Genmab má práva na vývoj protilátek proti IL15

Společnost Genmab A/S dnes oznámila, že získala exkluzivní práva na patenty na vývoj protilátek proti IL15, cytokinu, jehož přítomnost byla zjištěna u celé škály zánětlivých stavů včetně artritidy, psoriázy a zánětů střev. Genmab vyvíjí portfolio plně humánních protilátek odvozených od technologie HuMab-Mouse (TM) společnosti Medarex (Nasdaq: MEDX).

Tato práva byla získána od společnosti Immunex Corporation (Nasdaq: IMNX) prostřednictvím sublicence od Medarexu. Immunex si ponechává možnost komerčního využití výsledné plně humánní protilátky proti IL 15 a v tom případě by poskytla společnosti Genmab licenční poplatek, poplatky z objemu prodeje a podíl na zisku. Pokud bude komerčně využívat protilátku proti IL15 společnost Genmab, zaplatí společnosti Immunex poplatky z objemu prodeje a tantiémy. Immunex také poskytne Genmabu vědeckou a technickou pomoc pokud jde o IL15. Immunex si ponechává svá práva k IL15 pro terapeutické a diagnostické účely.

V další transakci, která se netýká Immunexu, Genmab zvýšil své kapitálové zdroje jako důsledek další investice ve výši dvou miliónů dolarů ze strany současných akcionářů, vedených fondem BankInvest Biomedical Development Fund. Genmab zároveň obdržel licenci na další cílový lék od Medarexu výměnou za akcie a použije dodatečný kapitál k rozšíření svých činností v oblasti výrobkového vývoje.

"Humánní protilátka proti IL15 má potenciál léčit choroby, které postihují milióny lidí," uvedla Lisa N. Drakeman, doktorka filosofie a generální ředitelka společnosti Genmab. "Těšíme se na přesunutí tohoto výrobku do klinických zkoušek."

Immunex je biofarmaceutickou společností, která se věnuje vědě imunního systému s cílem chránit lidské zdraví. Výrobky společnosti dávají naději pacientům s rakovinou, zánětlivými a infekčními chorobami.

Genmab je biotechnologická společnost, vytvořená skupinou dánských investorů, k nimž patří BankInvest Biomedical Development Fund, A/S Dansk Erhvervsinvestering, Lonmodtagernes Dyrtidsfond, Leif Helth Care A/S a Medarex, Inc. Genmab využívá vysoké kvality dánských zdravotnických a výzkumnmých institucí k provádění klinických zkoušek produktů humánních protilátek. Společnost se zaměřuje v prvé řadě na vývoj výrobků pro léčení chronických zánětlivých stavů, jako je revmatoidní artritida a psoriáza, kde se očekává, že humánní protilátky přinesou výhodu při léčení. Až do nedávné doby výrobky na bázi protilátek obvykle obsahovaly myší nebo jiné živočišné proteiny. U takových protilátek existuje možnost, že vyvolají alergické reakce nebo jiné komplikace.

Určitá prohlášení v tomto sdělení pro tisk jsou výhledovými tvrzeními, která zahrnují rizika a nejistoty, například nejistoty týkající se příjmu budoucích plateb a pokračování v obchodním partnerství. Skutečné výsledky, události či výkonnost se mohou významně lišit.

ots Original Text Service: Genmab A/S

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Lisa N. Drakeman, Ph.D., Chief Executive Officer, Genmab A/S, +45-70-20-27-28, nebo 908- 713-6006

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/108265.html

nebo fax800-758-5804, l.108265

Web site: http://www.medarex.com

Klíčová slova Genmab

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.