923-6905, oba z Chiron Corporation

webová stránka: http://www.chiron.com

Klíčová slova Chiron

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.