Využití internetu v Evropě zatím podle průzkumu nízké

Horečná aktivita na poli poskytování služeb přístupu na internet zdarma sice napomohla zvýšit akceptaci internetu u evropských spotřebitelů, nadále však přetrvává problém nízkého využití internetu v celé Evropě. Uvádí se to v průzkumu, který dnes zveřejnila společnost Jupiter Communications. Průzkum, poskytnutý zákazníkům Strategických plánovacích služeb (SPS) společnosti Jupiter, ukázal, že evropské firmy se musejí snažit motivovat spotřebitele k tomu, aby trávili svůj čas na síti i přes místní telefonní poplatky, které za to v Evropě musejí platit.

Služby přístupu k internetu bez placení za připojení, které umožňují spotřebitelům přístup za cenu místních telefonních hovorů, přivedly na síť značný počet evropských domácností, avšak nezrušily všechny bariéry. "Existuje mylná představa, že evropský internetový trh je prostě jen o jeden či dva roky pozadu za USA, avšak mezi těmito dvěma trhy existují strukturální rozdíly," řekl Phil Dwyer, výkonný ředitel evropských operací společnosti Jupiter Communication. "Používání telefonu je účtováno podle času a už jen tento fakt bude nadále v Evropě brzdit růst podniků zabývajících se poskytováním reklamy, obsahů a elektronickým obchodem tím, že bude bránit používání internetu."

Noah Yasskin, analytik divize Evropské internetové strategie společnosti Jupiter, radí společnostem, aby přijali strategii "zdarma do éteru" (volný přístup, neomezené použití) a využili tak pokračujícího růstu trhu. Jupiter odhaduje, že celkový počet domácností připojených na internet v západní Evropě se během příštích pěti letech ztrojnásobí a zvýší se tak ze 14 miliónů domácností (devítiprocentní penetrace) na konci roku 1998 na 47 miliónů domácností (penetrace 31 procent) do roku 2003. Tento nárůst sice zmenší, avšak nezruší mezeru, která existuje mezi západní Evropou a USA pokud jde o celkový počet domácností na síti. "Pouze pokud budou internetové firmy ve správném postavení, aby si získaly tržní podíl, budou moci později z toho profitovat," uvedl Yasskin.

Jupiter doporučuje evropským internetovým společnostem přijmout celou škálu obchodních modelů "zdarma do éteru" ve spojení se svými partnery zabývajícími se reklamou, obchodem a obsahem, aby se tak zvýšilo používání a akceptace internetu a bylo možné získat tržní podíl. Tyto modely zahrnují přístup na internet zdarma, bez měření času na něm stráveného, slevy a subvence a nutně se budou lišit v každé zemi podle místních tržních podmínek. Jupiter také upozorňuje nynější poskytovatele přístupu na internet na to, že současný systém vysokých poplatků účtovaných spotřebitelům je v rostoucí míře ohrožen.

Jupiter Communications je firma zabývající se výzkumem nových médií, která pomáhá společnostem provádět inteligentní podnikatelská rozhodnutí týkající se interaktivity spotřebitelů. Divize SPS společnosti, která se zaměřuje výhradně na to, jak internet a další technologie mění tradiční spotřebitelská odvětví, poskytuje kontinuálně analýzy, primární údaje a tržní prognózy. SPS nabízí společnostem, které investují do nových technologií, rámec vytváření návratnosti investic - jak pro nové směry podnikání v médiích středního proudu, v zábavě, obchodu a marketingu, tak pro internetové a technologické nově zakládané firmy. Jupiter také pořádá odvětvové semináře, vydává bulletiny a knižní výzkumné studie. Jupiter Communications, LLC byla založena v roce 1986 a je to nezávislá soukromá společnost s pobočkami v New Yorku a v Londýně a se společným podnikem v australském Sydney.

ots Original Text Service: Jupiter Communications

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Evropa: Henrik Ravn, Jupiter Communications +44- 171-539-7904, nebo henrik@jup.com nebo USA: Kate Berg, Jupiter Communications, (USA) 212-780-6060

Klíčová slova Jupiter Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.