Stanovisko firmy Business Success, spol. s r. o. ke kauze ředitelky Moravské galerie

V úterý 11. března přibližně v 16:00 jsme byli kontaktováni redaktory periodik Mladá Fronta Dnes a Rovnost se žádostí, abychom se vyjádřili k tomu, že kvůli spolupráci s naší firmou byla nucena rezignovat na svoji funkci ředitelka Moravské galerie, paní Kaliopi Chamonikola. O této situaci jsme neměli žádné informace a na vyjádření jsme měli přibližně jednu hodinu bez toho, abychom dostali jakékoliv bližší písemné podklady. Proto stanovisko naší společnosti přichází až teď, kdy dokážeme zodpovědně a písemnou formou zaujmout postoj k vzniklé situaci.

Business Success spol. s r.o., je školicí a tréninková firma, jejímiž semináři a konzultacemi do dnešního dne prošlo v Čechách okolo 7000 manažerů, prodejců a zaměstnanců z více než 600 firem. Mnozí účastníci odcházeli a stále odcházejí očarováni přímostí a funkčností našich myšlenek a vyjadřují nám dík za to, že podáváme metody založené na zdravém rozumu. Mají nás rádi ti, kteří vědí, že úspěch je třeba si zasloužit důsledností, dlouhodobým tvořením a zodpovědným vedením svého týmu. Semináři prošli generální ředitelé výrobních podniků i významných obchodních firem, školení však mají co říci i stovkám menších, ambiciozních firem. Několik majitelů podniků se vyjádřilo, že jejich cesta k silnému postavení na trhu vedla i přes semináře Business Success.

"Na růstu a profesionalizaci naší firmy se velkou měrou podílí i skutečnost, že naši pracovníci, jak řadoví, tak zejména TOP management využívá znalostí, které jsme načerpali ze seminářů, tréninku a konzultací společnosti Business Success, se kterou spolupracujeme již od roku 1998, tedy více než pět let. Business Success je profesionální společností, která podle mého názoru patří ke špičkám na trhu konzultačních služeb, její semináře a trénink zaměstnanců mohu skutečně než doporučit s nejlepšími referencemi nejenom soukromému, ale i státnímu sektoru".

- Ladislav Marek, předseda dozorčí rady, AAC a. s. investiční společnosti.

Semináře Business Success vychází z administrativní technologie amerického spisovatele L. Ron Hubbarda. Tento autor kromě velkého filozofického díla v rozsahu 65 milionů slov věnovanému zlepšení duchovního rozpoložení člověka známého pod názvem Scientologie, položil základy dalším oborům jako je např. metodika drogové rehabilitace, která má 80% úspěšnost, nebo efektivní metodika vzdělávání dětí a dospělých, které používají různé organizace po celém světě (necírkevní). Mimo jiné také objevil i velmi přesné a fungující zákonitosti managementu a organizace. Tato technologie je vybudována na jednoduchých ověřených principech a obsahuje detailní know-how na řízení, strategické plánování, personální management, marketing, prodej, finance, výrobu, kontrolu kvality a práci s veřejností. Business Success je jen jednou z tisíců firem, které tuto technologii ve své praxi aktivně používají.

Ke kauze rezignace paní ředitelky Moravské galerie mohu říct jen následující. Paní ředitelka se zúčastnila našeho "Motivačního semináře pro vedoucí pracovníky" v termínu 19.-21. dubna 2002. Se seminářem byla spokojená a požádala nás, abychom spolu připravili jeho zúženou formu pro klíčové pracovníky Moravské galerie (setkání s ní a jednotlivými pracovníky jsou nutnou součástí práce každé konzultační firmy). Seminář byl zaměřený na zefektivnění chodu organizace, na nefinanční motivaci lidí a na dotáhnutí popisů práce jednotlivých pracovníků do stavu, že bude možné průběžně a otevřeně kontrolovat jejich skutečnou výkonnost. V průběhu semináře za mnou přišlo několik účastníků a chválili si jeho průběh a obsah - několik jejich citátů ze závěrečného písemného hodnocení přikládám:

"Seminář mě upozornil na určité aspekty řízení kolektivu, které mohu poté zvážit a snažit se je aplikovat v praxi. Jako úvodní seminář k této problematice jej hodnotím pozitivně, v dalším bych se zaměřila na konkrétnější, detailnější řešení problémů."

"Velice inspirativní a motivující seminář dává mnoho jinak zdánlivě samozřejmých situací k hlubokému zamyšlení jak osobně, tak profesně."

Před začátkem semináře jsme bohužel nevěděli, že mezi paní ředitelkou a pracovníky galerie panují až tak napjaté vztahy. Kdybychom tuto zprávu měli, seminář bychom v žádném případě nerealizovali, protože otevřené, přímé a jasné pojmenování určitých souvislostí s řízením a chováním lidí v kolektivu, který je uvnitř nestabilní, zákonitě vyvolá následné bouřlivé reakce na obhajobu svých pozic. Sám jsem však překvapený, že to mohlo vést až k rezignaci paní ředitelky.

Osobně si myslím, že kauza odchodu paní Kaliopi Chamonikoly je uměle vytvořená a vykonstruovaná s cílem pošpinit její jméno s použitím jakýchkoliv prostředků a jsem přesvědčený o tom, že bylo ublíženo člověku, který se snažil pro Moravskou galerii udělat jen to nejlepší. Jednodenní seminář nemůže být v žádném případě důvod pro tak vážné změny, jako je rezignace ředitelky instituce. Může to být jen záminka pro závěrečný otevřený útok. Konec konců sama to uvádí ve svém rozhovoru pro MF Dnes.

Ing. Rastislav Zachar

ředitel Business Success, spol. s r.o. tel: 235 52 16 73

fax: 235 51 77 00

Klíčová slova PROTEXT-Business Success

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.