Českomoravský cement obdrží Zlatého Permona

V roce 2002 Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky založili soutěž za bezpečnost v hornictví "Zlatý Permon".

Cena "Zlatý Permon" vychází ze starých hornických pověstí o hodných skřítcích, kteří vždy pomáhají horníkům a všechny charakteristiky se shodují v tom, že se jedná o mužíčka s dlouhým vousem a špičatou čepičkou. Takovou podobu má i plastika, kterou zhotovil akademický sochař Michal Moravec jako putovní cenu v soutěži za bezpečnost.

Cena bude propůjčována každoročně firmám podléhajícím dozoru Státní báňské správy jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Cena se uděluje subjektům - technickým jednotkám, v jejichž čele stojí závodní dolu nebo závodní lomu - vždy za kalendářní rok v kategoriích:

- hlubinný důl

- uhelný lom

- lom, pískoviště nebo štěrkovna

- podzemní stavba

V soutěži se hodnotí např. počet evidovaných úrazů na pracovištích subjektu, počet zameškaných pracovních směn z titulu evidovaných úrazů v přepočtu na jednoho pracovníka subjektu, počet mimořádných událostí, jejichž charakter si vynutil nahlásit je místně příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu. Z možnosti přihlásit se do soutěže je vyloučen subjekt, který má ve sledovaném roce na svých pracovištích smrtelný nebo těžký úraz.

Společnost Českomoravský cement se prvního ročníku soutěže zúčastnila a její organizační jednotka Lom Mokrá zvítězila v kategorii povrchových lomů za rok 2002. Cenu Zlatý Permon osobně předá předseda Českého báňského úřadu profesor Roman Makarius ve středu 16. 4. 2003 v 15:00, v cementárně Mokrá. Za Českomoravský cement ji převezme pan Milan Beneš - vedoucí lomu Mokrá. Vítězství v soutěži si vedení společnosti velmi cení, neboť bezpečnost práce patří mezi jednu z nejdůležitějších priorit firmy.

Kontakt:

Miroslav Jandora

Davay Communications s.r.o.

E-mail: mjandora@davay.cz

Tel.: 541 148 144

Fax: 541 148 141

Klíčová slova PROTEXT-Českomoravský cement-cena-Davay

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.