Oběti holokaustu podaly v USA žalobu na pojišťovnu Generali kvůli neschopnosti pojišťovny vyplatit plnění ze sjednaných životních pojistek

Kalifornský právník William M. Shernoff z advokátní kanceláře Shernoff Bidart & Darras podal u Vyššího soudu v Los Angeles osm nových žalob proti velké italské pojišťovně Assicurazioni Generali. O těchto osmi nových žalobách, stejně jako o pěti žalobách, které byly podány již dříve, bude rozhodovat soudce Michael Mikasey. Kromě těchto žalob bylo v USA na pojišťovnu Generali v souvislosti s placením pojistného plnění obětem holocaustu podáno i několik dalších hromadných žalob.

Společnost Generali odmítá jakoukoli právní odpovědnost za období holokaustu tvrzením, že během druhé světové války a následně i po ní byly její pobočky ve východní Evropě znárodněny komunisty. Žaloba uvádí, že tato obhajoba pojišťovny Generali je zavádějící a účelová a jejím jediným cílem je zříci se odpovědnosti za vyplácení pojistného plnění z těchto stále platných pojistných smluv.

Shernoff tvrdí, že většina z těchto pojistných smluv byla uzavřena před znárodněním, kdy mělo být také vyplaceno příslušné pojistné plnění. V žalobě se dále uvádí, že pojišťovna Generali, se sídlem v italském Terstu, je povinna platit pojistné plnění a další výhody plynoucí z těchto pojistných smluv i po znárodnění místních poboček pojišťovny. "Všichni pojištění věří, že světově známá pojišťovna Generali splní své závazky plynoucí z uzavřených pojistných smluv." Shernoff prohlašuje, že pojišťovna Generali doporučila v několika dopisech držitelům pojistných smluv, aby v souvislosti s vymáháním pojistného plnění zažalovali vlády Československa, Polska a dalších východoevropských zemí, a nikoli pojišťovnu Generali. Shernoff nicméně tvrdí, že pojišťovna Generali uzavírá pojistné smlouvy, přijímá platby pojistného a je tedy odpovědná i za vyplácení pojistného plnění pojištěným.

Všichni noví navrhovatelé ve svých žalobách uvádějí, že jim bylo nabídnuto pojistné plnění představující zlomek jeho skutečné výše a proti návrhu Generali namítají, že se pojišťovna toto plnění, které je již dlouho po době splatnosti, snaží degradovat na pouhou dobročinnou platbu. Shernoff prohlašuje: "Některé z těchto pojistných smluv byly uzavřeny ve třicátých letech za cenu několika tisíc dolarů a dnes je jejich hodnota několik set tisíc dolarů. Prohlášení pojišťovny Generali, že se jedná o dobročinnou platbu jsou urážlivá a výsměšná." Více informací o těchto případech najdete na první straně Obchodní přílohy deníku the New York Times, ze dne 8. dubna 2003. Kontakt: USA - Bruce Weinstein tel.: +1-212-715-1647 e-mail: weinsteinb@plannedtvarts.com, advokátní kancelář Shernoff Bidart & Darras

Klíčová slova PROTEXT-Generali-holokaust-žaloba

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.