Baroid pomáhá vytvářet nové rekordy ve vrtání studní

Společnost Baroid, která je divizí Halliburton Energy Services, pomohla stanovit dva nové světové rekordy ve vrtání studní dálkovým dosahem (ERD). S pomocí výrobků Baroid vytvořilo konsorcium Cuenca Austral, které je provozováno společností Total Austral, světové rekordy v celkové délce vertikálního a horizontálního vrtu ve studni Cullen Norte v Argentině. Halliburton Energy Services je obchodní součástí společnosti Halliburton (označení na burze NYSE: HAL).

Celková délka vrtu studny, která je umístěna v příbřežní oblasti Cuenca Marine Austral poblíž Tierra del Fuego, činí 11.184 metrů (to je 36.728 stop neboli sedm mil). Horizontální vrt měří 10.585 metrů (to je 34.728 stop neboli 6,6 míle). Skutečná vertikální hloubka studně činí 1657 metrů (to je 5436 stop neboli jedna míle).

Argentinský tým Baroid v projektu využívá inženýrské a provozní zařízení včetně vrtných kapalin. Počáteční fázi předcházely přísné testy kapalin na žádost provozovatele. Kapalina, která byla použita v rekordní studni využívala materiálu Barofibre (R). Vláknitý celulózový materiál při vrtání studny úspěšně zredukoval náhodný točivý moment.

"Horizontální vrtání pomohlo společnosti Total zvýšit produkci pole Cuenca Marine Austral aniž by bylo nutné stavět nové platformy. To pomůže držet investiční náklady na nízké úrovni," řekl prezident společnosti Halliburton Energy Services Edgar Ortiz.

"Tento projekt odráží rostoucí schopnosti týmu Baroid v extrémní technologii kapalného vrtání ERD," prohlásil Jean Marc Braun, výrobní manažer společnosti Baroid pro Argentinu a Bolívii. "Do dnešního dne Baroid poskytl kapalnou technologii 13 z 15 špičkových ERD studní na světě."

Baroid dodává produkty a služby kapalné technologie vrtným společnostem. Provozovatelem tohoto projektu je Total Austral, potažmo společnost "P.A.E." (60% BP Amoco, 40% Bridas Corporation), což je nově založená energetická společnost působící v jižním výběžku Jižní Ameriky, a společnost Wintershall. Total je globální energetická společnost, angažující se v průzkumu, výrobě a distribuci. BP Amoco je nově založená skupina společností, která vyvíjí činnost v energetickém a petrochemickém odvětví. Wintershall je největší evropská pobočka skupiny BASF Group, která se angažuje v těžbě ropy a zemního plynu.

Halliburton Energy Services poskytuje výrobky, služby a integrovaná řešení při průzkumu nalezišť ropy a zemního plynu, rozvoji a produkci.

Halliburton Company, založená v roce 1919, je největším světovým poskytovatelem výrobků a služeb ropnému a energetickému sektoru. Společnost svým zákazníkům nabízí širokou škálu výrobků a služeb prostřednictvím své skupiny Energy Services, Engineering and Construction a obchodní jednotky Dresser Equipment. Webová stránka společnosti je na adrese http://www.halliburton.com.

Barofibre je registrovaná obchodní známka společnosti Halliburton Energy Systems Inc.

ots Original Text Service: Baroid

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Dirk Vande Beek ze společnosti Halliburton Company, telefonní číslo: (USA)713-676-8097

Webová stránka: http://www.halliburton.com

Klíčová slova Baroid

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.